2012 LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Soru Yorumları ve Analizleri

2012 LYS yorumları

FEM dershaneleri Yayın Kurulu başkanları 2012 LYS 4 sınav sorularını sizler için yorumladılar.

2012 LYS-4 TARİH TESTİ Soru Yorumları
2012 LYS Tarih testi soruları beklenilenden kolay geldi. Tarih testinde herhangi bir hatalı soru yoktu.
Fakat sözel bölümde okutulan alan dersleri içinde Siyasi Tarih konularını işleyen bir kitap olmadığı halde İslamiyetten Önceki Türk Tarihi ve Türk İslam Tarihi konularından siyasi tarih sorusu olarak 3 tane soru geldi.
Benzer bir şekilde 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş konusu (YGS ortak alan müfredatı) olay olgu kavramlarından bir adet sürpriz soru geldi.
İslamiyet Öncesi Türk Tarihinden gelen soru sayısı önceki yıllara göre azaltılmış buna karşın Avrupa Tarihi soru sayısı artırılmıştır.
2011 LYS’ye göre tarih soruları daha kısa olduğu için muhtemelen adaylar süre yetiştirememe sorunu yaşamamıştır. Yaklaşık 26 sorunun cevabı en fazla üç kelimeden oluşmuş. Sorularda ayrıntılı bilgi verilirken seçeneklerde güçlü çeldiriciler konulmamıştır.

TARİH SORU DAĞILIMI

Tarih Bilimine Giriş

1

İslamiyetten Önceki Türk Tarihi

2

Türk Dünyası

4

Ortaçağda Avrupa

1

Türkiye Tarihi

2

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

1

Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi

2

Yeni Ve Yakınçağda Avrupa

3

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)

4

Osmanlı Devletinde Kültür Ve Medeniyet

3

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

1

İnkılaplar

4

20. Yüzyıl Başlarında Dünya

5

II. Dünya Savaşı

4

Soğuk Savaş Dönemi

7

TOPLAM

44

2012 LYS-4 COĞRAFYA TESTİ Soru Yorumları
Geçen yıldan farklı olarak sorular daha kısa ve bilgi ağırlıklıydı.
16 sorunun 8 tanesi 9. ve 10. Sınıf konularından yani YGS müfredatından soruldu. YGS konularından gelen soruların çoğu bilgi gerektiren seçici sorulardı. Sorular genelde kısa ve kolaydı. Ancak “dünya buğday üretimi” ve “ulaşım ağı” ile ilgili olan yorum sorularının cevapları çeldiriciydi.
Küresel Isınma, Çevre Sorunları, Afetler gibi güncel olaylar ve gelişmelerle ilgili soru yoktu.
Soruların geneli fiziki coğrafya ile nüfus ve ekonomi konularının ağırlıkta olduğu bir sınavdı.

COĞRAFYA KONULARI

Harita Bilgisi-İzohips

Coğrafi Konum-Yerel Saat

İklim Bilgisi-Basınç

İklim Tipleri

Levha Hareketleri

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler

Tarım-Ekonomi İlişkisi

Ulaşım Yolları

Biyoçeşitlilik

Nüfus

Türkiyede Arazi Kullanımı

Ülkeleri Tanıyalım

Türkiyede Tarım

Türkiyede Göçler

Ekonomik Faaliyetler

2012 LYS-4 FELSEFE GRUBU TESTİ Soru Yorumları
Felsefe Grubu soruları, önceki yıllara göre zordu. Soru dağılımı, müfredatın tamamını içeren bir nitelikteydi. Önceki yıllarda görülmeyen, şekle dayalı sorular dikkat çekti. Sosyoloji soruları, günlük yaşamdan ve güncel konulardan yararlanarak oluşturulan sorulardı.

FELSEFE GRUBU KONU DAĞILIMI

Psikoloji

Psikolojinin Alanı

4

Organizma Çevre İlişkisi

1

Öğrenme

1

Bellek Be Düşünme Biçimleri

2

Ruh Sağlığı

1

Bireysel Farklar

1

Sosyal Davranış

0

TOPLAM

10

Sosyoloji

Sosyolojinin Alanı

0

Toplumsal Yapı

4

Toplumsal Kurumlar

3

Kültür

2

Toplumsal Değişme

1

TOPLAM

10

Mantık

Mantığın Alanı - Aklın İlkeleri

3

Kavram Terim

0

Önermeler

2

Kıyas-Çıkarım

1

Sembolik Mantık-Önermeler Mantığı

3

Sembolik Mantık-Yüklemler Mantığı

1

TOPLAM

10

Kaynak: Fem