2013 LYS-2 Soru Dağılımları (Konu Analizleri)

2013 LYS-2 Soru Dağılımları (Konu Analizleri)
2013 LYS FİZİK TESTİ SORU YORUMLARI

2013 LYSde toplam 30 Fizik sorusu sorulmuştur. Sınavda işlem sorularının az, yorum sorularının (sözel nitelikte) fazla olduğu önemli bir özellik olarak göze çarpmaktadır. Hemen hemen tüm soruların, konuların özel noktaları ile ilgili olmasının sınavı zorlaştırdığı görülmektedir. Sınav için verilen süre bu sorular için yetersiz kalmıştır. Sınavın 2007 yılında değiştirilen ve ilk kez 2012 yılında sorulan yeni fizik müfredatına uygun olduğu görülmektedir. Bu sınavda yeni fizik müfredatından 8 soru sorulmuştur.

2013 LYS Fizik sorularının da 2013 YGS de olduğu gibi fizikteki kavram yanılgılarının giderilmesine dönük sorulardan oluştuğu görülmektedir.

2013 LYS-2 Fizik Testi Konu Dağılımı Fiziğin Doğası 1 soru Yıldızlar 1 soru Madde ve Özellikleri 3 soru Mekanik 8 soru Optik 3 soru Dalgalar 3 soru Elektrik ve Manyetizma 5 soru Modern Fizik-Atom Fiziği 6 soru Toplam 30 soru
2013 LYS-2 Fizik Testinde Yoruma Açık Sorular 2013 LYS FİZİK BASIN KİTAPÇIĞI 9.SORU:

Lys Fizik Testi basın kitapçığı Soru 9da çarpışma öncesi ve sonrasında geçen sürelerin, bu soruya benzer bir soru olan 2006 Fen2 basın kitapçığı soru 7 deki gibi net olarak ifade edilmesi gerekiyordu.

Çarpışma öncesi ve sonrasında geçen süreler belirsiz olduğu için, sorudaki çarpışma hem esnek çarpışma hem de esnek olmayan çarpışma olabilir:
- Eğer çarpışma esnek değilse (kinetik enerji korunmuyorsa), B ve C seçeneklerinin ikisi de doğru cevap olmaktadır.

Cisimler Şekil-1 de t süre sonra çarpışıp, Şekil-2 deki konumlarına yine t süre sonra geliyorlarsa cevap 3/4 yani C seçeneği olurken, cisimler Şekil-1 de t süre sonra çarpışıp, Şekil-2 deki konumlarına t/3 süre sonra geliyorlarsa cevap 1/2 yani B seçeneği olmaktadır.
- Eğer çarpışma esnekse (kinetik enerji korunmuyorsa), seçeneklerde bulunmayan 11/13 sonucu doğru cevap olmaktadır.

Bu soru tartışmaya açıktır.

2013 LYS FİZİK BASIN KİTAPÇIĞI 20.SORU:

Bu soru stroboskop ile ilgili müfredatta belirtilen düzeyin çok üstünde bir sorudur. Stroboskoplar eski Fizik müfredatında olan fakat yeni Fizik müfredatında yüzeysel bir şekilde değinilen bir konudur.

2013 LYS 2 Kimya Sorularının Yorumları

2013 LYS 2 Kimya sorularının çoğunluğu kolay ve alışılagelmiş kimya sorularıydı. Önceki yıllara ait Kimya sorularına çok benzeyen bir sınavdı, diyebiliriz. Öyle ki geçen yıl sorulmuş bir sorunun değişik biçimde sorulmuş şekli de vardı. Ancak iki soru kimyadaki genel eğilime göre cevaplanacak şekilde sorulurken soruda verilen maddeler istisna maddelerdi. Bu açıdan bilimsel olarak yanlıştı fakat öğrenciler sayısal değerleri ezbere bilmeleri gerekmediğinden öğrenciler açısından problem oluşturmayabilir. Bunun yanında organik kimyada müfredatta olmayan bir tepkime soruldu. Ayrıca iki organik sorusuöğrencileri zorlayacak seviyedeydi.

2013 LYS-2 Kimya Testi Konu Dağılımı Atom ve Yapısı 1 soru Periyodik Sistem 4 soru Kimyasal Hesaplamalar 2 soru Gazlar 1 soru Çözeltiler 1 soru Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji 2 soru Reaksiyon Hızı 1 soru Kimyasal Denge 1 soru Çözünürlük Dengesi 1 soru Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi 1 soru Elektrokimya 2 soru Çekirdek Kimyası 1 soru Molekül Yapıları 2 soru Organik Kimya 10 soru Toplam 30 soru
2013 - LYS BİYOLOJİ TESTİ Soru Yorumları

2013 LYS Biyoloji testinin iki üç tane seçici soru dışında genel olarak normal ve kolay denilebilecek sorulardan oluştuğu görülmektedir.

Çelişkili olabilecek sorular içermeyen, cevapların net olduğu sınavda geçen yılki Biyoloji Testinde olduğu gibi ekoloji konusuna ağırlık verildiği, sistemler konusunun bazı başlıklarında (sinir ve bağışıklık gibi) ve canlı gruplarının genel özelliklerinden ise soru gelmediği görülmektedir. Bunun yanında birkaç soru ise geçmiş yıllarda sorulmuş bazı soruların biraz değiştirilmiş tekrarı niteliğindeydi.

2012 LYSde solunum ve fotosentezden hiç soru olmamasına karşılık 2013 LYSdel 3 tane soru gelmiştir.

12. sınıfın daha çok ikinci yarısında anlatılan bu yüzden birçok adayın okulda öğrenmemiş olma olasılığı yüksek olan davranış, evrim, endokrin sistem, duyu organları gibi bazı konulardan gelen sorular bahsettiğimiz bu öğrenci gruplarını zor durumda bıraktığı söylenebilir.

2013 LYS-2 Biyoloji Testi Konu Dağılımı Hücre 1 soru CTB 1 soru Enzim 1 soru Sınıflandırma 1 soru Ekoloji 4 soru Evrim 2 soru Hücresel solunum 2 soru Fotosentez 1 soru Protein sentezi 1 soru Kalıtım 3 soru Hücre bölünmeleri 1 soru Davranış 1 soru Bitki biyolojisi 3 soru Dolaşım sistemi 1 soru Sindirim 1 soru Solunum sistemi 1 soru Boşaltım sistemi 1 soru Duyu organları 1 soru Kas sistemi 1 soru Endokrin sistemi 1 soru Üreme ve gelişme 1 soru TOPLAM 30 soru

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER