2012 KPDS sonbahar dönemi başvuru kılavuzu

2012 KPDS sonbahar dönemi başvuru kılavuzu

012-KPDS Sonbahar Dönemi

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri

Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri