Şehir (Kent) Plancılığı mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Şehir (Kent) Plancılığı mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Sorubak.Com
sponsorlu bağlantılar

 

Sorubak Rehberlik Servisi
Ekleme Tarihi:  28-07-2012 Bu Yazı:  2179 defa okundu.
Meslekler
Şehir (Kent) Plancılığı mesleği ve iş olanakları

Şehir (Kent) Plancılığı mesleği ve iş olanakları ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
(c) Bu yazının her türlü telif hakkı yazarın kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

TANIM

Şehirlerin, planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında görev alan kişidir.

A- GÖREVLER

- Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının nerelerde ayrılacağına ve nasıl kullanacağına,binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanmasıyla ilgilenir,
- Arazi yapısını, içinde yaşayan insanların yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin tahminlerde bulunur,
- Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler,
- Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftaları hazırlar,
- Önceden yaptığı hesaplamalara, saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslaklarını çizer,
- Yetkililerden oluşan kurula plan taslağını sunar, kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirir ve kontrol eder,
- Yapılacak değişiklikleri yansıtan planlar hazırlar,
- Şehir nüfusuyla ilgili bilgileri ve geçici plan raporlarını göz önüne alarak, şehrin gelişme durumuyla ilgili hesaplamalar yapar,
- Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemesini, estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Şablonlar,
- Astrolon (kırılmaz, yanmaz, planların üzerine çizildiği plastik bir madde),
- Bilgisayar,
- Çizim ve kırtasiye malzemeleri (T cetveli, rapido, boya kalemleri, aydınger vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Şehir plancısı olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Tasarım yeteneğine sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, çizim yapma yeteneği olan,
- İnceleme-araştırma merakı olan, farklı ekonomik, sosyal, kültürel, fiziki değişimlerin karşısında analiz ve sentez yapabilen,
- İnsanlarla iyi diyalog kurabilen, ekip çalışması yapabilen,
- Düşüncelerini başkalarına aktarabilen ve başkalarını etkileyebilen,
- Seyahat etmekten hoşlanan
kimseler olması gerekir.
El ve parmak becerisi, göz-el koordinasyonu şehir plancılığı mesleği açısından önemli özelliklerdendir. Ayrıca seyahat etmesine engel bedensel özürü bulunmamalıdır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Şehir plancısı büroda çalıştığı gibi kent ve kırsal alanlarda arazi çalışmaları da yapmaktadır. Çeşitli incelemeler için seyahat etmesi gerekebilir. Zaman zaman ekip çalışması yapar. Çalışmaları sırasında jeoloji, harita, çevre ve inşaat mühendisleriyle, mimarlarla, teknik ressam, topograf, istatistikçi, sosyolog gibi meslek elemanlarıyla iletişim halindedir. Ayrıca yapılan projenin niteliğine göre belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Devlet Su İşleri personeliyle ilişki kurar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin Eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinde verilmektedir.
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. (İzmir)
- Erciyes Üniversitesi. Mimarlık Fakültesi.(Kayseri)
- Gazi Üniversitesi.Müh.Mimarlık Fakültesi. (Ankara)
- Erciyes Üniversitesi,(Kayseri)Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fak.
- İstanbul Teknik.Üniversitesi.Mimarlık Fakültesi.
- İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Mimar Sinan Üniversitesi.Mimarlık Fakültesi. (İstanbul)
- ODTÜ Mimarlık Fakültesi. (Ankara)
- Selçuk Üniversitesi.Müh. Mimarlık Fakültesi. (Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Yıldız Teknik Üniversitesi.Mimarlık Fakültesi. (İstanbul)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Şehir ve Bölge Planlama” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Şehir ve Bölge Planlama” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler” alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih den adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık bulunan okullarda ise bu süre 5 yıla çıkmaktadır. Eğitimde yaratıcı ve seçenek üretmeye yönelik çalışmalar temel hedeftir. Öğrenciye ekip içerisinde çalışma alışkanlığı ve becerisi aşılanmaktadır. Eğitim programında çeşitli bilim dallarında alınan bilgiler, pratik, gerçek ve sosyal yaşamla sürekli bağlantılar kurularak bütünleştirilmektedir.

