2012 LYS-2 soru yorumları ve analizi

2012 LYS yorumları

 2012 - LYS FİZİK TESTİ Soru Yorumları

2012 LYS’ de yeni fizik müfredatında olan 2 adet, mevcut fizik müfredatta olmayan 2 adet olmak üzere toplam 30 soru soruldu. Yeni fizik müfredatındaki sorular uzunluk büzülmesi ve açısal momentumun korunumu ile fizik müfredatında olmayan 2 soru da su dalgalarında faz farkı ve alternatif akımda güç çarpanının ile ilgili idi.

Yeni mezun olan öğrenciler için eski müfredattan soru sorulmaması gerekirdir.

Ayın çekim alınana dik olarak atılan cismin hızının sorulduğu soruda soru ifadesi farklı algılamaya açıktı.

2012 LYS’ Fizik te Mekanik konularından çıkan soru sayısı diğer konulara göre biraz daha fazlaydı. Bu bölümde de özellikle İş ve Enerji konusundan gelen soruların fazlalığı dikkat çekiciydi. Bunun yanı sıra manyetizma ve optikten gelen soru sayısının az olduğu söylenebilir.

2012 LYS Fizik Testi sorularının büyük bir kısmı ilköğretim ve lise müfredatını kapsıyordu.2012 LYS sınavının geçen yıllarda yapılan sınavlara göre zor ve seçici nitelikte bir sınav olduğu, daha çok işlem ve yorum yeteneği gerektirdiği göze çarpıyor.

FİZİK TESTİ SORU DAĞILIMI

Kuvvet-Moment-Denge-A Merkezi

3

Optik

3

Elektrik

4

Manyetizma ve İndiksiyon

3

Mekanik

10

Dalgalar

2

Işık Teorileri ve Fotoelektrik

2

Atom Modelleri

3

TOPLAM

30

2012 - LYS KİMYA TESTİ Soru Yorumları

2012 LYS Kimya soruları yenilenmiş müfredata göre gelmiştir. Müfredatta olmayan ya da sürpriz bir soru yer almamaktadır. Sorular 10, 11 ve 12. Sınıf müfredatını içermekteydi. Bununla birlikte bir tanede 9. Sınıf müfredatından soru yer almaktaydı. Sorular genel olarak önceki yıllara benzerdi. Bazı sorularda işlemlerin zaman alması ve yenilenen müfredat göz önüne alındığında öğrenciler tarafından yoğun bir sınav olarak algılanabilir. Dolayısıyla adaylar zaman problemi yaşamış olabilir.

KİMYA TESTİ SORU DAĞILIMI

Kimya Kanunları

1

Atom ve Yapısı

3

Periyodik Sistem

1

Kimyasal Hesaplamalar

2

Gazlar

1

Çözeltiler

1

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji

2

Reaksiyon Hızı

1

Kimyasal Denge

2

Çözünürlük Dengesi

1

Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi

2

Elektrokimya

1

Çekirdek Kimyası

1

Elementler Kimyası

1

Organik Kimya

10


TOPLAM
30

2012 - LYS BİYOLOJİ TESTİ Soru Yorumları

Soruların bazıları geçmiş yıllarda sorulmuş soruların biraz değişmiş haliydi. Dolayısıyla bu soruların adaylar tarafından kolaylıkla çözülmüş olma olasılığı yüksek. 4 -5 tane sorunun ise seçiciliği üst düzeyde olmuş. Örneğin, hücre bölünmeleri ve hemoglobin soruları çok seçici olmuş. Özellikle hücre bölünmeleri ile ilgili soru çok fazla yoruma açık bir soru.

Bazı soruların çözümünde yeni müfredat bilgileri gerekiyor. Bu da 2011 ve öncesi mezunların durumunu zorlaştırıyor.

Genel manada müfredata bağlı kalınmış olmakla birlikte, müfredatta olmayan bazı kavramlar (örneğin “genlik”kavramı) sorularda geçiyor.

Hemen hemen her sene soru sorulan fotosentez, üreme-gelişme ve canlı gruplarının genel özellikleri konularından hiç soru gelmeyip, bunun yanında ekoloji konularından bol miktarda soru gelmiş olması çok dikkat çeken bir durum.

Genel olarak sınavın % 30 u kolay, % 50 si normal ve % 20 kadarı da zor sorulardan oluşmuş.

Soruların konulara göre dağılımı ise şöyle:

BİYOLOJİ TESTİ SORU DAĞILIMI

Hücre

1

Sınıflandırma

1

Ekoloji

4

Hücresel solunum

2

Hücre bölünmeleri

1

Kalıtım ve evrim

4

Bitki biyolojisi

6

Hayvanlarda davranış

1

Sistemler

10

TOPLAM

30

Kaynak: Fem