2010 ALS Sonuçları ne zaman belli olacak? (Sorubak) 2010 ALS Sonuçları ne zaman belli olacak? (Sorubak)
Sorubak.Com

SORUBAK SINAV DUYURULARI VE SONUÇLARI
2010 ALS Sonuçları ne zaman belli olacak?

Sorubak Bilgi

Sınav Sonucunu Öğrenmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız...

2010-ALS sonuçları için burayı tıklayınız...

2010-ALS Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

        Yazılı sınav sonuçları, 2010 Mayıs ayının son haftasında adayların adreslerine gönderilecek olan sınav sonuç belgesiyle bildirilecektir. Baraj puanını geçip 2. seçim aşamasına çağrılacak adaylara gerekli diğer evraklar Koordinatör Kuvvet Komutanlığı tarafından gönderilecektir. Ayrıca sınav sonuçları ÖSYM ile Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yayımlanacaktır.

 

ALS Puan Hesaplama
Adaylar testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede adayların dört alt teste (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri) ait ayrı ayrı doğru ve yanlış cevaplarının sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın her alt test için almış olduğu ham puanlar bulunacaktır. Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerine ait ham puan dağılımlarının, ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her alt test için ayrı olmak üzere bu dağılımlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Türkçe standart puanı 0,20; Sosyal Bilimler standart puanı 0,10; Matematik standart puanı 0,35; Fen 6 Bilimleri standart puanı 0,35 ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların ağırlıklı standart puanı hesaplanmış olacaktır. Ağırlıklı standart puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.

ALS Puan

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sırasına konulacak, T.C. Kimlik Numaraları ve ad soyadları bulunmayan puan dağılımları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından incelendikten sonra kesme noktası belirlenecektir.

Askerî Liselere girecek adaylardan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı %5 olacak ve diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının %90’ını alanlar Kuvvet Komutanlıkları tarafından ikinci aşama sınavlarına davet edileceklerdir. Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girecek adaylardan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı da %5 olacak ve diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının %85’ini alanlar Kuvvet Komutanlıkları tarafından ikinci aşama sınavlarına davet edileceklerdir.

Bu konudaki işlemler Kuvvet Komutanlıklarınca yürütülecektir.

Yazılı Sınavda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca belirlenen baraj puanlarını aşan adayların 2. seçim aşamaları adreslerine gönderilecek evraklarda belirtilen gün ve saatte Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığında (Çengelköy/ ISTANBUL) yapılacaktır.

Yazılı Sınavda belirlenecek baraj puanlarını aşan tüm adaylar, okula girmeye hak kazanmış sayılmazlar. Kuvvet Komutanlıklarının baraj puanlarını aşan adaylar, belirlenen tarihte Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığında yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için), Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir.,

a) Ön Sağlık Muayenesi Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmez. Adayların sınavlara gelmeden önce, çıplak vücut ağırlığı ile ayakkabısız boy uzunluğunun sağlıklı bir şekilde mutlaka ölçülmesi gerekmektedir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu aşamada elenmektedir.

Bedeni Yetenek Sınavı Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Uygulanacak testler aşağıdadır:

ALS Sağlık Puanları

Belirtilen testlerden 2 veya daha fazlasından başarısız olan adaylar elenir. Bedeni yetenek sınavına önceden çalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Yukarıda belirtilen barajlara ulaşamadıkları halde sınavlara gelen adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır.

b) Bedeni yetenek sınavı ile ilgili daha detaylı bilgiye Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının internet adreslerinden ulaşılabilir.

c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için) Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askerî Hava Lisesinde okumak için başvuran veya tercihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bulunan adayların; el-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını, algılama hızını ölçerek uçuşa yatkınlıklarını belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir.

d) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

Adaylar gruplar halinde salona alınır. Test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste başlanır. Müzik Yetenek Testi 3 kısımdan oluşmaktadır.

1) Melodi Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul şarkısını piyano eşliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenir. (Piyano eşliği görevli öğretmenler tarafından yapılacaktır.)

2) Ritm Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritm kalıbını aynen tekrarlamaları istenir.

3) Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, ağız ve diş yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiş personel tarafından incelenecektir.

e) Mülakat Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü düşünme yeteneği, davranışlardaki denge, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneği, askerliğe yatkınlığı ile diğer bireysel özellikleri gözlenerek değerlendirilir.Hava Kuvvetleri Komutanlığına aday öğrencilerin değerlendirilmesinde psikoteknik test sonuçları da dikkate alınır. Uygun bulunmayan adaylar, sağlık muayenelerine sevk edilmeyerek elenir.

f) Sağlık Muayenesi Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları için uygulama: Mülakat sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı rapor alanlardan puan sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için uygulama: Mülakatı geçen adaylar, uzman hekimlerden oluşan bir heyet tarafından sağlık muayenesinden geçeceklerdir. Muayene sonucunda “Askerî Öğrenci Olur. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir.” kararlı rapor alan adaylar genel başarı durumuna göre sıralanır. Bu puan sırasına göre “Asil” ve “Yedek” adaylar belirlenir.

Adaylar komisyonları yanlış bilgilendirmeleri durumunda bütün aşamalarda başarılı olsalar bile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Bu durum, adayların gereksiz harcama yaparak güç durumda kalmalarına neden olmaktadır.

Öte yandan, başvuru koşullarını taşımadığı ve askerî öğrenci olmaya engel durumları olduğu tespit edilen askerî lise veya astsubay hazırlama okulu öğrenci adaylarının, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında okulla ilişikleri kesilmektedir.

Adayların başarı değerlendirmesi, yazılı sınav sonucunda aldığı ALS Puanı ile 2. seçim aşamasında bedeni yetenek, mülakat ve Hv.K.K.lığı adına alınacak öğrenciler için psikoteknik test sonuçlarına göre hesaplanacak performans puanlarına göre yapılır.
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları performans puanlaması;

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları performans puanlaması;

(ALS performans puanı * 0,70) + (bedeni yeterlilik notu * 0,15) + (mülakat notu * 0,15) formülü kullanılarak hesaplanır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı performans puanlaması;

(ALS performans puanı * 0,70) + (bedeni yeterlilik notu * 0,15) + (mülakat notu * 0,15) + (psikoteknik notu * 0,20) formülü kullanılarak hesaplanır.

Adaylar, performans puanlarına göre sıralanır. Asil ve yedek listeler Kuvvet Komutanlıklarının kontenjanlarına göre oluşturulur.

 
SON EKLEDİKLERİMİZ
11.03.2012 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı yeterlilik sınav sonuçları Hit
4.650
  11.03.2012 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik Sınavı Sınav S
24 Aralık 2011 tarihli Kaymakamlık sınav mülakat sonucu Hit
6.093
  Kaymakam Adaylığı Sınav Sonucu Kaymakam Adaylığı mülakatını kaza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınav Hit
2.903
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı Duyurus
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Görevlisi Sınavı Hit
7.741
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Görevlisi Sınav
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari ve Teknik Uzmanlık Sınav Hit
2.031
  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari ve Teknik Uzmanlık Sınavı
Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu Hit
2.974
  DÖKÜMANA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği SınavI Hit
1.899
  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Unvan Değiş
11.03.2012 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesindeki Kuran Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım Kadrolarında İlk Defa Görev Almak İsteyenlere Yönelik Yeterlilik Sınavı Başvurusu Hit
3.238
  11.03.2012 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesindeki Kuran K
TCDDY Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Hit
1.858
   12 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Diyanet İşleri Başkanlığı 2011-2 meslek yeterlilik sınavı sonuçları Hit
3.309
  Diyanet İşleri Başkanlığı 14-15.01.2012 Tarihlerinde yapılan Mes.Yet.S
Tüm Sonuçlar

Haber Menüsü
Tüm Sınıf Düzeylerinde 2. Değerlendirme sınavları Yayımlandı. Hit
13
İlköğretim Haftası ve Önemi Hit
10
AÖF tek ders sınavı ne zaman 2016 Hit
49
MEB 2016 PYBS sorularını ne zaman yayınlayacak? Hit
465
İlkokulda sınıfta kalma var mı? Hit
74
AÖL BAP 2.dönem sınav sonuçları açıklandı. Hit
36
Müzeler Haftası ve Müzelerin Önemi Hit
79
2016 KPSS Lisans soru ve cevapları yayımlandı. Hit
656
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.