2012 LYS-1 ve LYS-4 soru analizleri

2012 LYS yorumları

2012 - LYS 1 MATEMATİK TESTİ Soru Yorumları
Sayısal öğrenciler açısından geçen yıla denk, Eşit ağırlık öğrencileri açısından geçen yıla göre zor bir sınavdı.
Beklenmeyen soru yoktu.
%20 civarında işlem fazlalığı bulunan soru vardı. Bu yüzden, öğrenciler sınavı yetiştirmekte zorlandı.
Soruların zorluk dereceleri için %25’i kolay, %40’ı normal, %20’si normal üzeri ve %15’i zor denilebilir.

Matematik Soru Dağılımı
Sayı Basamakları 1
Üslü İfadeler 1
Köklü İfadeler 2
Çarpanlara Ayırma 2
Modüler Aritmetik 3
Bölen Sayıları 1
Basit Eşitsizlikler 1
İşlem 1
ÖTF 1
Fonksiyonlar 2
Kümeler 1
Polinomlar 2
Parabol 1
Kombinasyon 1
Olasılık 1
Trigonometri 4
Karmaşık Sayılar 3
Logaritma 2
Toplam Çarpım Sembolü 1
Diziler 1
Seriler 1
Matrisler 3
Limit 3
Süreklilik 1
Türev Alma 2
Türev Uygulama 3
İntegral 4
Toplam 50

2012 - LYS 1 GEOMETRİ TESTİ Soru Yorumları
Geometri testinde önceki yıllardaki sınavlarda pek görülmeyen öncüllü ve geometrik şekil içermeyen sorular ön plandaydı. Sınavda kolay soruların yanında sınavı seçici kılan 8 adet zor soru bulunmaktaydı.
Analitik geometri bölümünde konikler konusundan soru gelmezken çember denkleminin istendiği soruda, verilen parabol denklemlerinde konik bilgileri kullanılmamıştır.
Yeni müfredatta yer alan altın oran konusu, öncüllü bir şekilde basitleştirilerek sorulmuş.
Uzun, işlemli ve şekilsiz sorular çoğunlukta olduğundan birçok öğrenci, süre problemi yaşadığından çözebileceği halde bazı soruları boş bırakmak zorunda kaldı.

Geometri Soru Dağılımı
Doğruda Ve Üçgende Açı 1
Özel Üçgenler (Dik-İkiz-Eş) 1
Üçgende Alan 0
Üçgende Kenarortay 1
Üçgende Benzerlik 0
Açı-Kenar Bağıntısı 0
Dik Koordinat Sistemi 1
Vektörler 2
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3
Dönüşümler 1
Çokgenler 2
Genel Dörtgenler 0
Paralelkenar -Eşkenar Dörtgen 1
Dikdörtgen 2
Kare 1
Yamuk 1
Fraktallar Ve Geometrik Şekillerle Kaplamalar 0
Çemberde Açı 2
Çemberde Uzunluk 1
Dairede Alan 3
Çemberin Analitik İncelenmesi 1
Elips 0
Hiperbol 0
Parabol 0
Uzay Geometri 0
Katı Cisimler 4
Uzayda Vektör Ve Küre 0
Uzayda Doğru Düzlem Denklemleri 1
Geometrik Yer Ve Üçgen Çizimi 1

2012 LYS-4 TARİH TESTİ Soru Yorumları
2012 LYS Tarih testi soruları beklenilenden kolay geldi. Tarih testinde herhangi bir hatalı soru yoktu.
Fakat sözel bölümde okutulan alan dersleri içinde Siyasi Tarih konularını işleyen bir kitap olmadığı halde İslamiyetten Önceki Türk Tarihi ve Türk İslam Tarihi konularından siyasi tarih sorusu olarak 3 tane soru geldi.
Benzer bir şekilde 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş konusu (YGS ortak alan müfredatı) olay olgu kavramlarından bir adet sürpriz soru geldi.
İslamiyet Öncesi Türk Tarihinden gelen soru sayısı önceki yıllara göre azaltılmış buna karşın Avrupa Tarihi soru sayısı artırılmıştır.
2011 LYS’ye göre tarih soruları daha kısa olduğu için muhtemelen adaylar süre yetiştirememe sorunu yaşamamıştır. Yaklaşık 26 sorunun cevabı en fazla üç kelimeden oluşmuş. Sorularda ayrıntılı bilgi verilirken seçeneklerde güçlü çeldiriciler konulmamıştır.

2012 LYS-4 COĞRAFYA TESTİ Soru Yorumları
Geçen yıldan farklı olarak sorular daha kısa ve bilgi ağırlıklıydı.
16 sorunun 8 tanesi 9. ve 10. Sınıf konularından yani YGS müfredatından soruldu. YGS konularından gelen soruların çoğu bilgi gerektiren seçici sorulardı. Sorular genelde kısa ve kolaydı. Ancak “dünya buğday üretimi” ve “ulaşım ağı” ile ilgili olan yorum sorularının cevapları çeldiriciydi.
Küresel Isınma, Çevre Sorunları, Afetler gibi güncel olaylar ve gelişmelerle ilgili soru yoktu.
Soruların geneli fiziki coğrafya ile nüfus ve ekonomi konularının ağırlıkta olduğu bir sınavdı.

2012 LYS-4 FELSEFE GRUBU TESTİ Soru Yorumları
Felsefe Grubu soruları önceki yıllara göre zordu. Genel olarak tüm müfredatı tarayıcı nitelikte sorulardan sorulmuştu.
Önceki yıllara göre birkaç sorunun sorulma tarzı farklı olduğu görülmüştür.
Sosyoloji soruları güncel ve özellikle internet kullanımını içerecek şekilde konularla ilişkilendirilerek sorulmuştur.

Kaynak: Fem