2012 LYS 3 Türk Dili ve Edebiyatı - Coğrafya Soru Analizleri

2012 LYS yorumları

Dil ve Anlatım bölümü
LYS-3 Türk dili ve edebiyatı testinde önceki yıllarda 20-21 dil ve anlatım sorusu sorulmuşken 2012 LYS-3 Türk dili ve edebiyatı testinde 23 dil ve anlatım sorusu bulunmaktadır.
Daha önceki yıllarda LYS testinde yer almayan anlatım bozukluğu konusundan bir soru sorulmuştur.
Ayrıca önceki LYS’lerde soru gelen noktalama işaretleri konusundan soru sorulmamıştır.
Anlam sorularının ağırlıkta olduğu dil ve anlatım sorularının, öğrencilerin çözmekte zorlanmadığı sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Edebiyat Soruları
Edebiyat bölümünde sorular ağırlıklı olarak Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak gelmiştir.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’yla ilgili soruların niteliği, öğrencilerin özellikle son dönem sanatçıları, eserlerini, bu eserlerin içeriğini ve kahramanlarını iyi bilmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. Bu anlamda 4 sorunun seçici zor soru olduğu söylenebilir.
Diğer dönemlere ait soruların; alışık olunan ve zor olmayan sorulardan oluştuğu görülmüştür.

DiL ve Anlatım - Edebiyat Soru Dağılımı

DiL ve Anlatım

Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu

1

Cümle Anlamı Kavramlar ve Cümle Yorumu

4

Paragraf(Anlatım Tekniği, Yapı, Ana Düşünce)

12

Dil Bilgisi (Karma Dilbilgisi, Ögeler, Tamlamalar)

4

Yazım Kuralları

1

Anlatım Bozukluğu

1

Toplam

23

Edebiyat Bilgileri

Yazınsal Türler(Düzyazı, Şiir Bilgisi)

5

Söz Sanatları

1

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

2

İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı

1

Halk Edebiyatı(Halk tiyatrosu)

2

Divan Edebiyatı (Temsilcileri, Düz yazıları)

3

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

2

Serveti Fünun Edebiyatı

2

Milli Edebiyat

1

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

14

Toplam

33

2012 - LYS 3 COĞRAFYA TESTİ Soru Yorumları
LYS-3 Coğrafya-1 testinde 11 soru, YGS müfredatını içeren 9. Sınıf ve 10. sınıf konularından geldi.
Geçmiş yıllardaki sınavlardan farklı olarak paragraf-yorum sorusu yoktu ve soruların çoğu bilgi ağırlıklı geldi.
Öğrenciler, bazı soruların çözümünde ayrıntı sayılabilecek genel kültür seviyesinde bilgiye ve güncel bilgilere ihtiyaç duydu.
Genel anlamda seçici soruların çok olduğu zor bir sınavdı.
Cevap şıklarının birbirine yakın olması soruların çözümünü zorlaştırıp süre sıkıntısının yaşanmasına neden oldu.

Coğrafya Soru Dağılımı

Coğrafi Konum

3

Harita Bilgisi-İzohips

1

İklim Bilgisi

1

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

3

Yer şekilleri

1

Nüfus

1

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

1

Enerji Kaynakları

2

Küresel Ticaret

1

Tarımı Etkileyen Faktörler

1

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

3

Çevre ve Toplum

2

Ülkeleri Tanıyalım

1

Türkiye’de Bölge Sınıflandırması

1

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

2

Toplam

24

Kaynak: Fem