2010-2011 Eylül Ayı Mesleki Çalışmaları (Seminer Konuları)

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılının Eylül Ayının İlk İş gününden Derslerin Başlangıcına Kadar geçen Sürede Öğretmenlerin Okullarında Yapacakları Mesleki Çalışmalar Hakkında Resmi Yazı Yayımlandı.(17.08.2010)

Mesleki Çalışmalar Hakkında Resmi Yazıya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 89. maddesinde Mesleki Çalışmalar:

İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır.

Yönetici ve öğretmenler meslekî çalışmalarda;

a) İlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan değişiklikleri inceler ve değerlendirir.

b) Birbiri ile ilişkili alanlarda zümre öğretmenleri iş birliği yapar.

c) Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş takvimini planlar ve iş bölümü gibi hazırlıkları yapar.

ç) Kayıt işlemleri ile ilgili olarak veli görüşmelerini gerçekleştirir.

Yönetici ve öğretmenlerin meslekî çalışmalarından azamî verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konularda belirlenebilir.

Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.

İlginizi Çekebilecek Konular:

Haftalık Ders Saatlerinde neler değişti?

Sorubak Seminer Konuları Arşivi İçin Tıklayınız

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Son Değişikliklerle İlköğretim okulları haftalık ders çizelgesi (23.07.2010)

Son Değişikliklerle Orta Öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri(23.07.2010)

Güncel İlköğretim kurumaları Yönetmeliği İçin Tıklayınız.