2013 LYS-3 Konu Dağılımları ve Soru Analizleri

2013 LYS-3  Konu Dağılımları ve Soru Analizleri
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARINDA ARTIK PRATİK ÇÖZÜM, KISA YOL GİBİ, ÖĞRENCİYE SADECE TEST ÇÖZDÜRTEREK BAŞARIYA ULAŞTIRMA DEVRİ BİTTİ.
Öğretmenler, konuları ve kavramları çok iyi anlatmalı, öğrenciler ise konuları çok iyi kavrayarak ve düşünerek öğrenmenin bilincinde olmalıdırlar.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
✔ Öncelikle Türk Dili ve Edebiyatı soruları geçen yılki gibi oldukça zordu ve tam yapan öğrenci çıkmayacağı ya da sınırlı
sayıda olacağı kanaatindeyiz.
✔ Soru dağılımı önceki yıllarla paralellik arz etmekte.
✔ Ancak geçen yıl, Cumhuriyet edebiyatından 14 soru gelmişken bu yıl 7 soru gelmiştir.
✔ Edebiyat bölümündeki sorular, genel edebiyat bilgilerini sorgulamaktadır. Bunun yanında özellikle dönem sorularında
da bu bilgilerin yorumlanmasını gerektirmektedir.
✔ Sanatçı eser eşleştirmesi geçen yıllara göre daha çok gelmiştir.
✔ Müfredat dışı soru yoktur.
✔ Türkçe soruları uzun gelmiş olup, 2 paragraf sorusundan ALES tarzında 4 soru sorulmuştur. Özellikle paragrafta
anlatım teknikleri ve yapı konularından sorular gelmiştir.
✔ Hatalı soru çıkmamıştır.
✔ Türkçeden
– Cümle anlamı 4 soru
– Paragraf 11 soru
– Dil bilgisi 5 soru
– Noktalama işaretleri 1 soru
toplam 21 soru
✔ Edebiyattan
– Şiir bilgisi ve Düzyazı Türleri 5 soru
– Halk edebiyatı 1 soru
– Divan edebiyatı 2 soru
– Edebi akımlar 1 soru
– Tanzimat edebiyatı 3 soru
– Milli Edebiyat 7 soru
– Cumhuriyet edebiyatı 7 soru
– Servetifünun edebiyatı 1 soru
– Fecriati edebiyatı 2 soru
toplam 35 soru
NOT: Bu yılki LYS3 Türk Dili ve Edebiyatı sınavından 3 ilâ 9 yanlış arasında yapan öğrenciler oldukça başarılı sayılırlar.

COĞRAFYA
✔ Coğrafya soruları önceki senelere göre bu sene biraz daha kısa tutulmuş.
✔ Sorular yorum ağırlıklıydı.
✔ YGSde ihmal edilen coğrafi konum konusundan 2 tane soru sorulmuştur.
✔ 24 sorunun 10 tanesi YGS konularından sorulmuştur.
✔ Özellikle 10. ve 11. sınıf müfredatı taranmış olup çıkan soru sayısı 9. ve 12. sınıf müfredatına göre daha fazladır.
✔ Doğal Afetler ile ilgili soru günceldir.
✔ Grafik yorumlama ile ilgili 1 soru sorulmuştur.
✔ Nüfus artışı ile ilgili birbirine benzeyen 3 soru, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ilgili 3 benzer soru sorulmuştur.
✔ 3 soru ise oldukça kuvvetli çeldirici içeriyor.
✔ MEB müfredatı dışından soru bulunmamaktadır.
✔ Sınavın zorluk derecesi önceki senelerin sorularının zorluk derecesiyle aynı olup kolay bir sınav olmamıştır.
✔ 9. soru ise tartışmaya açık olup Dünya haritası üzerinde taranmış yerlerden Afrika Kıtasındaki taralı olarak
verilen yer tartışmaya açıktır.
NOT: Bu yılki LYS3 Coğrafya sınavından 5 ilâ 8 yanlış arasında yapan öğrenciler oldukça başarılı sayılırlar.