2011 PYBS Kayıt-Kabül İşlemleri


Sınavı Kazanan Öğrencilerin Kayıt- Kabullerinde İstenen Belgeler
10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 19uncu maddesinde belirtilen belgeler kayıt-kabul sırasında istenecektir.


Kayıt – Kabul Tarihleri
Ortaöğretim Kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından 8Ağustos 2011 tarihinde başlayacak, 9 Eylül 2011 günü saat 17.00de bitecektir.
Bursluluğu kazanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt iĢlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından öğrenci kayıtlarının başladığı tarihte başlayacak ve 30 Eylül 2011 günü saat 17.00de bitecektir.
Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.


Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi
Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin,
Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde, ihtiyaç duyulduğunda ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki bilgiler, öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce ilgili yerlerden araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre velinin, ailenin maddi durumunu gösteren Beyannamede (EK-1) belirttiği fert başına düşen yıllık gelir miktarı, içinde bulunulan mali yılda belirtilen limitten fazla ise yanlış beyanda bulunan öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir. Öğrencinin başvurusu ile parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal edilir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER