Lisede (Ortaöğretimde) hangi öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır? (Sorubak)
Sorubak.Com


Lisede (Ortaöğretimde) hangi öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır?

Sorubak Bilgi MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği e göre:

Hangi Öğrenciler Doğrudan Sınıf Geçerler?

Yönetmeliğin 33.maddesinde; Ders yılı ya da ortalama yükseltme Sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Doğrudan sınıfını geçer.

Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden Başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;

a) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50,
b) Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,
c) Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde 2,50
olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.


Hangi Öğrenciler Sorumlu Olarak Sınıf Geçerler:

Aynı Yönetmeliğin 34.maddesinde Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen ö ; ğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler ve. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dahil edilmez.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.
Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.


Hazırlık Sınıfında YETERLİK SINAVI İle Dokuzuncu sınıfa Geçiş Yapılması:

Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, Öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Mezuniyet ve benzeri puanların belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Hazırlık sınıfında Öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına Doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, YETERLİK sınavından 5 gün önce okul Yönetimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde YETERLİK sınavına alınırlar. Sınavlar bu, ortalama yükseltme ve sorumluluk Sınavları usul ve esaslarına göre yapılır. Her iki dersten de en az 3 alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk Sınavları döneminde sınava alınırlar. Yabancı dil dersi ile Türkçe dersi sınavlardan en az 2 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9 uncu sınıfına kayıtları, okulların özel Yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması halinde hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfına; hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfından hazırlık sınıfına nakil veya geçiş, okulların özel Yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.


Hangi Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılır?

Yöentmeliğin 36.maddesinde öğrencilerden;

1-Ortalama yü ; kseltme Sınavları sonunda Başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler,
2 - Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,
3 - Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.

Sınıf Tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf Tekrarı bu Süreye dahil değildir.

Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar.
www.sorubak.com
 

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri

İlk yorumu siz yapın !

BENZER HABERLER
Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler değişti? 27 Ocak 2016
 
2016 Şubat ataması duyurusu ve kontenjanları
 
4 Ocak 2016 Kar Tatili Olan İller
 
Sorubak'taki dosyaları nasıl açabilirim?
 
Memurlar Ocak 2016'da ne kadar zaman alacak?
 
2016 ÖSYM Sınav Takvimi
 
Özel Okula Teşvikte bin 840 kontenjan boş kaldı
 
MEB Ders Kitapları 2015-2016
 
2015-2016 Lise ve Ortaokul Dinleme Metinleri
 
2015 yılı özel okullar teşvik tercih sonuçları
 
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.