2012 KPDS sonbahar dönemi başvuru kılavuzu

2012 KPDS sonbahar dönemi başvuru kılavuzu

2012 KPDS Sonbahar Dönemi Başvuruları

012-KPDS Sonbahar Dönemi

 Başvuru Kılavuzu

 Aday Başvuru Formu

 Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

 Başvuru Merkezleri

 Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri