Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır? (Sorubak)
Sorubak.Com


Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?

Sorubak BilgiDers yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılmamanız için:


1) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

2) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70

Yorumum: Herhangi bir dersten başarılı sayılmanız için o dersin yıl sonu ortalamasının 50 olması yeterli. Örneğin Matematik 1.dönem 40 ikinci .dönem 60 ise bu dersin yıl sonu notu (40+60)/2=50 başarılı sayılacaksınız.

Diğer bir konuda daha önce ikinci dönem notları birinci dönem notlarında düşük olduğunda başarısız sayılıyordu öğrenci. Bu kaldırıldı. Yeni sisteme göre 1.dönem notunuz ne olursa olsun 2.dönem notunuz 70 veya üzerinde ise bu dersi geçiyorsunuz.

Doğrudan nasıl sınıf geçersiniz?

Ders yılı sonunda;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Yorumum: Lisede doğrudan sınıf geçebilmeniz için bütün derslerden başarılı olmanız veya yıl sonu başarı puanınız en az 50 olmalıdır. Burda dikkat edilmesi gereken şey yıl sonu başarı puanınız 50 ama baraj dersiniz zayıf ise doğrudan geçemezsiniz, Ancak sorumlu olarak geçebilirsiniz.

Sorumlu olarak sınıf nasıl geçersiniz?

Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yorumum: Sorumlu olarak geçebilmeniz için en fazla 3 dersten başarısız olmalısınız. 3′ten fazla dersten başarısız olursanız sınıfta kalırsınız. Bu üç derse allan dersler dahil değil. Allatn 6 derse kadar bir üst sınıfa geçebilirsiniz. Ancak alttan derslerde dahil 6 dan fazla başarısız dersiniz varsa sınıf tekrarı yaparasınız.

Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkınız nasıl biter?

Öğrencilerden;

a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş nasıl olacak?

(1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilerek sınavsız öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına kayıtları bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

      Lise Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplama


 
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri


Yorum Yap
 
kerem - 17.11.2015 - 17:48 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
kacla kalınır
seher - 29.05.2015 - 21:23 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?

maho123 - 29.05.2015 - 15:58 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Madem 3 dersi zayıf olan sorumlu geçiyor, 6 dersen fazla olan kalıyor. 4 ve 5 dersi zayıf olanlar ne oluyor insan onu bi yazar yav !!!
papatya - 25.05.2015 - 21:15 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
10.sınıfım benim ortalamam 70 geliyo ama bi dersim düşük fizik belge alabiliyomuyum
samet - 15.05.2015 - 19:41 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Arkadaşlar şimdi benim 1 dönem ortalamam 63 2 dönem otalamam 41 ama 6 zayıfım var geçiyomuyom lütfen yardım edin zor durumdayım
çağla - 07.04.2015 - 17:51 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9. sınıfım ilk dönem iki zayıfım vardı (matematik ve coğrafya) bu dönemde matematikten kalacak gibiyim sınıfı geçebilir miyim?
harun - 17.03.2015 - 23:44 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
nazlıcığım kalırsın biraz daha gayret et canım benim
ali - 21.02.2015 - 11:44 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9. sınıf ortalamam 50 yi gecıo ama 6 zayıfım war gecermıyım
Korkmayın bebeler kalmazsınız - 16.02.2015 - 17:27 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
!. dönem notunuz ile 2. dönem notunuzu toplayıp 'ye böldüğünüzde 50 çıkıyorsa ve 2. dönem ve 1. dönem kaldığınız derslerin sayısı 6 olmazsa kalmazsınız canlar stres yapmayın ha hala kalan varsa bir şey diyemicem geçmiş olsun
lale - 11.06.2014 - 14:29 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
beni alttan 1 tane ders olmak üzere 5 zayıfım var kalrmym
... - 07.06.2014 - 22:44 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
lıse 3 e gıdıyorum bu sene 3 tane zayıfım var lıse 1de de 1 tane vardı gecıyom mu ortalamam 63
hüseyincan - 05.06.2014 - 14:30 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
3 tane zayıf olunca ortalama 50 nin aşağısında olunca sınıfı geçermiyim ?
filiz - 04.06.2014 - 10:13 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim puanım 90 taktir alıyorum
TuğçeRenksel - 29.05.2014 - 19:09 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Ben Cevat Ayhan fen lisesinde okuyorum 9. Sınıfım derslerimin hepsi 5 daha doğrusu 100 bir edebiyat 97,5 edebiyat 97,5 olmasaydı ortalamam 100 olacaktı ben üzülmeyelim de kim üzülsün
soro - 26.05.2014 - 09:38 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 10. sınıf öğrencisiyim 5 tne (1) var alttan dersim yok kalırmıyım
ali - 14.05.2014 - 16:45 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ya şimdi benim 4 zayıfım var ama ortalamam 50 nin üzerinde geçermiyim yoksa kalırmıyım
ayşa - 01.01.2014 - 13:21 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
derslerim 5
şeyda - 31.12.2013 - 02:12 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben fizik tarih ingilizce ve matematik dersinde kalıyorum geçer miyiym
anıl - 07.09.2013 - 02:02 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim 4 zayıfım vardı 3 ünü verdim birini vermedim ortalamam 51.26 sınıf geçermiyim
ali - 05.09.2013 - 17:11 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ya benimde 4 tane zayıfım var ama 45.37 notum ortalamayı bilmiyom geçebilirmiyim acaba bu sene bu 2.sene oluyo 1 9.sınıfta kaldım bu senede 10 dayım 3 e geçebilirmiyim yuardım edin nolur
ali - 05.09.2013 - 17:10 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ya benimde 4 tane zayıfım var ama 45.37 notum ortalamayı bilmiyom geçebilirmiyim acaba bu sene bu 2.sene oluyo 1 9.sınıfta kaldım bu senede 10 dayım 3 e geçebilirmiyim yuardım edin nolur
reyhan - 11.07.2013 - 20:20 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim oratalamam 2.91 fakat sınıfı gecmem ıcın 3 olması gerkıyo ortalama 2 tane zayıfım var tarıh ve bılgısayar tarıhten 25 aldım bılgısayar 35 aldm bu durumda napmalıyım
Fatih saban - 26.06.2013 - 12:37 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Ben 10.sınıfa gidiyorum 3 zayıfım var bunlar kuran, dil ve anl ve biyoloji bunlardan kuran ve biyolojiyi kurtarıpsan sınıfı geçerbilirmiyim acaba :-):-):-):-):-):-):-)
sinem - 22.06.2013 - 11:15 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
6 tane zayıfım var geçermiyim ..
cingi - 20.06.2013 - 08:36 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
hocam ve arkadaşlarım ben bir şey sorucam ben 10 sınıfa gidiyorum bu sene 11 geçicem ama benim 9 sınıftan 3 tane zayıfım var bu senede 3 tane geldi ortalama ve kredi tutuyor ama karnemde sınıf tekrarı yazıyordu sınıfı geçtim mi kaldım mı bilemiyorum çok acil birisi bana cevap verebilir mi bu arada düz lisede okuyorum
