2010 LYS Tercih Kılavuzu (Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)-Düzeltilmiş

2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

Adaylar kılavuzu, 3 lira karşılığında başvuru merkezlerinden edinebilecek. Kılavuzda adayların tercih işlemlerine ilişkin bilgiler ile yükseköğretim programlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Kılavuz tercih formuyla başvuru merkezi olarak belirlenen lise müdürlüklerinden, ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinden ve ÖSYM bürolarından alınabilecek.

Kılavuzun dağıtımı, 19 Temmuz 2010 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Temmuz 2010 tarihine kadar tamamlanacak.

17 Temmuz 2010 tarihinde ÖSYMnin İnternet sitesine konulan, 19 Temmuz 2010 tarihinden itibaren de, kademeli olarak ÖSYS Başvuru Merkezlerinde satışa sunulan 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Tablo 4de yer alan 49 yükseköğretim programının 9, 10, 11 ve 12 numaralı alanlarında yer alan 2009-ÖSYS En Küçük Puan ve Başarı Sıraları bilgilerinde yanlışlık olduğu belirlenmiştir. Bu yükseköğretim programları, bilgileri düzeltilmiş olarak tablo halinde aşağıda sunulmuştur.

ÖSYM Başkanlığı

Ek:2010-ÖSYS Yerleştirme Kılavuzunda En Küçük Puanı ve Başarı Sırası Değişen Programlar

2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

GENEL BİLGİLER

TABLO 3A

TABLO 3B

TABLO 4

TABLO 3A, TABLO 3B VE TABLO 4'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO 5

TABLO 5'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO 6A

TABLO 6B-1

TABLO 6B-2

TABLO 6B-3

TABLO 6B-4

TABLO 6C

TABLO 7

TABLO 8

- Üniversite tercihi yapacak adayların yararlanacağı \2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu\ yarından itibaren ÖSYM in internet sitesinde yayımlanacak.

Adaylar kılavuzu, 3 lira karşılığında başvuru merkezlerinden edinebilecek. Kılavuzda adayların tercih işlemlerine ilişkin bilgiler ile yükseköğretim programlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Kılavuzun dağıtımı, 19 Temmuz 2010 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Temmuz 2010 tarihine kadar tamamlanacak.

2010-YGSye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y/LYS puanlarını da göz önünde tutarak, kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini başvuru merkezlerinden veya internet ortamından yapacak.

Tercih işlemleri internet veya başvuru merkezinden randevu alma yoluyla yapılabilecek. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak gönderecek adaylar, T.C. Kimlik numarası ve ÖSYS şifresi ile ÖSYM in \http://www.osym.gov.tr\ internet adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri 26 Temmuz-6 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, geçen seneden farklı olarak 30 yükseköğretim programını tercih edebilecek. LYS veya YGS yerleştirme puanlarına göre tercih yaparken adayların, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının, kendi alanına uygun bir programı tercih ettiğinde 0.15, kendi alanının dışındaki bir programı tercih ettiğinde 0.12 katsayısı ile çarpılacağını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Kılavuzdaki Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 eki programlar arasından tercih yapılabilecek. Tablo 3A ve Tablo 3B genellikle ön lisans programlarından, Tablo 4 ise lisans programlarından oluşuyor. Adayların Tablo 3Adaki programlar için önceliğin sınavsız geçiş hakkı olanlara verildiğini unutmaması isteniyor.

Adayın, 30 tercih hakkının tamamını kullanması gerekmiyor. Adaylar sadece 1 tercih yapabilecekleri gibi, 30 tercih hakkını da kullanabilecek.

Tercihlerini yaparken adayların, Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 e verilen yükseköğretim programlarının başarı sıralarına göre sıralamaları şartı bulunmuyor.

Tercih işlemi gerçekleştirildikten sonra tercihlerde ve tercihlerin sıralamasında herhangi bir değişiklik yapılmasının kesinlikle mümkün olmayacağı için adayların tercihlerini yaparken dikkatli olmaları gerekiyor.

2009-2010 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar, Tablo 3B ve Tablo 4ün 6 numaralı sütununda gösteriliyor. Bir programın öngördüğü okul türü, yaş, cinsiyet, sağlık gibi tüm koşullar okul birincileri için de aynen geçerli tutuluyor.

YGS veya LYSde başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanları göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek.

Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlı olduğundan, tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilecek. Okul birincilerinin kendilerine tanınan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarının göz önünde tutarak, dengeli bir şekilde yapmaları gerekiyor.

YGS puanlarından 140ın altında olanlar için yerleştirme puanı (Y-YGS); LYS puanlarından 180in altında olanlar için de ilgili Y-LYS puanı hesaplanmayacak.

YGSde 140 ve üzeri puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarını, açıköğretim ön lisans programları ile açıköğretim lisans programlarını tercih edebilecek. YGSde de 180 ve üzeri puan alanlar ise hem yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

LYSde ise 180 ve üzeri puan alanlar LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler. LYSde 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece meslek yüksekokulu, ön lisans programları, açıköğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının tercih etme hakkı bulunuyor. Bu adaylar, LYS puanı ile öğrenci alan lisans programların tercih edemeyecek.

ÖSYM, tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra yerleştirme sonuçlarını 20 Ağustos dolaylarında açıklamayı planlıyor.

İşinize Yarayabilir!

2010 LYS tercihleri ne zaman yapılacak?

2010 lys sonuçları

2010 ÖSYS OBP ve AOBP Hesaplama Formülleri

Videolar

Hangi öğrenciler ek puanlı tercih yapabilir?

Tercih listemizi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?

Üniversite tercihi yaparken kimlerden destek almalıyız?

Yüzdelik dilim nedir?

Üniversiteye girmek için hangi puan aralığında tercih yapmal

LYS için tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

LYSde Kimler 2 yıllık programları tercih etmeli?

Hangi üniversitelerde yatay geçiş yapmak daha kolay?

LYSde hangi puanlar iyi, hangileri yetersiz kabul edilmeli?