2012-2013 Açıköğretim Fakültesine (AÖF) kayıt için istenen belgeler

2012-2013 Açıköğretim Fakültesine (AÖF) kayıt için istenen belgeler

2012- 2013 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT DUYURUS

Üniversitemize bağlı örgün eğitim yapan Fakülte/Yüksekokullarına ÖSYS, DGS, TCS ve Yurt Dışından Kabul Edilen Yabancı Uyruklu (AYÖS) öğrencilerin kesin kayıtları 03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsü de ilgili fakülte veya yüksekokullarda kayıt bürolarında mesai saatleri (09.00-17.00) içinde yapılacaktır. (Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirilen adayların kayıtları Muttalip Mevkiinde İki Eylül Kampüsü de; Porsuk Meslek Yüksek Okuluna yerleştirilen adayların kayıtları Basın Şehitleri Caddesi de (TÜLOMSAŞ yakınında) kendi binasında yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
1- 2012-ÖSYS sonuç belgesi, (Sonuç belgesi ÖSYMnin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)
2- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır),
3- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- İkametgahı ile ilgili beyanı,
5- Askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanı (Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin ilişiği kesilecektir.),
6- 12 adet (4,5x6 cm) boyutunda renkli fotoğraf,
7- Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programına kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden konuşma, işitme ve görme özürü olmadığını belgeleyen rapor alınması gerekir,
8- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (UOLP-SUNY Cortland), İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) ve İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan), Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm Yönetimi (İngilizce) (UOÖLP-Leeds Metropolitan University), Porsuk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (UOÖLP-Leeds Metropolitan University), Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Bilimler (UOÖLP-Leeds Metropolitan University)programlarına yerleştirilen öğrencilerden, kayıt anında ÖSS Kılavuzunda belirtilen TOEFL puanını aldığını belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlayacaklardır. Belirtilen puanları alabilecek derecede İngilizce dil bilgisine sahip olanların en kısa zamanda TOEFL sınavına girmeleri önerilir. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce eğitiminden sonra, uluslararası ortak lisans programına başlamadan yeniden TOEFL sınavına girip belirtilen puanı almak zorundadır. Öğrencilere TOEFL koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir,
9- a) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için JAR FCL MEDİCAL 3e göre geçerli bir Class I sağlık sertifikası gerekmektedir. Hava Trafik Kontrol Bölümünde kesin kayıt için, tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin olmadığını gösteren (özellikle görme, işitme ve konuşma problem vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının 1. Ekinin, 3. Sınıfına veya JAR FCL 1. Sınıfa göre alınmış sağlık raporu. Bu sağlık şartlarını sağlamayanların kayıtları yapılmayacaktır.
b) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için kişiler tarafından Sabıka Kaydı Olmadığını Gösterir yazılı beyanı (ÖSS Kılavuzu 41 nolu koşul gereğince),
10- Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt için her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması gerekir,
11- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt için, tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
12- Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek öğrenciler yenikayit.anadolu.edu.tr adresinden örgün öğrenci linkine tıklayarak, T.C. Kimlik numarası ile Internet üzerinden Öğrenci Bilgi Formunu doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte, kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,
Öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler öğrenim ücreti tutarını internette yenikayit.anadolu.edu.tr adresinden örgün öğrenci linkine tıklayarak, kullanıcı kodu olarak T.C. kimlik numarasını kullanmak suretiyle öğrenebilecek ve bulundukları il veya ilçelerdeki Vakıfbank şubelerine ödemelerini yapacaklardır. Öğrenciler öğrenim ücreti ödedikten sonra T.C. Kimlik numarası ile Internet üzerinden Öğrenci Bilgi Formunu doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte, banka dekontunu da kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,
13- Adaylar daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarında başarılı oldukları dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumda bulunan öğrencilerin, bir dilekçe ile birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri kesin kayıt yaptırdığı ilk haftada kayıtlı olduğu birime vermeleri gerekir.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
NOT:
·Açıköğretim sistemiyle eğitim veren İKTİSAT FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ ile AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİnin programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 10-28 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt ile ilgili duyuru http://www.anadolu.edu.tradresinde ilan edilecektir.
2012-2013 DERS LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER