2010 LYS-2 Fen Bilimleri Soru yorumları

Fizik Testi Soru Yorumları

2010 LYS de toplam 30 soru soruldu. Sınavda daha önce sorulmayan tipte soru yoktu. Mekanik konularından çıkan soru sayısı diğer konulara göre biraz daha fazlaydı. Bu bölümde İş ve Enerji konusundan 5 soru gelmesi dikkat çekiciydi. Bunun yanı sıra manyetizma ve optikten gelen soru sayısının az olduğu söylenebilir.
2010 LYS sınavında gelen konular aşağıdaki gibidir.

Konu Adı
Soru sayısı
Kuvvet-Moment-Denge-A Merkezi
2
Madde-Basınç-Isı-Genleşme
3
Optik
2
Elektrik
4
Manyetizme ve RLC
2
Mekanik
11
Dalgalar
2
Işık Teorileri ve Fotoelektrik
2
Atom Modelleri
1
Birimler
1
TOPLAM
30


Kimya Testi Soru Yorumları
LYS de YGS Kimya konularından 1 soru geldi. Genelde beklentiler daha fazla soru gelmesi yönündeydi.
LYS soruları bilgi içerikliydi. Genelde sorular kolay olmakla beraber öğrencilerin tüm konuları bilmesi gerekliydi.
Soruların üçte biri 12.sınıf,1 tanesi 9.sınıf, geri kalanı 10 ve 11. Sınıf müfredatından ayrıntılı bilgi gerektiren niteliktedir.
Müfredat dışı, hatalı ve tartışmaya açık soru yoktu.

Konu Adı
Soru sayısı
Kimyasal Denklemler
1
Mol Kavramı
1
Gazlar
2
Radyoaktiflik
1
Reaksiyon Isısı
3
Reaksiyon Hızı
1
Kimyasal Denge
2
Çözünürlük Dengesi
1
Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi
4
Elektrokimya
1
Kimyasal Bağlar
1
Organik Kimya
12
TOPLAM
30


Biyoloji Testi Soru Yorumları

Soruların tümü bilgi ağırlıklıydı.
Soruların %50 si 11. Sınıf, %25i 12. Sınıf, kalan %25i de 9 ve 10. Sınıf müfredatından geldi.
Denetleyici ve düzenleyici sistemlerden beklentilerin üzerinde soru soruldu.
Geçmiş yıllarda Biyoloji sorularının tamamını doğru cevaplayan öğrenci sayısının düşük olmasına karşın bu yıl, soruların daha anlaşılır ve kolay olmasından dolayı bu sayı daha yüksek olabilir.
YGSde çelişkili sorular bulunmasına rağmen bu sınavda müfredat dışı, hatalı ve tartışmaya açık soru yoktu.

Konu Adı
Soru sayısı
Hücre
1
Canlıların Temel Bileşenleri
1
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
2
Canlıların Genel Öz. Ve Ekoloji
2
Solunum ve Fotosentez
1
Hücre Bölünmeleri
1
Üreme ve Gelişme
1
Kalıtım ve Pop. Genetiği
4
Biyoteknoloji
1
Bitkisel Dokular ve Bitki Fizyolojisi
4
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
5
Destek ve Hareket Sistemleri
1
Sindirim Sist.
1
Dolaşım ve Bağışıklık Sist.
3
Solunum ve Boşaltın Sist.
2
TOPLAM
30

Fem Yayın Kurulu sizler için LYS-2 Fen Bilimleri sorularını yorumladı.Kaynak: Fem Yayınları