ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?
  

Son Eklenen Sorular

Ermeni Hükümeti’nin Sevr Anlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? İyi eğitim görmüş, nitelikli, uzman ve yetenekli bilim insanının az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye araştırma, inceleme, kendini daha fazla geliştirme amaçlı olarak yaptığı göçe beyin göçü denir.Aşağıda verilen ülkelerden hangisi daha fazla beyin göçü almaktadır? "Sınıfın içinde top oynanmaz." cümlesinde geçen "içinde" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?  “Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alabilirler.” Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?
  sorunun cevabı
burada. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?
  cevabı