ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Soru:

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
 

Son Eklenen Sorular

“Sıvı buharlaşırken çevresinden ısı alır.”Aşağıdaki olaylardan hangisi bu bilgiye örnek gösterilemez? Dilekçelere ………………..gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir. Mondros ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesini engellemek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılmıştır?    • En belirgin özelliği insanları sınıflara ayırmasıdır.•      MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır.•      Geleneklere dayanır ve kurucusu yoktur.•      Belli bir ibadet şekli yoktur.Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, takım tezgâhları kullanılırken uyulmasıgereken genel güvenlik kurallarındandır? 
Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
sorunun cevabı
burada. Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
cevabı