Öğrenci İşleri Yönünde Okullarda Yapılacak Çalışmalar (sorubak)- - Sorubak.Com Öğrenci İşleri Yönünde Okullarda Yapılacak Çalışmalar (sorubak)- - Sorubak.Com

Sorubak.Com
 
Yöneticilerin Aylık Çalışma Planları


Yönetici Dökümanları | Genel Çalışmalar | Eylül Ayı | Ekim Ayı | Kasım Ayı | Aralık Ayı | Ocak Ayı | Şubat Ayı | Mart Ayı | Nisan Ayı | Mayıs Ayı | Haziran Ayı | Temmuz Ayı | Ağustos Ayı |

İlköğretim Kurumlarında Yapılacak Çalışmalar

Fiziki Durum Yönünden | Eğitim Durumu Yönünden | Öğretim Durumu Yönünden | Büro İşleri Yönünden | Öğrenci İşleri Yönünden | Personel İşleri Yönünden | Hesap İşleri Yönünden | Taşınır Mal İşleri Yönünden | Kısaltmalar |


E ) ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN

01) Kayıtları doğru yapabilmek için; okul müdürlüğünce, 1. sınıfa yeni kaydedilecek öğrencilerin alan taraması yapılıp, sağlık müdürlüğü verileri ile karşılaştırılmalı (MEB. 2001/ 104 nolu Genelge),


* Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri esastır. (İY. 16),

* Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapar. (İY. 16/ c),

* Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki okula e-okul sistemi üzerinden yapılır. (İY. 17/a), ( MEB. 2007/ 45 nolu Genelge),

* İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Yaşça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocuklar, velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir. (İY. 15),

* Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapar. (İY. 17/ c),

* Fiziki kapasitesi dolmayan okullara, kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde başvuru olması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci alınır. (İY. 17/ f),

* Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların kayıtları, tespit edildiklerinde yapılır. Okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın birinci sınıfa kaydedilir. Bu durumdaki öğrencilerin zorunlu öğrenim çağını doldurmaları hâlinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. (İY. 17/ d),

* Özel ilköğretim kurumlarında kayıt, kabul ve nakillerle ilgili iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır. (İY. 17/ ğ),

* Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır. (İY. 17/ b), (TD. 2545), (Kanun, RG. 18196, Yönetmelik, RG. 18740), (MEB. 2002/ 86, 2003/ 03 nolu Genelge ile 13.10.2000/ 11767 sayılı yazı), (İçiş. Bak. Em. GM. 19.09.2002/ 170 nolu Genelge), (Devlet Bk. 03.10.2000/ 2781 sayılı yazı),

* Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır, gerektiğinde rehber öğretmenden de yararlanılır. (İY. 17/ b),

* Ülkemizdeki zorunlu eğitim uygulaması, aynı çağdaki göçmen işçi çocuklarını da kapsadığından bu çocuklar için gerekli işlemler yapılarak okullara kayıtları yapılmalı (TD. 2543),

* Yurt dışından gelen öğrencilerin ‘Denklik işlemleri’ yönetmeliğine göre yaptırılıp, belirtilen sınıfa kayıtları yapılmalı (İY. 20), (TD. 2559, 2564), (RG. 25393, 25577, 25736), (MEB. 1997/ 19, 2003/ 3 nolu Genelgeler),

* Zorunlu öğrenim çağında olup, yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gitmemiş veya öğrenimine ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, usulüne göre kurulacak bir komisyonun yapacağı sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına uygun sınıflara kaydedilmeli (İY. 21),

* Engelli öğrenciler, istemeleri halinde şart aranmadan ikametlerine en yakın ilköğretim kurumlarına kaydedilmeli,

* Zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren (Engelli) çocukların, okula devamlarını sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmalı (MEB. Öz. E. R. D. H. GM. 2001/ 20, 2001/ 64 nolu Genelgeler ile 04.02.2002/ 565 sayılı yazı),

* Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul ortamında gerçekleştirir.

* İkinci dönemde nakiller, dönem başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil yapılmaz.,

* İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.,

* Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır,

* Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen kaydedilirler. (İY.:18/d).
Devamı>>>
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.