19 Mayıs 1919 konuşma metni

Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler…
Bu gün burada, Beş bin yıllık Türk Tarihine adını altın harflerle yazdırmış Mustafa Kemal’ i doğumunun 131. Yılında anmak ve Türk’ ün Anadolu’ da ki Kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs tarihinin 93. Yıldönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz.
19 Mayıs Türk’ün dirilişinin, ayağa kalkışının ve esarete, teslimiyete, mandaya, kulluğa isyan bayrağını açtığı gündür…
Mustafa Kemal Samsun’ a çıktığında; Temel ilke olarak milletinin ve kendisinin karakterini şöyle açıklıyordu. “Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olarak sağlanabilir. Ne denli zengin ve kalkınmış olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık önünde uşaklıktan öte bir gözle görülmeye layık olamaz. Türk ulusunun onur ve yetenekleri yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık, ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır.”
“Ya bağımsızlık ya ölüm” işte; ancak, içi tertemiz vatan ve millet sevgisiyle dolu büyük bir liderin yolunu gösterecek parola bu olabilirdi.
Binlerce yıllık Türk tarihinde kesinlikle önemli dönüm noktaları olmuştur fakat Mustafa Kemal’ in Samsun’a çıkışı bu dönüm noktaları içinde belki de en önemlisidir. Peki, 19 Mayıs tarihi milletimiz için neden bu kadar önemlidir? Şimdi gelin birlikte o günkü koşulları hatırlayalım.
Osmanlı Devletinin son 100 yılında tüm civar coğrafyalarda; Balkanlardan Kafkasya’ ya 5 milyon 60 bin Türk öldürülmüş, 5 milyon 380 bini sürgün edilmiş, yerinden yurdundan olmuş. Kalan son vatan toprağı ise İngilizler, Yunanlılar, İtalyanlar, Fransızlar arasında paylaşılmış, ordumuz dağıtılmış.
Bu ibret tablosu karşısında tarihten ders çıkarabilmemiz gerekir. Çünkü Atatürk eğer 19 Mayıs’ ta Samsun’ a çıkmasaydı Türk belki Özbekistan’ da Türkmenistan’ da olurdu, ama Trakya ve Anadolu’ da Türk kalmazdı. Çünkü; Tüm civar coğrafyalardan sürülmüş ve katledilmiş Türklerin Konya ovasından sürülmeleri ve atılmaları da çok uzun sürmezdi. Ne Türk nede Türkiye olurdu. Mustafa Kemal 19 Mayıs’ ta Samsun’ da başlayan Kurtuluş Savaşını kazanarak sadece ülkesini kurtarmadı, Anadolu’daki Türk neslini de kurtardı.
Mustafa Kemal ve Türk milletinin var olma mücadelesi alelade bir savaş veya bir direniş değildir. Dünya tarihinde Emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış tek mücadeledir. Bu nedenle Türk Kurtuluş Savaşı sonraki yıllarda; Hindistan’ da, Mısır’ da Afganistan’ da batının sömürgesi altında ezilmiş tüm mazlum milletlerde bir umut ışığı olmuştur.
Milletler başarıya birleştirici efsaneler yardımıyla ulaşırlar. Amerika Birleşik Devletleri’nin Amerikan devrimi, Fransızların Fransız Devrimi, İngilizlerin Magna Carta ile Kraliyet Ailesi, Yunanistan’ın “ demokrasinin doğduğu yer” efsaneleri örnektir.
Türkiye’yi birleştiren efsane ise Türk Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk’tür. Dünyada çok az ülkenin Mustafa Kemal gibi bir milli kahramanı vardır. 
Sevgili öğrenciler, Atatürk’ ün gençliği,
Tekrar sonu gelmeyen felaketlere, içinden çıkmak için büyük fedakârlıkların gerektiği pis bataklıklara sürüklenmemek için milli birlik ve beraberlik duygularımızın güçlendiği bu bayram günlerine inatla sahip çıkalım ve bağlı bulunduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım.
Unutmayalım ki birinci görevimiz Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve yaşatmaktır. Bu görev için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.
Sonuçta sizlere, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafında armağan edilen bu bayram, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.
Bayramınız, bayramımız kutlu olsun!
………………….
Sınıf Öğretmeni

Benzer Şiirler: 19 Mayıs Şiirleri