TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Soru:

- Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.
-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.
-Jest ve mimiklerden yararlanılır.
 Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? 

Son Eklenen Sorular

Uyuşmazlık mahkemesinin başkanlığını kim yapar? Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Antalya ve Konya illeri hangi devlet tarafından işgal edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?                                     Bir insan birlikteliğinin toplum olabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen koşullardan değildir? “Önceden verilmiş olan hak ve hürriyetlerin sınırlarını daraltmaktır.” ifadesi neyin tanımıdır?
- Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.
-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.
-Jest ve mimiklerden yararlanılır.
 Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? sorunun cevabı
burada. - Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.
-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.
-Jest ve mimiklerden yararlanılır.
 Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? cevabı