ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Soru:

Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
 

Son Eklenen Sorular

I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.    III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır? “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?1.Artık bu evde yalnız yaşamak istemiyorum.   2.Sana yardım ederim yalnız bir şartım var.3.Yalnız ben çözdüm o zor soruyu.              4.Köyde yalnız kalınca içi hüzün dolmuştu. İlgi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır?
Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
sorunun cevabı
burada. Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
cevabı