2013/1 MEB istenen belgeler

2013/1 MEB istenen belgeler

KPSS 2013/1 Yerleştirmelerinde Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

KPSS 2013/1 YERLEŞTİRMELERİNDE BAKANLIĞIMIZ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN

ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

1. Bakanlık Merkez Teşkilatına yerleştirilen adaylar (7 . Kat C Blok) en geç 22/07/2013,

2. Bakanlık Taşra Teşkilatına yerleştirilen( mimar, mühendis hariç) adaylar yerleştirildikleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerine en geç 29/07/2013,

3. Bakanlık Taşra Teşkilatına mimar, mühendis unvanında yerleştirilen adaylar (7 . Kat B Blok) en geç 22/07/2013,

tarihi mesai saati bitimine kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte şahsen başvuruda bulunacaklardır:

a) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya başvuru sırasında onaylanacak örneği, (Mezun olabilecek durumda iken sınav ve yerleştirmeye başvuru imkanı sağlanan adayların atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işleminin son başvuru tarihi olan 03/07/2013 tarihi itibariyle sınav başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olunması gerekmektedir.)

b) Lise diploması fotokopisi

c) Varsa lisans, yüksek lisans veya doktora diploması fotokopisi

ç) Atama Başvuru Formu, (Ekte yer alan formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

d) KPSS sonuç belgesi

e) 3 adet vesikalık fotoğraf

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Mal bildirim beyannamesi (Ekte bulunmaktadır.)

h) Hizmet cetveli. (Devlet Memuru olarak başka kurumda görev yapan veya yapmış olanlar)

ı) Özgeçmiş (Merkez Teşkilatına yerleştirilen adaylar için)

i) Avukat adaylar için, Avukatlık Ruhsatı Belgesinin aslı veya başvuru sırasında onaylanacak örneği.


İletişim : Merkez Teşkilatı için Tel: (0312) 413 18 74 - 413 17 60

Taşra Teşkilatı mimar ve mühendisleri için Tel: (0312) 413 18 87 ÜCRETSİZ Taşra Teşkilatı diğer unvanlar için İlgili İl Millî Eğitim Müdürlükleri.EK : 1- Atama Başvuru Formu için tıklayınız

2- Mal Bildirim Beyannamesi (indir)