2010 ÖSYS Ek Yerleştirme ve Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
2010-ÖSYSde Merkezì Ek Yerleştirme için tercih yapmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır.
a) 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunun edinilmesi: 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM in http://www.osym.gov.tr adresinden görülebilir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Tercih işleminin nasıl yapılacağının belirlenmesi: 2010-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi:
- Başvuru Merkezlerine başvurularak,
- T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM in http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilir.
2010-ÖSYS merkezi ilk yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ÖSYSde Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır.
Açıklanan yöntemler dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). ınternet kullanımında deneyimi bulunmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak
adayların sorumluluğu kendilerinde olacaktır.
c) Tercih için randevu alınması: Tercihini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapacak adayların, tercih işlemini yaptıracağı Başvuru Merkezinden randevu alması gerekmez. Adaylar, Başvuru Merkezine bizzat giderek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.
d) Tercih Formunun doldurulması: Adayların bu kılavuzu inceleyip yapacakları tercihleri ve sıralarını belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmaları gerekir (Bakınız 2.TERCıH FORMU ıLE ıLGıLı BıLGıLER).

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK

2010-ÖSYS Ek Yerleştirmeye başvuran adaylar, 2010-2011 öğretim yılı için Tablo 4 eki lisans programlarına ve Tablo 3Bdeki Önlisans Programlarına;
a) 2010 YGS/LYS sonucunda hesaplanan yerleştirme puanları,
b) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo 3Adaki programların boş kalan kontenjanlarına genel lise mezunu adaylar ile kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan meslek lisesi mezunu adayların yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların yükseköğretim programının puan türündeki yerleştirme puanları göz önünde tutulacaktır. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3Adaki kendi alanlarıyla ilgili önlisans programlarına sınavsız olarak;
a) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,
c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
d) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir (Bk.3.1.). Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2010-ÖSYS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER