2013 LYS 1 Matematik Testi Soru Dağılımları (Konu Analizleri)

2013 LYS 1 Matematik Testi Soru Dağılımları (Konu Analizleri)
FEM dershaneleri Yayın Kurulu başkanları 2013 LYS 1-Matematik sınav sorularını sizler için yorumladılar
2013 - LYS 1 Matematik Testi Soru Yorumları
Anlaşılması zaman alan soruların yer aldığı 2013 LYS 1 Matematik sınavı, öğrencilerin süre sıkıntısı yaşayacağı zorlukta ve yoğunlukta idi. Müfredat dışı soru bulunmamasının yanında şu ana kadarki LYSlerin en zoruydu.
Öğrencilerden gelen geri dönütlere göre 2 sorunun hatalı olduğu görülmektedir.
1. hatalı soru: İşlem sorusunda öncüllerin tamamı yanlış verilmiştir, soruda ise öncüllerden hangisi doğrudur? diye sorulduğundan soruda doğru cevap bulunmamaktadır.
2. hatalı soru: Polinom sorusunun cevabı seçeneklerde yer almamaktadır.
Bu soruların zaten zor olan sınavı daha da zorlaştırdığını, bu yüzden sınavı yetiştiremeyen öğrenci sayısının artacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu zorluktaki LYS 1 Matematik Testinde çözüm için verilen sürenin daha fazla olması gerektiği kanaatindeyiz.
Matematik Bölümü Soru Dağılımı
Temel Kavramlar
3
9. SINIF
Obeb - Okek
1
Basit Eşitsizlikler
1
Üslü İfadeler
2
Köklü İfadeler
1
Çarpanlara Ayırma
2
Kümeler
1
Fonksiyonlar
3
İşlem
1
Modüler Aritmetik
1
Polinomlar
2
10. SINIF
2. Dereceden Denklemler
1
Parabol
1
Trigonometri
3
Karmaşık Sayılar
3
11. SINIF
Logaritma
3
Binom
1
Olasılık
1
Diziler
2
Matris
2
Determinant
1
Süreklilik
1
12. SINIF
Türev Alma
1
Türev Uygulama
5
İntegral Alma
3
İntegral Uygulama
4
Toplam
50
2013 - LYS 1 Geometri Testi Soru Yorumları
2013 LYS Geometri sınavı önceki yıllardaki sınavlara benzer şekilde olmuştur. Sadece ilk kısımda 2 tane soru, analitik düzlemde sorulmuş, diğer 20 soru analitikten bağımsız olarak sorulmuş.
Sınavda Analitik Geometri ayrımı kaldırıldığı açıklanmıştı, ancak yine son 8 soru analitik geometri sorusuydu. Toplam 10 tane analitik sorusu vardı.
Sınavda çok kolay soru yok denebilir, genel olarak soruların seviyesi orta ve zor olmuş.
Geçen yıl olduğu gibi bu sınavda da 5 tane şekilsiz, tanımlama yapılarak sorulmuş soru vardı.
Yeni müfredatta yer alan altın oran, homoteti, fraktal vs sorusu sorulmamış, sadece şekil ile gösterilmiş olan bir döndürme sorusu sorulmuş.
Çalışan öğrencilerin, zamanı iyi kullandığı takdirde soruların çoğunu yapabileceği bir sınav olmuş.
Uzun, işlemli ve şekilsiz sorular çoğunlukta olduğu için sürenin 60 dakikaya çıkarılması isabet olmuş.
Geometri Bölümü Soru Dağılımı
Doğruda Açı ve Üçgende Açı
-
Dik Üçgen
1
İkizkenar-Eşkenar üçgen
-
Üçgende Alan
-
Açıortay
-
Kenarortay
1
Üçgende Benzerlik
1
Üçgende Açı-Kenar Bağ.
1
Çokgenler
1
Dörtgenler - Deltoid
-
Paralelkenar
2
Eşkenar dörtgen
-
Dikdörtgen
1
Kare
-
Yamuk
-
Fraktal ve Kaplamalar
-
Çemberde Açı
-
Çemberde Uzunluk
4
Dairede Alan
4
Uzay Geometri
-
Katı cısımler
4
Noktanın Analitik İncelenmesi
2
Doğrunun Analitik İncelenmesi
3
Dönüşümler
1
Çemberin analitik incelenmesi
-
Konikler
1
Düzlemde vektörler
2
Uzayda Vektör ve Küre
-
Uzayda Doğru Düzlem Denk.
1
Geometrik yer ve Üçgen çizimi
-
Toplam
30

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER