2012-2013 Açıköğretim Fakültesi Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

2012-2013 Açıköğretim Fakültesi Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

2012-2013 ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL SINAVI DUYURUSU

12-14 Eylül 2012
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelikin değişik 6. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Bölüm/Programlarına;
1. 2012-2013 Öğretim Yılında İlk Kez Kayıt Olan Tüm Öğrenciler,
2. 6353 sayılı Yasadan yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler,
3. Yeterlik Sınavında Başarısız Olan Öğrenciler,
a.Yaz okulunda B2.2 düzey bitirme sınavını başarmış ancak yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler (yalnız yeterlik sınavı bölümüne girer.)
b.Bahar dönemi sonu itibariyle B2.2 düzey bitirme sınavını başarmış ancak yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler (yalnız yeterlik sınavı bölümüne girer.)
4. Dikey Geçiş, Kurumlararası Yatay Geçiş, Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvuranlar
5. Düzeye bakmaksızın ikinci yılının sonundaki öğrenciler (A, B1.1, B1.2, B2.1 ve B2.2de yeterlik sınavına girmeye hak kazanmamış öğrenciler)
6. Halen Üniversitemize kayıtlı olup, Zorunlu Yabancı Dil derslerinden muafiyet talep eden öğrenciler (son başvuru tarihi 10 Eylül 2012)
için Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.
Yabancı Dil Sınavı, Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik Sınavı olmak üzere iki aşamalıdır. Sınav programı aşağıda verilmiştir.
SINAV
TARİH
SAAT
I. Aşama: Seviye Tespit Sınavı
12 Eylül 2012
10:00
II. Aşama: Yeterlik Sınavı
Okuma Becerileri ve Dil Kullanımı
14 Eylül 2012
10:00
Dinleme Becerileri ve Yazılı Anlatım
14 Eylül 2012
14:00
Konuşma Becerileri
15 Eylül 2012
09:00
* Öğrenci sayısına göre Sözlü Anlatım Sınavı 16 Eylül 2012 tarihinde devam edebilir.
I. Aşama olan Seviye Tespit Sınavından alınan puana göre öğrencinin;
a. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı,
b. Yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği,
c. Yabancı dil hazırlık sınıfı olan fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığı belirlenir.
II. Aşama olan Yeterlik Sınavına girip başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırdıkları programın 1. sınıfına devam ederler.
II. Aşama olan Yeterlik Sınavına girip başarısız olan öğrenciler ise Seviye Tespit Sınavı sonucundaki düzeylerine göre eğitimlerine devam ederler.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan Fakülte ve Yüksekokullara ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, Güz dönemi başında Yabancı Dil Sınavına girmek zorundadır. Bu sınavın I. Aşaması olan Seviye Tespit Sınavına girmeyen öğrenciler eğitimlerine en alt (A) düzeyden başlarlar.
İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan Fakülte ve Yüksekokullara kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlık eğitimi almak isteyenler yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına girmek ve bu sınavın I. Aşaması olan Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre yerleştirildikleri kurdan başlayarak 1 yıl süre ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin hazırlıktaki başarı durumları transkriptlerine aktarılır.
Zorunlu yabancı dil derslerinden ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak için;
a. Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için Yabancı Dil Sınavı I. aşaması olan Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan almak,
b. Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için, Seviye Tespit Sınavında başarılı olmak ve II. aşaması olan Yeterlik Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak.
Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden muaf olmak için; Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından alınan puan, aşağıda belirtilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilir ve notu transkripte aktarılır, altında not alanların sınav sonuçları ise transkripte aktarılmaz.
SINAV YERLERİ:
BİRİNCİ AŞAMA:
1. Hazırlık Sınıfında başarısız olan tüm öğrenciler (6353 sayılı Yasadan yararlanan öğrenciler dahil) ile Hazırlık sınıfı olan Fakülte ve Yüksekokullara ilk kez kayıt olan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi Dersliklerinde,
2. Zorunlu Yabancı Dil derslerinden muafiyet talep eden öğrenciler kayıtlı oldukları birimlerde,
sınava gireceklerdir.
İKİNCİ AŞAMA:
II. Aşama Sınavları Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır
60 taban puan üzerinden not dönüşüm tablosu
88-100 notu
AA
82-87 notu
AB
77-81 notu
BA
73-76 notu
BB
69-72 notu
BC
65-68 notu
CB
60-64 notu
CC
Öğrencinin Sorumlu Olduğu Ders
Karşılığında Girilecek Yabancı Dil Sınavı
ALM150 Almanca 3+0 4,0
ALM 150M Almanca Muafiyet Sınavı 3+0 4,0
ALM151 Almanca I 3+0 3,0
ALM 153M Almanca Muafiyet Sınavı 3+0 6,0
ALM152 Almanca II 3+0 3,0
FRA150 Fransızca 3+0 4,0
FRA 150M Fransızca Muafiyet Sınavı 3+0 4,0
FRA151 Fransızca I 3+0 3,0
FRA 153M Fransızca Muafiyet Sınavı 3+0 6,0
FRA152 Fransızca II 3+0 3,0
İNG103 İngilizce I 4+0 3,0
İNG 105M İngilizce Muafiyet Sınavı 4+0 6,0
İNG104 İngilizce II 4+0 3,0
İNG150 İngilizce 3+0 4,0
İNG 150M İngilizce Muafiyet Sınavı 3+0 4,0
İNG151 İngilizce I 3+0 3,0
İNG 153M İngilizce Muafiyet Sınavı 3+0 6,0
İNG152İngilizce II 3+0 3,0

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER