Taşınır Mal Yönetmeliği Yıl Sonu İşlemleri Hangileridir? (Sorubak)
Sorubak.Com


Taşınır Mal Yönetmeliği Yıl Sonu İşlemleri Hangileridir?

Sorubak Bilgi

18.1.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği in 34 maddesinde:

MADDE 34 – (1)Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir.

(2) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur:

a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı,
b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,
ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanaktan oluşur.

Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir:

a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler.

b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.

c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.

ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştaya, bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir. Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır yönetim hesabı merkez teşkilatları aracılığıyla Sayıştaya gönderilir.

ÖZETLE:
Okullar yıl sonu işlemlerinde taşınır mal modülü raporlar bölümünden aşağıdaki raporları alarak dosyalamalı ve ilgili yerelere göndermeliler.Bunlar:

a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı,
b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Kütüphane/Müze Yönetim Hesabı Cetveli - Kütüphane/Müze Yönetim Hesabı Cetveli (İlköğretim))
ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

Sayım Tutanaklarına taşınır Mal Modülüne girildikten sonra sol tarafta en alt kısımda yer alan Yıl Sonu İşlemleri Tıklanır. Hemen alt tarafta açılan menüden 2009 Yılsonu Raporları tıklanır.Bu işlemden sonra açılan sayfada üst tarafta yer alan yazıcı simgesi tıklanarak raporlara ulaşılır.

Aşağıda yer alan raporlara sırasıyla tıklanır ve bu raporların alt kategorisine ulaşılmaya çalışılır. İlçe ve yıl 2009 seçildikten sonra ilgili raporlar sırasıyla çıkarılacak.
TMA2089 Sayım Tutanağı(Mak.C._Taşıt_Demrb._yilsonu_2009)
TMA2090 Sayım Tutanağı(Tüketim Malzemeleri_Yilsonu_2009)
TMA2091 Sayım ve Döküm Cetveli-2009
TMA2092 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri-2009

Sorubak BilgiYılsonu Cetvelleri Dosyası Hazırlanırken Sırası İle Olması Gereken Belgeler.
Üç Ayrı Dosyadan oluşur.
1- Yılsonu İtibarıyla En Son Düzenlenen Taşınır İşlem Fiş Numarasını Gösteren Tutanak
2- Sayım Tutanağı
3- Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
4- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştaya,bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.

Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır yönetim hesabı merkez teşkilatları aracılığıyla Sayıştaya gönderilecek.
Özetle (Çıkan Raporların Bir örneği İlçe Milli Eğitime,Bir Örneği Mal Müdürlüklerine,Bir Örneği Okulda Muhafaza Edilecek)
Taşınır Mal Modülü Üzerinde Bu İşlemler Yapıldı. Okulda yılsonu sayım işlemleri nasıl yapılmalıdır.
Okulda sayım komisyonu oluşturulmalı ve görevleri üst yazı ile tebliğ edilmelidir.

Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumların işlem basamakları:
1. Her kurum tarafından Sayım Komisyonu kurulacaktır.
2. Envanter sayımı bu komisyon tarafından yapılacak ve sayım yapıldıktan sonra bu taşınırların bir listesi her hesap koduna göre ayrı ayrı çıkarılacaktır.
3. Değeri bilinmeyen taşınırlar için Değer Tespit Komisyonu tarafından değer biçilecek ve sayım tutanağı oluşturulacaktır.
4. Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü / TİF Girişi ekranı kullanılarak mevcut taşınırların sisteme kaydı yapılacaktır.


İlgili Dosyalar ve Bilgiler:

 • Taşınır Mal Yönetmeliği Sunusu
 • Yıl Sonu İstenen Tutanak 1
 • Yıl Sonu Tutanak 2
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Formları
 • TMY Okullarda Yapılacak Çalışmalar

 •  

  Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
  ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
  YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
  PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri

  İlk yorumu siz yapın !

  BENZER HABERLER
  Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler değişti? 27 Ocak 2016
   
  2016 Şubat ataması duyurusu ve kontenjanları
   
  4 Ocak 2016 Kar Tatili Olan İller
   
  Sorubak'taki dosyaları nasıl açabilirim?
   
  Memurlar Ocak 2016'da ne kadar zaman alacak?
   
  2016 ÖSYM Sınav Takvimi
   
  Özel Okula Teşvikte bin 840 kontenjan boş kaldı
   
  MEB Ders Kitapları 2015-2016
   
  2015-2016 Lise ve Ortaokul Dinleme Metinleri
   
  2015 yılı özel okullar teşvik tercih sonuçları
   
   
  Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
  İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
  Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.