TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Soru:

Demokritos’a göre evren atomlardan oluşmuştur. Atomlar birleşerek veya ayrılarak tek tek varlıkların meydana gelmesine sebep olur.
Bu düşünce, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir? 

Son Eklenen Sorular

“Toplum hayatında iz bırakan tarihî veya sosyal olaylar ve bu olaylar içinde üstün niteliklerle yüceltilmiş efsanevi kahramanlar rol oynar.” cümlesi aşağıdaki destan safhalarının hangisiyle ilgilidir? While Ahmet was driving to work, he hit a tree by the road. He was ………. because there was no damage to his car.  Türkiye fiziki haritasından faydalanarak aşağıdakilerdenhangisi ile ilgili bir bilgi edinemeyiz? ”Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?   Dünyada en sık görülen göçler insanların geçim sıkıntısı çekmesinden ya da iyi koşullarda yaşamak istemesinden kaynaklanan ekonomik nedenli göçlerdir.Aşağıdaki göçlerden hangisinin doğrudan ekonomik nedene bağlı olduğu söylenebilir?