Sağlık Kurumları İşletmeciliği mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Sorubak.Com
 
Sorubak Rehberlik Servisi Ekleme Tarihi:  28-07-2012

Sağlık Kurumları İşletmeciliği mesleği ve iş olanakları

TANIM

Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

A- GÖREVLER

- İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.
- İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.
- Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.
- Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.
- Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.
- Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.
- Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.
- Muayene ve sağlık ücretini saptar,
- Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Kırtasiye Malzemeleri,
- Diğer Büro Malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,
- Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,
- Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,
- Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde de önlisans düzeyinde mesleğin eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin lisans eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek Liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik(Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi, Anestezi Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği ve Yaşlı Hizmetleri Alanlarından mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Ön Lisans Programlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Genel İşletme, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları proğrama göre lisans veya ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.
- Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.
- Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Diğer alanlardaki işletmeciler.


Sağlık Kurumları İşletmeciliği mesleği ve iş olanakları ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
(c) Bu yazının her türlü telif hakkı yazarın kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
 
Zoologluk mesleği ve iş olanakları Hit
9.026
 
Ziraat Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
31.464
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı mesleği ve iş olanakları Hit
20.997
 
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları Hit
5.408
 
Yerel Yönetimler Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları Hit
98.253
 
Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ve iş olanakları Hit
6.108
 
Yazılım Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
8.387
 
Yabancı Dil Öğretmenliği ve iş olanakları Hit
7.888
 
Web Programcılığı mesleği ve iş olanakları Hit
5.760
 
Veteriner Hekimlik mesleği ve iş olanakları Hit
10.160
 
Benzerleri
sponsorlu bağlantılar
Meslekleri Tanıyalım
Veteriner hekim ve iş bulma imkanları (Meslekler)
Motor (Otomotiv) Öğretmenliği ve iş olanakları (Meslekler)
Alçı Dekorasyonculuğu ve iş olanakları (Meslekler)
Meteoroloji Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Bilgisayar Donanım Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Stilistlik mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Ev Ekonomistliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
İnşaat Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Ahşap Karoserciliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Telekomünikasyon Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
2014 TABAN PUANLARI
Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları 2014-2015
Ev İdaresi Taban Puanları 2014-2015
Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları 2014-2015
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları 2014-2015
Harita Mühendisliği Taban Puanları 2014-2015
Döküm Taban Puanları 2014-2015
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Taban Puanları 2014-2015
Fındık Eksperliği Taban Puanları 2014-2015
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2014-2015
Geleneksel El Sanatları Taban Puanları 2014-2015
REHBERLİK YAZILARI
YGS Fen Bilimleri Konuları
2013 YGS türkçe konuları
2013 YGS Matematik Konuları
YGS-LYS coğrafya konuları
YGS puan türü ile öğrenci alan bölümler
Tümünü Göster
Burdasınız:Meslekler kategorisinde yer alan "Sağlık Kurumları İşletmeciliği mesleği ve iş olanakları" ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
 
E-Hesaplama Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map


Sınava Hazırlık
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.