ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesinin bir sonucudur? 

Son Eklenen Sorular

3, 4, 1, 2, 5, 7, 6  sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır? “Tüm kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmış 100 soruluk bir matematik izleme testini öğretmen arkadaşından alan Ufuk Bey, testi çok uzun bularak rastgele 50 soruyu çıkarmıştır. Ufuk Öğretmen, testin bu şekliyle çok daha kullanışlı olduğunu düşünmüştür.”Buna göre, testin son hâliyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber’in aile bireyleriyle iletişimi hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesinin bir sonucudur? sorunun cevabı burada. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesinin bir sonucudur? cevabı