TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Soru:

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? 

Son Eklenen Sorular

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   Sorry, not right now  Aşağıdakilerden hangisi üretim olarak değerlendirilebilecek bir ekonomik faaliyettir? (I) Tanzimat Dönemi’nin roman ve hikâyesinde konular sosyal ve tarihi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (II) Sosyal konulu roman ve hikâyelerde Doğu-Batı kültür çatışmasından doğan sosyal sorunlar, bu sorunlardan doğan bunalımlar işlenir. (III) Tarih konulu romanlarda ise devletin içinde bulunduğu kötü durum sebebiyle geçmişte kazanılmış başarılara sığınıldığı görülür. (IV) Eserler genellikle bir öğütle biter; iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. (V) Bu dönem roman ve hikâyelerinde Batılı edebî akımlardan etkilenilmiş, teknik yönden kusursuz sayılabilecek nitelikte eserler yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? sorunun cevabı burada. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? cevabı