Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Sorubak.Com
Sorubak TEOG Tercih Robotu İncele!
sponsorlu bağlantılar

 

Sorubak Rehberlik Servisi
Ekleme Tarihi:  25-07-2012 Bu Yazı:  12472 defa okundu.
Meslekler
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mesleği ve iş olanakları

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mesleği ve iş olanakları ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
(c) Bu yazının her türlü telif hakkı yazarın kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

TANIM

Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Petrol ve doğalgazın nerelerde ve ne miktarda bulunduğunu saptamaya çalışır,
- Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik numuneler üzerinde araştırmalar yapar, elde edilen verileri değerlendirir,
- Sondaj için kullanılacak araç ve gereçleri saptar,
- Sondaj faaliyetlerinin ekonomik, emniyetli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve sondaj faaliyetlerini denetler,
- Petrol ve doğalgaz çıkarılması metodlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapar,
- Isıl yöntemlerini ve kimyasal yöntemleri kullanarak üretimi gerçekleştirir,
- Akıcılığı çok düşük olan ağır petrol rezervlerinin, sıcak su vererek veya yerinde yakma yöntemiyle akıcılığını artırır,
- Kimyasal yöntemleri kullanarak, petrolün içindeki karbondioksit gazını basınç altında karıştırıp üretilmeyen petrol yüzdesini azaltır,
- Ham petrol ve doğalgazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlar, depolanmasını ve nakledilmesini denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Sondaj makineleri,
- Çeşitli borular,
- Değişik killerden yapılmış sondaj çamurları,
- Çimento ve çimento karışımları,
- Sondaj kurtarma aletleri,
- Çizim, hesaplama ve ölçüm için gerekli malzemeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Petrol ve doğalgaz mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
- Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen,
- Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,
- Mantıklı ve tedbirli,
- Tertipli ve düzenli çalışan,
- Ayrıntılara dikkat eden,
- İyi gözlem yapabilen, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Petrol ve doğalgaz mühendisleri görevlerini genellikle arazide ve açık havada, kısmen laboratuarlarda yürütürler. Çalışma ortamı sıcak, soğuk veya tozlu olabilir. Petrol ve doğalgaz mühendisleri, jeoloji mühendisleri, maden mühendisleri, tekniker ve işçilerle işbirliği halinde çalışmak durumundadırlar. Görevleri seyahat etmelerini gerektirebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
- İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi,
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

“Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Petrol ve Dogalgaz Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Petrol ve Dogalgaz Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Jeoteknik Teknikerliği ,Petrokimya, Petrol Sondajı ve Üretimi, Rafineri, Rafineri ve Petrokimya, Sondajcılık,” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Petrol ve Dogalgaz Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim liseden sonra 4 yıl lisans düzeyindedir. İstanbul Teknik Üniversitesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde 1 yıl süreli Yabancı Dil Geliştirme Programı uygulanır. Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 1 yıl süreli "İngilizce Hazırlık Programı" uygulanır. Öğretim dili İngilizcedir. Her iki fakültede de hazırlık sınıfı 4 yıllık öğretim süresine dahil değildir.
- İlk iki yıl; matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri ile temel mühendislik derslerine ağırlık verilirken, petrol mühendisliği ile ilgili dersler son iki yılda verilmektedir.
- 3. ve 4.yıllarda petrol mühendisliği ile ilgili olarak alınan meslek dersleri; Sondaj Mühendisliği, Petrol Üretim Mühendisliği - Petrol Rezervuar Mühendisliği, Petrol Jeoloji İlkeleri, Doğalgaz Mühendisliği, Petrol Ekonomisi gibi derslerdir.
- Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Toplam 8 haftalık yaz stajı mezun olabilmek için zorunludur.
- İlk 4 haftalık stajın 2. yıl sonunda sondaj teknikleri konusunda, ikinci 4 haftalık stajın 3. yıl sonunda üretim ve/veya rezervuar mühendisliği konusunda yapılması tercih edilir.
- Ayrıca son sınıfta petrol mühendisliği konusunda araştırma yapma ve rapor yazma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Petrol ve Doğalgaz Mühendisi” lisans diploması ve “Petrol Doğalgaz Mühendisi" unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Ülkemizde petrol mühendisliği,çalışma alanı kısıtlı bir meslektir. Petrol rezervlerinin ve rafinerilerinin belli bölgelerde ve az sayıda oluşu iş bulma olanağını da zorlaştırmaktadır.
- Yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının araştırılmasının maliyeti çok fazla olduğundan bu konuda çalışmalar yeterli değildir.
- Ancak ülkemizde petrol ve doğalgaz mühendisi yetiştiren eğitim kurumlarının fazla olmaması ve halen mesleki eğitim veren iki üniversitedeki bölümlerin kontenjanlarının da diğer mühendislik bölümlerine göre oldukça düşük olması, bu bölüm mezunlarının iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır.
- Çalışma alanı fazla olmasa da, bu konuda araştırmalar yapacak bilim adamlarına ihtiyaç vardır.
- Petrol ve doğalgaz mühendisleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bağlı şirketlerinde, Maden Tetkik Arama, Devlet Su İşleri, BOTAŞ ve yabancı şirketlerde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumundan mezuniyetten sonra aylık taksitlerle ödemek koşuluyla, öğrenim ve harç kredisi alınabilir.
- Ayrıca, yaz aylarındaki staj süresince, özel şirketler kendi ücret politikalarına göre az da olsa bir ücret ödeyebilmektedir. Ancak staj süresince işletmenin ücret ödeme zorunluluğu yoktur.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrasında yeni göreve başlayan bir petrol ve doğalgaz mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin yaklaşık 3 katı kadar aylık ücret almaktadır.
- Özel sektörde alınan ücretler çok değişik olup, kişinin yabancı dil bilgisine, erkekse askerliğini yapıp yapmadığına, mesleki bilgisine vb. özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Kesin bir rakam verilememekle birlikte, özel sektörde çalışan yeni mezun bir petrol ve doğalgaz mühendisi asgari ücretin 4-5 katı kadar aylık ücret almaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Çalıştığı kuruluş veya şirkette üst düzey yöneticiliğe kadar yükselebilir.

BENZER MESLEKLER

- Jeoloji Mühendisliği,
- Jeofizik Mühendisliği,
- Maden Mühendisliği.

 
Zoologluk mesleği ve iş olanakları Hit
7.897
 
Ziraat Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
26.905
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı mesleği ve iş olanakları Hit
18.047
 
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları Hit
4.961
 
Yerel Yönetimler Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları Hit
86.207
 
Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ve iş olanakları Hit
5.574
 
Yazılım Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
7.603
 
Yabancı Dil Öğretmenliği ve iş olanakları Hit
6.965
 
Web Programcılığı mesleği ve iş olanakları Hit
5.262
 
Veteriner Hekimlik mesleği ve iş olanakları Hit
9.198
 
Benzerleri

sponsorlu bağlantılar
Meslekleri Tanıyalım
Metalurji Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
İnşaat mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Laboratuar Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Restorasyon Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmenliği Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Kontrol Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Fen Bilgisi Öğretmenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Deri Konfeksiyon Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Fizikçi mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
sponsorlu bağlantılar
2014 TABAN PUANLARI
Tapu ve Kadastro Taban Puanları 2014-2015
Yaşlı Bakımı Taban Puanları 2014-2015
İşletme Mühendisliği Taban Puanları 2014-2015
Harita ve Kadastro Taban Puanları 2014-2015
Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları 2014-2015
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
Arkeoloji Taban Puanları 2014-2015
Ev İdaresi Taban Puanları 2014-2015
Sondaj Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Taban Puanları 2014-2015
REHBERLİK YAZILARI
YGS Fen Bilimleri Konuları
2013 YGS türkçe konuları
2013 YGS Matematik Konuları
YGS-LYS coğrafya konuları
YGS puan türü ile öğrenci alan bölümler
Tümünü Göster
Burdasınız:Meslekler kategorisinde yer alan "Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mesleği ve iş olanakları" ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
 
Online Deneme / Blog / Sorubak Plan / YGS Taban Puanları/ Sorubak Oyun / Sorubak Rehberlik / Sorubak Şiir / Sorubak Video

 1.SINIF DOKÜMANLARI

2.SINIF DOKÜMANLARI 

3.SINIF DOKÜMANLARI

4.SINIF DOKÜMANLARI 

5.SINIF DOKÜMANLARI

6.SINIF DOKÜMANLARI 

7.SINIF DOKÜMANLARI 

8.SINIF DOKÜMANLARI 

 1.Sınıf Zümre Toplantıları
 2.Sınıf Zümre Toplantıları
 3.Sınıf Zümre Toplantıları
 4.Sınıf Zümre Toplantıları
 5.Sınıf Zümre Toplantıları

 6.Sınıf Zümre Toplantıları
 7.Sınıf Zümre Toplantıları

 8.Sınıf Zümre Toplantıları

1.Sınıf Veli Toplantıları
2.Sınıf Veli Toplantıları
3.Sınıf Veli Toplantıları
4.Sınıf Veli Toplantıları
5.Sınıf Veli Toplantıları

6.Sınıf Veli Toplantıları
7.Sınıf Veli Toplantıları

8.Sınıf Veli Toplantıları

1.Sınıf Performans Görevleri
2.Sınıf Performans Görevleri
3.Sınıf Performans Görevleri
4.Sınıf Performans Görevleri
5.Sınıf Performans Görevleri

6.Sınıf Performans Görevleri
7.Sınıf Performans Görevleri
8.Sınıf Performans Görevleri

1.Sınıf Ders Sunuları
2.Sınıf Ders Sunuları
3.Sınıf Ders Sunuları
4.Sınıf Ders Sunuları
5.Sınıf Ders Sunuları

6.Sınıf Ders Sunuları
7.Sınıf Ders Sunuları

8.Sınıf Ders Sunuları

1.Sınıf Çizgi Çalışmaları
 1.Sınıf Deneme Sınavları
 ELAT Ses Çalışmaları
 İNORM Ses Çalışmaları
 UKIYSD Ses Çalışmaları

 ÖBÜŞZÇ Ses Çalışmaları
 GCPH Ses Çalışmaları

 ĞVFJ Ses Çalışmaları

Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map


Sınava Hazırlık
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.