TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Soru:

Demokritos’a göre evren atomlardan oluşmuştur. Atomlar birleşerek veya ayrılarak tek tek varlıkların meydana gelmesine sebep olur.
Bu düşünce, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir? 

Son Eklenen Sorular

Sanat kuramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? “Gereksiz söze ne hacet, insan ne anlatmak istiyorsa bunu en kısa şekilde anlatmalı ki sözüne yalan karışmasın.” derdi ve bir şey anlatırken az konuşur, konuşurken kısa cümleler kurar, işe yaramayan tek sözcük bile kullanmazdı.Bu parçada sözü edilen kişinin hangi anlatım özelliği vurgulanmaktadır? Ender has a good sense of humour. So, he- - - - .  Yeni Türk devletinin varlığının ve ba- ğımsızlığının tüm dünyaca tanınmasını sağlayan uluslararası belge aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre nitelikli çoğunluğun arandığı durumlardan değildir?
Demokritos’a göre evren atomlardan oluşmuştur. Atomlar birleşerek veya ayrılarak tek tek varlıkların meydana gelmesine sebep olur.
Bu düşünce, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir? sorunun cevabı
burada. Demokritos’a göre evren atomlardan oluşmuştur. Atomlar birleşerek veya ayrılarak tek tek varlıkların meydana gelmesine sebep olur.
Bu düşünce, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir? cevabı