ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Soru:

Yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir?
 

Son Eklenen Sorular

Children - - - - relatives on Ramadan Feast. Hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir? İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilmişti. Ardından İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar Anadolu’nun farklı yerlerinde işgal hareketlerine girişmişlerdi. Osmanlı yöneticileri işgallere karşı çaresizlik içinde bulunuyorlar, galip devletlerin insafına sığınmaktan başka yapacak bir şey kalmadığına inanarak onlarla iyi geçinmek gerektiğini düşünüyorlardı.Bu metinde “Mondros Ateşkes Antlaşması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır? I. Tarım alanları geniştir. II. Yıllık yağış miktarı fazladır.III. Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.Heyelan risknin fazla olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir? Mehmet’in dedesi, okul ve öğretmenlerden konuşurken “Bizim zamanımızda böyle miydi? Ben köyde sokağın başında öğretmenimi gördüğüm zaman yolumu değiştirirdim, ama kerrat cetvelini (çarpım tablosu) hiç yanılmadan ezbere sayardım, istersen bir sayama!” demiştir.Mehmet’in dedesinin bahsettiği öğretmen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir?
sorunun cevabı
burada. Yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir?
cevabı