Müzik Dersinde Öğrenci Başarısı Nasıl Değerlendirilir? (Sorubak)
Sorubak.Com


Müzik Dersinde Öğrenci Başarısı Nasıl Değerlendirilir?

Müzik dersinde ögrencilerin basarıları sınavlar, ögrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalardan olan ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden ve varsa projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.

Sınavlar
Müzik dersinde sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki sekilde yapılabilir. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılıp yapılmayacagı zümre ögretmenler kurulu kararı dogrultusunda belirlenir.
4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılacaksa; bir dönemde bir yazılı, bir de uygulama sınavı yapılır. Yazılı sınav yapılmadıgı takdirde bir dönemde iki uygulama sınavı yapılır.
1-3. sınıflarda sınav yapılmaz. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda ögrencilerin gelisimi, ilerleme ve çabaları, ögretmen rehberliginde gerçeklestirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalarla degerlendirilir. Müzik dersinde, sınavlardan alınan puanlar, derse ait dönem puanı belirlenirken dogrudan ortalamaya katılır.

Performansı Belirlemeye Yönelik Çalısmalar (PBYÇ)
Ders ve etkinliklere katılım Performans görevlerinden oluşur.
Ders ve Etkinliklere Katılım

Ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımları degerlendirilirken derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, derse katılımları, arkadaslarıyla is birligi içerisinde çalısmaları vb. durumlar dikkate alınır.
Ögretmenler, ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımlarını degerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olanını seçerek kullanır.
Gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarının, sınıfta yapılan her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu degildir. Ögretmen bunları gerekli gördügü etkinliklerden sonra kullanır.

Performans Görevleri
Müzik dersinde ögrencilere her dönemde bireysel ya da grup çalısması seklinde en az bir performans görevi verilir.
Performans görevleri psikomotor, bilissel ve duyussal ögrenme alanlarını kapsayacak biçimde olusturulabilir.
Performans görevleri ile ögrencilerin edindikleri bilgi, beceri ve yetenekleri gelisimlerini günlük yasamla iliskilendirerek göstermeleri beklenmektedir. Performans görevleri; lkögretim Müzik Dersi (1-8. Sınıflar) Ögretim Programı’nın 6. sayfasında belirtilen Türkçeyi dogru, güzel ve etkili kullanma, elestirel düsünme, yaratıcı düsünme, iletisim kurma, problem çözme, arastırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girisimcilik, müziksel algılama ve bilgilenme, kisisel ve sosyal degerlere önem verme, müzik okur-yazarlıgı edinebilme, estetik duyarlılıga sahip olma, paylasım, hosgörü, sorumluluk gibi ögrencinin bilissel, duyussal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, gelistirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalısmaları kapsayan ve ögretmen rehberliginde yaptırılan görevlerdir.
Performans görevlerinin bir sınıftaki her ögrenciye, aynı konu baslıgında, aynı türde ve aynı zamanda verilmesi zorunlu degildir. Performans görevleri ögrencilerin seviyesine uygun ve ögrencilerin kendilerinin yapabilecegi nitelikte olmalıdır.
Performans görevinde sürecin her asaması ögretmen tarafından kontrol edilerek gerekli rehberlik saglanır.

Proje Ögrenciler, bir ders yılında isterlerse müzik dersinden bireysel ya da grup çalısması seklinde ögretmen rehberliginde en az bir proje hazırlar. Projeler, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan degerlendirme ölçegi veya dereceli puanlama anahtarına göre ve teslim edildikleri dönemde degerlendirilir.
Proje konuları zümre ögretmenleri tarafından belirlenebilecegi gibi, ögrenciler kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.
Verilen proje konuları, ögrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlarla yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Grup hâlinde yapılacak projelerde grupların, ögrencilerin özellikleri bakımından (cinsiyet, basarı durumu vb.) heterojen olmasına dikkat edilmelidir.
Grup çalısmalarında grup üyelerinin görev dagılımı projenin her asaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dagılımı grup üyeleri tarafından yapılarak ögretmenin görüsüne sunulur.
Projenin her asamasında görevlerin yapılıp yapılmadıgı, asamanın bitiminde ögretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim yapılır. Görevini yeterince yerine getirmeyen ögrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır ve ögretmen tarafından yeni yönlendirmeler yapılır.

Öğrenci Ürün Dosyası
Ögrenci İlkögretim Müzik Dersi Ögretim Programı’nda belirtilen dogrultuda müzik dersindeki basarılarını ve çalısmalarını göstermek için ürün dosyası hazırlayabilir.Hazırlanan ürün dosyası ögrencinin o dersteki gelisimini degerlendirmek amacıyla kullanılır.Ögrenme-ögretme sürecinde ögrenciler,belirli ölçütler dogrultusunda kendilerini ve akranlarını degerlendirirler. Öz degerlendirme ve akran degerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılır.Öz degerlendirme çalısmaları ögretmenlerin uygun gördükleri sıklıkta yapılır.Öz degerlendirme çalısmalarıyla ögrencilere not verilmez.Sonuçlar ögrencinin gelisimine katkı saglamak amacıyla kullanılır.

Saglık Durumu Engeli
Müzik dersinde Saglık Durumu Engeli bulunan ögrencilerin degerlendirilmesi İlkögretim Kurumları Yönetmeligi dogrultusunda gerçeklestirilir. Saglık durumu engelini doktor raporu ile belgeleyen ögrenciler, raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar.Raporun dısında kalan hâllerde ders ve etkinliklere katılımları devam eder.
 

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri

İlk yorumu siz yapın !

BENZER HABERLER
Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler değişti? 27 Ocak 2016
 
2016 Şubat ataması duyurusu ve kontenjanları
 
4 Ocak 2016 Kar Tatili Olan İller
 
Sorubak'taki dosyaları nasıl açabilirim?
 
Memurlar Ocak 2016'da ne kadar zaman alacak?
 
2016 ÖSYM Sınav Takvimi
 
Özel Okula Teşvikte bin 840 kontenjan boş kaldı
 
MEB Ders Kitapları 2015-2016
 
2015-2016 Lise ve Ortaokul Dinleme Metinleri
 
2015 yılı özel okullar teşvik tercih sonuçları
 
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.