2012 YGS Fizik-Kimya-Biyoloji Soru Analizleri (Yorum)

2012 YGS Fizik-Kimya-Biyoloji Soru Analizleri (Yorum)

2012 YGS FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Fizik soru yorumları :
2012 YGS Fizik sınavında 14 soru soruldu. Bu soruların tamamı ilköğretim ve lise müfredatını kapsıyordu. 2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularının konulara göre dağılımının orantılı olmadığı, geçen yıllara göre daha farklı olduğu söylenebilir. Sınavın soru dağılımı aşağıdaki gibidir.
2012 YGS sınavında sorulan sorularda hatalı ya da tartışmaya açık soru yoktu. İlköğretimde okutulan fen bilgisi dersi ile liselerde okutulan Fizik dersinin müfredatı geçen 7 yıllık zamanda aşama aşama değişmişti. Bu değişen müfredata göre eğitim gören öğrenciler ilk kez YGS sınavına girdiler. Sorular incelendiğinde hem eski müfredata göre eğitim alan mezun öğrenciler hem de yeni müfredata göre eğitim alan 12.sınıf öğrencilerinin ortak konularından soru sorulduğu görünüyor. Yani yeni müfredatı kapsayan soru yoktu. Sorular sınava giren tüm öğrencilerin eğitim aldığı alanı kapsar nitelikteydi.
2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularını sayısal alanda ders gören öğrenciler biraz zorlansalar da yapabilirlerdi. Ancak bazı sorular (basınç, sıvıların kaldırma ilkesi, enerji vb.) meslek lisesi, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim gören öğrencilerinin çok üstündeydi.
Soruların konulara göre dağılımı
Elektrik 3 Soru
Optik 2 Soru
İş ve Enerji 2 Soru
Genleşme 1 Soru
Mıknatıslık 1 Soru
Basınç 1 Soru
Madde ve Özellikleri 1 Soru
Sıvıların kaldırma ilkesi 1 Soru
Tork 1 Soru
Bağıl hareket 1 Soru
2012 YGS sınavında sorulan sorularda hatalı ya da tartışmaya açık soru yoktu. İlköğretimde okutulan fen bilgisi dersi ile liselerde okutulan Fizik dersinin müfredatı geçen 7 yıllık zamanda aşama aşama değişmişti. Bu değişen müfredata göre eğitim gören öğrenciler ilk kez YGS sınavına girdiler. Sorular incelendiğinde hem eski müfredata göre eğitim alan mezun öğrenciler hem de yeni müfredata göre eğitim alan 12.sınıf öğrencilerinin ortak konularından soru sorulduğu görünüyor. Yani yeni müfredatı kapsayan soru yoktu. Sorular sınava giren tüm öğrencilerin eğitim aldığı alanı kapsar nitelikteydi.
2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularını sayısal alanda ders gören öğrenciler biraz zorlansalar da yapabilirlerdi. Ancak bazı sorular (basınç, sıvıların kaldırma ilkesi, enerji vb.) meslek lisesi, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim gören öğrencilerinin çok üstündeydi.
Kimya soru yorumları :
Sorular önceki yıllara paralel olarak aynı tarz ve zorlukta gelmiştir. Yenilenen kimya müfredatını içeren sorular da sorulmuştur. Sorular oldukça kolay ve anlaşılır olup öğrencileri zorlayacak soru yer almamaktaydı.
Soruların konulara göre dağılımı
Madde ve Özellikleri 2 Soru
Maddelerin Ayrıştırılması 1 Soru
Atomun Yapısı 1 Soru
Bağlar 1 Soru
Bileşikler 3 Soru
Kimyasal Değişimler 2 Soru
Hayatımızda Kimya 1 Soru
Kimya Kanunları 1 Soru
Çözünürlük 1 Soru
Biyoloji soru yorumları :
Geneli itibariyle biyoloji sorularının, ilköğretim ve 9. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlandığı gözlenmiştir. Basit temel bilgileri kullanarak yorum yapmaya dayalı sorular çoğunlukta sorulmuştur. Sadece bilgi ile çözülebilecek Sistemler ve Bitkilerde üreme konularından birer soru sorulmuştur. Soruların % 50si tüm adayların cevaplayabileceği nitelikte sorulardan oluşmuştur. Yeni müfredatla ilgili doğrudan bilgiye dayalı her hangi bir soru sorulmamıştır.
Soruların konulara göre dağılımı
Canlıların temel bileşenleri 1 soru
Hücre 1 soru
Nükleik Asitler 1 soru
Bitki fizyolojisi 2 soru
Evrim 1 soru
Canlı gruplarının genel özellikleri 2 soru
Enzimler 1 soru
Metobolizma 1 soru
Sistemler 1 soru
Ekoloji 1 soru
Kalıtım 1 soru
Kaynak:FEM

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER