ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Soru:

- Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.
-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.
-Jest ve mimiklerden yararlanılır.
 Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? 

Son Eklenen Sorular

Kur´an-ı Kerim´i baştan sona ezberleyen kimseye ne ad verilir? I- BasıncıII- Diş derinliğiIII- Hasarlı olup olmadığıAracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz,Geçende Fatih’e çıktık ikindiüstü biraz.Kömürcüler kapısından girince biz, develerKızın merakını celbetti, daima da eder:O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!Hakikaten görecek şey değil mi ya? Derken,Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden,Belinde enlice bir şal, başında âbâni,Bir orta boylu, güler yüzlü pir-i nurâni;Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesadüfe bak:Çocuk benim o sabah gördüğüm zavallı yetim...Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Bireysel farklılıklar önemsenir.II. Öğretmenin beklentileri önceliklidir.III.  İletişim ve anlayış temelli bir süreç yürütülür.IV. Ceza ve ödüle dayalı bir disiplin anlayışı vardır.V.Olumsuz davranıştan çok olumlu davranış vurgulanır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri çağdaş sınıf yönetimi anlayışının özelliğidir? Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız(……) 950 geniş açıdır.(……) Açıları metre ile ölçeriz.(……) İkiz kenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.(……) Karenin 4 tane simetrisi vardır.(…… )Eşkenar üçgen, dar açılı üçgendir.               
- Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.
-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.
-Jest ve mimiklerden yararlanılır.
 Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? sorunun cevabı
burada. - Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.
-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.
-Jest ve mimiklerden yararlanılır.
 Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? cevabı