2013 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Soru Dağılımları (Konu Analizleri)

2013 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya  Soru Dağılımları (Konu Analizleri)

FEM dershaneleri Yayın Kurulu başkanları 2013 LYS 3-Türk Dili ve Coğrafya sınav sorularını sizler için yorumladılar

2013 LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ SORU YORUMLARI

Soru dağılımı önceki yıllardaki gibiydi, yalnız Cumhuriyet Döneminden geçen seneye göre daha az soru geldi. Bu yıl YGSde ilk kez denenen ikili soru tipinin LYS testinde de ÖSYM tarafından devam ettirildiği görüldü.
Dil ve anlatım testinden gelen 21 soru geçen yılın YGS ve LYS sorularından farklı değildi.
Edebiyat bölümündeki sorular, klasik edebiyat bilgilerinin yanında bu bilgilerin yorumlanmasını da içerecek nitelikteydi. Öğrencilerin edebiyatla ilgili kavram, sanatçı ve eserler dışında sahip olduğu edebiyat kültürünü de ölçecek nitelikteydi.
Dolayısıyla dil ve anlatım ile edebiyat sorularının okul müfredatına uygun olduğu, müfredat dışı sürpriz sorular bulunmadığı söylenebilir.

2013 LYS-2 Türk Dili ve Edebiyat Testi Konu Dağılımı Dil ve Anlatım Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu Cümle Anlamı Kavramlar ve Cümle Yorumu 4 soru Paragraf(Anlatım Tekniği, Yapı, Ana Düşünce) 11 soru Dil Bilgisi (Karma Dilbilgisi, Ögeler, Tamlamalar) 5 soru Yazım Kuralları - Noktalama işaretleri 1 soru Anlatım Bozukluğu - Toplam21 soruEdebiyat Bilgileri - Yazınsal Türler(Düzyazı, Şiir Bilgisi) 5 soru Söz Sanatları 1 soru İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı - Halk Edebiyatı(Halk tiyatrosu) 2 soru Divan Edebiyatı (Temsilcileri, Düz yazıları) 6 soru Edebiyat Akımları 1 soru Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 3 soru Serveti Fünun Edebiyatı 1 soru Fecr-i Ati Edebiyatı 2 soru Milli Edebiyat 7 soru Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 7 soru Toplam35 soru
2013 LYS 3 COĞRAFYA-1 SORULARININ YORUMU

2013 LYS 3 Coğrafya-1 soruları müfredata uygundu. 10 soru YGS müfredatından geldi. Sorular daha nüfus ve ekonomi ağırlıklıydı. Özellikle 10. ve 11. sınıf müfredatından sorular daha fazlaydı. 2012 LYS sorularına göre daha kolaydı. 2 tane seçici soru vardı. Güncel soru olarak küresel çevre sorunları ve yaygın olan doğal afetler soruldu. Bu yılki YGS, Coğ-2 de olduğu gibi uzun diyalog tarzı soru yine soruldu. Grafik yorumlama ile ilgili 1 soru soruldu. Grafik renkli verildi. Coğ-2 sınavında sorulan konulardan da yine sorular vardı. Aynı konudan benzer sorular fazlaydı. Özellikle nüfus artışı ile ilgili 3 benzer soru, gelişmiş-geri kalmış ülkelerin özellikleri ile ilgili de 3 benzer soru vardı.

2013 LYS-2 Coğrafya Testi Konu Dağılımı Coğrafi Konum 2 soru 9.sınıf İklim Bilgisi (sıcaklık-güneşlenme süresi) 1 soru 9.sınıf İç Kuvvetler 1 soru 9.sınıf Ortak Payda: Bölge 1 soru 9.sınıf Türkiyenin Yer şekilleri 1 soru 10.sınıf Nüfus 2 soru 10.sınıf Göçler 1 soru 10.sınıf Gelişmiş-Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri 2 soru 10.sınıf Doğal Afetler 1 soru 10.sınıf Ulaşım Yolları 1 soru 10.sınıf Nüfus Politikaları 1 soru 11.sınıf Doğal Kaynak Kullanımı 2 soru 11.sınıf Küresel Çevre Sorunları 2 soru 11.sınıf Türkiyede Arazi Kullanımı 1 soru 11.sınıf Türkiyenin Ekonomi Politikaları 1 soru 11.sınıf Ekosistem ve Madde Döngüsü 2 soru 11.sınıf Uygarlıkların Ortaya Çıkışı 2 soru 12.sınıf Toplam24 soru