TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Soru:

Ali Fuat Paşa, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluş amacını, iktidarla muhalefetin yan yana yaşamasını sağlamaktır. Yoksa parti iktidara gelmek için kurulmamıştır. şeklinde açıklamıştır. Yukarıdaki bilgiye göre; I.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile hükümetin denetlenmesi amaçlanmıştır. II. Farklı fikirlerin gelişimi engellenmeye çalışılmıştır. III.Çok partili hayata geçilmiştir, yargılarından hangilerine ulaşılır? 

Son Eklenen Sorular

“Mustafa doktordur’’ önermesinin niceleme mantığında sembolik ifadesi hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?      Madde                Özellikleri  Dilekçelere ………………..gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir. İnsanda 23 çift kromozom vardır. Homolog kromozomların şansa bağlı olarak zıt kutuplara taşınmasında  223= 8,4 milyon kombinasyon görülür. Bu durum mayoz bölünmede gerçekleşen genetik çeşitliliğin göstergelerinden biridir.Yukarıda ifade edilen çeşitliliğin oluşmasına neden olan mayoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir?