TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Soru:

Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal alanda yapılan inkılapların birçoğu batı ile uyum sağlamaya yönelik yapılmıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? 

Son Eklenen Sorular

Mısır’daki “Kahire Surları”, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? • İlk yarı resmî gazete CerideHavâdis’tir.• İlk mizahî gazete Tasvir-i Efkâr’dır.• İlk resmî gazete Takvim-i Vekayi’dir.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki kongrelerden hangisi hem toplanış şekli hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir? Canlıların sınıflandırılması ile ilgili;I. Aynı takımda bulunan canlılar, aynı şubede yer alır.II. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir.III. Aynı takımda bulunan iki canlı, aynı cins içinde olamaz.verilenlerden hangileri doğrudur? TBMM’ nin yaptığı son savunma savaşı hangisidir?