2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Duyurusu

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Duyurusu

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
Yükseköğretim Genel Kurulunun 13.09.2012 tarihli toplantısında, mezun öğrenciler için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize 350 kişilik Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanı verilmiş olup, bu kontenjanın %50si (175) Anadolu Üniversitesi mezunlarına, kalan %50si (175) ise diğer üniversite mezunlarına ayrılmıştır.
2012-2013 Öğretim yılı için Pedagojik Formasyon Sertifika Programına tahsis edilen kontenjanın %40ının Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlar olan Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar /Resim, Müzik, Matematik için kaynak gösterilen alan mezunlarına ayrılmasına, kontenjanın %60ının ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına karar verilmiştir.
Kontenjanların branşlara göre dağılımı aşağıdaki şekildedir.

BRANŞLAR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI
DİĞER ÜNİVERSİTE MEZUNLARI
GENEL TOPLAM
Türk Dili ve Edebiyatı
25
25
50
Matematik
25
25
50
Müzik
18
18
36
Görsel Sanatlar/Resim
11
11
22
Teknoloji ve Tasarım
8
8
16
Biyoloji
9
9
18
Fizik
7
7
14
Kimya/Kimya Teknolojisi
8
8
16
Felsefe
16
16
32
Tarih
9
9
18
Sanat Tarihi
4
4
8
Grafik ve Fotoğraf/Grafik
9
9
18
Plastik Sanatlar
6
6
12
Seramik ve Cam Teknolojisi
6
6
12
Kamu Yönetimi
3
3
6
Gazetecilik/Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
5
5
10
Eğlence Hizmetleri
3
3
6
Uçak Bakım/Uçak Elektroniği/ Uçak Gövde-Motor
3
3
6
TOPLAM
175
175
350

Ayrılan kontenjanlar dolmadığı takdirde yedek listede yer alan adayların alanına bakılmaksızın en yüksek ortalamaya sahip olandan başlanarak kontenjan doluncaya kadar öğrenci kabulü yapılacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı başvuruları http://orgunkayit.anadolu.edu.tr adresinden online olarak yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
· 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Pedagojik Formasyon Sertifika Programına mezun öğrenciler başvuru yapabilir.
· 2009-2010 öğretim yılından sonra Yükseköğretim Kurumlarına kayıt yaptıranlardan genel not ortalamasının 100 üzerinden 65, 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekir. 2009-2010 öğretim yılından önce kayıt yaptıranlarda bu şart aranmaz.
· Diğer üniversite mezunları başvuru yaparken genel not ortalamaları 4lük sisteme göre ise mezun oldukları üniversiteden 100lük sisteme göre çevrilmiş şekli ile başvuru yapabileceklerdir. Üniversitemizce herhangi bir not dönüştürme işlemi yapılmayacaktır.
· Pedagojik Formasyon Sertifika Programına hangi bölüm öğrencilerinin başvurabileceği Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı gereği, ilgili çizelgesinde (http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/80/80 çizelge.pdf) belirtilmiştir. Bu çizelge tüm adaylar tarafından dikkatle incelenmeli ve başvurular ona göre yapılmalıdır.
· Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 18.00den sonra Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır.
· Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti (Ekim 2012 -700 TL., Ocak 2013-700 TL., Nisan 2013-600 TL.) üç taksitte alınacaktır.
· Yanlış beyanda bulunan adayların kayıt hakları iptal edilecektir. Bu adaylar sıralamaya girmiş olsalar bile kesin kayıt sırasında evrakları kontrol edilecek ve kayıt işlemlerinin tümü iptal edilecektir.
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
Online Başvuru Tarihleri : 26-28 Eylül 2012
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı : 01 Ekim 2012
Kesin Kayıt Tarihleri : 03-05 Ekim 2012
Yedek Liste İlanı : 09 Ekim 2012
Yedek Liste Kayıt Tarihi : 10-12 Ekim 2012
Derslerin Başlama Tarihi : 15 Ekim 2012
Kesin Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenilen Belgeler:
· Adayın mezun olduğu üniversiteden alacağı not durum belgesi (transkript). (Diğer üniversite mezunlarından genel not ortalaması 4lük sisteme göre olan adayların mezun oldukları üniversitelerinden genel not ortalamasının 100lük sistemdeki karşılığını gösteren onaylı belge getirmeleri gerekmektedir.)
· 4 adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında)
· Lisans diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi.
· Kayıt ücreti ödendiğine ilişkin banka dekontu.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER