ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Soru:

Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal alanda yapılan inkılapların birçoğu batı ile uyum sağlamaya yönelik yapılmıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? 

Son Eklenen Sorular

“Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak hâlinde işlenmesi durumunda memur olmayan, - - - yargılanır.”4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?   Aşağıdakilerin hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir? İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı hangisidir?  Sakarya Meydan Muharebesi’nden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, “millî vergiler” adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez? 
Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal alanda yapılan inkılapların birçoğu batı ile uyum sağlamaya yönelik yapılmıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? sorunun cevabı
burada. Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal alanda yapılan inkılapların birçoğu batı ile uyum sağlamaya yönelik yapılmıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? cevabı