ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Soru:

Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
  

Son Eklenen Sorular

- Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.- Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al.- Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma.Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir? Milli mücadelede, TBMM Hükümetinin kazandığı ilk askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟de”nin yazımı doğrudur?  Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Uluslararası Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, boğazların yönetimi ve savunulması Türkiye’ye bırakılmıştır.Buna göreI.Boğazlarda tam hâkimiyet sağlanmıştır.II.Ulusal egemenlik yolunda adım atılmıştır.III.Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemenliği tanınmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılır? “Bilgi” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?
Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
  sorunun cevabı
burada. Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
  cevabı