Eğitim süresince öğrencilere; kişi, toplum ve imar hukuku arasındaki ilişkiler ve mekana yansıması, doğanın iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi, yeşil alanların korunması ve düzenleme ilkeleriyle, şehirsel tasarım arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verilir. Ayrıca, yerleşim karakterleri, ulaşım planlaması, planlama metodları, modellerin uygulamaya yönelik değerlendirilmesi ve objektif karar üretme becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Eğitim sırasında iki yıl üst üste kısa süreli staj vardır.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ders programı aşağıda yer almaktadır.
Birinci Dönem: Planlama Stüdyosu , Kent,Antropolojiye Giriş Ekonomiye Giriş Temel Matematik İngilizce,
İkinci Dönem:Planlama Stüdyosu II Planlamaya Giriş Sosyolojiye Giriş Temel Matematik II İngilizce Yaz Stajı,
Üçüncü Dönem:Planlama Stüdyosu III Sanayi Öncesi Kenti Kentleşme ve Kent Sosyolojisi Plancılar için Ekonomi İlkeleri İnsan Doğa Sistemlerinin Analiz ve Planlaması İstatistik,
Dördüncü Dönem:Planlama Stüdyosu IV Sanayi Kenti Kent Sosyolojisi Planlı kalkınma ve Türkiye Ekonomisi Kentsel Coğrafya İstatistik II
Beşinci Dönem:Planlama Stüdyosu V Türk Kentlerinin Evrimi Kentin Ekonomik Analizi Kent Plancıları İçin Bilgisayar Programlaması Kentsel Ulaşım Planlaması
Kentsel Çevre ve Altyapı Planlaması
Altıncı Dönem:Planlama Stüdyosu VI Nüfus ve Planlama Kent Planlamasında Bilgisayar Uygulaması Kentsel Ulaşım Planlaması II Çevre Mühendisliğinin İlkeleri Planlama Ekonomisi
Yedinci Dönem:
Zorunlu Dersler: Planlama Stüdyosu VII Kentsel Ekonomi Kent Planlamasının İlkeleri Planlamanın Yönetim Boyutu
Seçmeli Dersler: Planlamanın Sosyal Boyutu I Az Gelişmiş Ülkelerde Şehir ve Bölge Planlaması Semineri Demografik Tekniklerin Türkiyedeki Verilere Uygulanması Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Karşılaştırmalı Kentsel Çalışmalar Kentsel Politikalar Semineri İstatistik Yöntemlerinin Şehir ve Bölge Planlamada Bilgisayar Uygulamaları Kent Planlamasında Modeller I
Sekizinci Dönem:
Zorunlu Dersler: Planlama Stüdyosu VIII Kentsel Ekonomi II Planlamanın Yasal Boyutu
Seçmeli Dersler: Planlamanın Sosyal Boyutu II Kentsel Nüfusun Ülkedeki Dağılımı Kentsel Politika Analizi Kamu Mallarının AnaliziOrta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Karşılaştırmalı Kentsel Çalışmalar Kent Planlamasında Modeller II Kentsel Tasarımın Evrimi Konut Araştırmaları Konut Tarihi Politika Tasarımı ve Değerlendirme Post Modernizma Kentsel Çalışmalar Kentsel Arkeoloji

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Mesleki eğitimini tamamlayanlar "Mimarlık-Mühendislik Lisans Diploması" ile Diplomada bitirilen bölüm belirtilerek "Şehir Plancısı” unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Şehir planlama mesleğinde çalışma alanları, şehir planlama, kentsel sorunların mekansal, sosyal ve ekonomik anlamda saptanmasına yönelik olarak kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarını kapsamaktadır.
Ülkemizde şehir plancıları;
- İller Bankası, Belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, GAP, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Arsa Ofisi, Kent-Koop, Kent-Kur gibi kuruluşlarda çalışabilirler.
Ayrıca,özel bürolarda çalışanlar veya kendi adına büro açanlar da bulunmaktadır. Serbest çalışan şehir plancıları İller Bankası tarafından açılan ihaleye girip şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Şehir (Kent) plancısı çoğunlukla büyük şehirlerde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ülkemizde özellikle belediyecilik hizmetlerinin daha bilimsel yürütülmesi, planlamaya gereken önemin verilme zorunluluğu söz konusu mesleğin çalışma olanaklarını artırmada katkı sağlayacaktır.
Bölgeler arası dengesiz yerleşim ve gelişmeler, ulaşım ağındaki problemler, devlet ve özel sektör yatırımlarının sosyal ve fiziksel olarak yarattığı çevre sorunları, olumsuz yer seçimleri kalkınma sürecinde olan ülkemizde şehir planlamanın önemini giderek artırmaktadır. Kentleşen bir ülkede şehir plancısının etkinliği, rolü ve istihdamının bugünkünden daha fazla olması beklenmektedir. Şehir plancılığı mesleğinde yapılan işin sonuçlarından toplumun tamamı (olumlu veya olumsuz) etkilenmektedir. Meslekte yapılan işlerin sonuçları uzun vadede görülür. Çağdaş düşünce ve teknolojide meydana gelen değişmeler şehir plancılığına yeni boyutlar kazandırmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanır. Asgari Ücretin 2-3 Katı kadar gelir elde ederler.
Şehir plancılığı serbest çalışmaya elverişli bir meslektir. Serbest çalışmak için TMMOB Şehir Plancıları Odasına büro kaydı yaptırmak ve ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığından yeterlilik belgesi almak gereklidir. Serbest çalışanlar çizdikleri proje sayısına ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Ayrıca meslek hayatındaki deneyim ve tecrübelere bağlı olarak, Belediyeler, Toplu Konut İdaresi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası gibi kurumlarda üst düzey yöneticisi olmak mümkündür.
Uzmanlaşma henüz yeterli düzeyde değildir. Ancak, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bölge, ulaşım, turizm, sanayi, çevre, tarihi çevre vb. konularda meslek içinde doğal uzmanlaşmaya gidilmesi beklenmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Harita Mühendisi,
- Peyzaj Mimarı,
- Mimar.

 
Zoologluk mesleği ve iş olanakları Hit
8.023
 
Ziraat Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
27.484
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı mesleği ve iş olanakları Hit
18.579
 
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları Hit
5.016
 
Yerel Yönetimler Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları Hit
89.406
 
Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ve iş olanakları Hit
5.639
 
Yazılım Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
7.687
 
Yabancı Dil Öğretmenliği ve iş olanakları Hit
7.078
 
Web Programcılığı mesleği ve iş olanakları Hit
5.327
 
Veteriner Hekimlik mesleği ve iş olanakları Hit
9.317
 
Benzerleri

sponsorlu bağlantılar
Meslekleri Tanıyalım
Elektrik Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
İlköğretim Matematik öğretmenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
İnşaat Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Sağlık Yöneticiliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
İnfaz ve Koruma Memurluğu ( Gardiyanlık) mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticiliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Telekomünikasyon Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Fizik Öğretmenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Ön Büro Elemanı (Otel Resepsiyoncusu) mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Nalbantlık mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
sponsorlu bağlantılar
2014 TABAN PUANLARI
Eczacılık Taban Puanları 2014-2015
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
Bilgi Yönetimi Taban Puanları 2014-2015
Ekonomi ve Finans Taban Puanları 2014-2015
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Taban Puanları 2014-2015
Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Taban Puanları 2014-2015
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları 2014-2015
Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları 2014-2015
Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları 2014-2015
REHBERLİK YAZILARI
YGS Fen Bilimleri Konuları
2013 YGS türkçe konuları
2013 YGS Matematik Konuları
YGS-LYS coğrafya konuları
YGS puan türü ile öğrenci alan bölümler
Tümünü Göster
Burdasınız:Meslekler kategorisinde yer alan "Şehir (Kent) Plancılığı mesleği ve iş olanakları" ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
 
Online Deneme / Blog / Sorubak Plan / YGS Taban Puanları/ Sorubak Oyun / Sorubak Rehberlik / Sorubak Şiir / Sorubak Video

 1.SINIF DOKÜMANLARI

2.SINIF DOKÜMANLARI 

3.SINIF DOKÜMANLARI

4.SINIF DOKÜMANLARI 

5.SINIF DOKÜMANLARI

6.SINIF DOKÜMANLARI 

7.SINIF DOKÜMANLARI 

8.SINIF DOKÜMANLARI 

 1.Sınıf Zümre Toplantıları
 2.Sınıf Zümre Toplantıları
 3.Sınıf Zümre Toplantıları
 4.Sınıf Zümre Toplantıları
 5.Sınıf Zümre Toplantıları

 6.Sınıf Zümre Toplantıları
 7.Sınıf Zümre Toplantıları

 8.Sınıf Zümre Toplantıları

1.Sınıf Veli Toplantıları
2.Sınıf Veli Toplantıları
3.Sınıf Veli Toplantıları
4.Sınıf Veli Toplantıları
5.Sınıf Veli Toplantıları

6.Sınıf Veli Toplantıları
7.Sınıf Veli Toplantıları

8.Sınıf Veli Toplantıları

1.Sınıf Performans Görevleri
2.Sınıf Performans Görevleri
3.Sınıf Performans Görevleri
4.Sınıf Performans Görevleri
5.Sınıf Performans Görevleri

6.Sınıf Performans Görevleri
7.Sınıf Performans Görevleri
8.Sınıf Performans Görevleri

1.Sınıf Ders Sunuları
2.Sınıf Ders Sunuları
3.Sınıf Ders Sunuları
4.Sınıf Ders Sunuları
5.Sınıf Ders Sunuları

6.Sınıf Ders Sunuları
7.Sınıf Ders Sunuları

8.Sınıf Ders Sunuları

1.Sınıf Çizgi Çalışmaları
 1.Sınıf Deneme Sınavları
 ELAT Ses Çalışmaları
 İNORM Ses Çalışmaları
 UKIYSD Ses Çalışmaları

 ÖBÜŞZÇ Ses Çalışmaları
 GCPH Ses Çalışmaları

 ĞVFJ Ses Çalışmaları

Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map


Sınava Hazırlık
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.