ismail - 19.06.2013 - 19:03 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9.sınıf anadolu lisesine gidiyorum 2.dönem 4 tane zayıfım var ortalama 2,54 zayıf olan 4 dersten ortalama yükseltme sınavına giricem 1 dersi verirsem kalan 3 dersdn sorumlulupamı kalırım yada nasıl geçerim biri söylesin bide ortalama yükseltme sınavlarında 2. dönem 3 getirdiğim dersi yazıp ondanda sınava girebilirmiyim
esra - 18.06.2013 - 05:27 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9. sınıfım edebiyat dil anlatım hariç 3 birim var sorumluluğa kaldım 1 dersi verirsem geçer miyim ?
şerif özdemir - 14.06.2013 - 12:21 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 10.sınıf öğrencisiyim 3 tane zayıfım geldi ve sınıf tekrarı yazıyor yazın ben bunlardan birini verdiğim takdirde kalan 2 tane dersle sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir miyim ??
şerif özdemir - 14.06.2013 - 12:20 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 10.sınıf öğrencisiyim 3 tane zayıfım geldi ve sınıf tekrarı yazıyor yazın ben bunlardan birini verdiğim takdirde kalan 2 tane dersle sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir miyim ??
yasin - 14.06.2013 - 07:57 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ya benim sadece 1 zayıfım var ama şok la geçmiş dio
XZVXZ - 12.06.2013 - 06:51 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
deniz kaya - 12.06.2013 - 06:05 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 9 sınıf ögrcisiyim 1 zayıfım var oda matematik ortalama yetiyor sınıfı gecermiyim
abdulsamet sonkaya - 11.06.2013 - 10:07 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
10 sınıftayım 3 tane zayıfım var sınıf tekrarı olunurmu
samet - 11.06.2013 - 10:06 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
10 sınıftayım 3 tane zayıfım var sınıf tekrarı olunurmu
kadir - 11.06.2013 - 02:17 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim 4 zayıfım var kalırmıyım
fatmanur - 10.06.2013 - 14:45 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
3 tane 0 3 tanede 1 var sınıf sorumlulamı kalırım sınıf tekrarımı??
nazlı - 10.06.2013 - 14:40 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
arkadalar benim 5 zayıfım var ama not ortalamam 46.25 acaba geçermiyim?
sedef - 09.06.2013 - 13:45 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
arkadaşlar düz lisede okuyorum ve ortalamam 3.56 ama matematik 2 dönemde 1 geldi o dersi vermek zorunda mıyım acaba cevaplarınızı bekliyorum ?
esma pektaş - 08.06.2013 - 07:21 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
1 meslek dersinden zayıfım var ama ortalamam 60 sorumlu geçerim yoksa ortalama ilemi geçerim?
ayşe - 05.06.2013 - 11:32 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Ben 9. sınıfım. 2 dönemin ortalaması 3.25 ama bir tane 1 var. Sorumlu mu geçerim?
ada - 05.06.2013 - 07:52 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
taktir alıyorum 1 tane 4 bir tanede 3 varrr tatile çıkabiliyorum
ercan - 05.06.2013 - 03:38 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9 zayıfım var geçermiyim
murat kartal - 04.06.2013 - 07:27 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
arkadaşlar benim 5 zayıf var kaçtanesi verirsem sorumlulukla yada sınıfı geçerim lütfen doğru cevap verininz ?
ali - 03.06.2013 - 14:27 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
arkadaşlar merak ettim.10. sınıfım.
Tek dersten kırığım olursa (temel ders değil) bütünlemeye kalırmıyım?
şevvel - 03.06.2013 - 05:15 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
3 tane 1 2 tane 0 ım var 1 lerden biri dil anltım cevap bekliyorum
Şule ve Merve yani Şemmamme - 02.06.2013 - 09:23 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben merve bakın şimdi notlarımı düzeltcem inşallaaaaaaaaah dua edin bana
ben şule bende düzeltcem valla bak ya
Şule ve Merve yani Şemmamme - 02.06.2013 - 09:22 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben merve bakın şimdi notlarımı düzeltcem inşallaaaaaaaaah dua edin bana
ben şule bende düzeltcem valla bak ya
baris - 02.06.2013 - 07:36 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9. sınıfta 3 zayıfla kesin geçilir, 3 zayıf ve ortalama tutmuyorsa sorumluluğa kalırsınız sorumluluk sınavı geçemezseniz bile seneye bidaha girebilirsiz - ortalama tutuyorsa isterse 5 zayıf olsun (dil anlatım hariç) yinede arkada ders bırakmadan geçersiniz
aslı - 01.06.2013 - 06:15 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 9.sınıfım 3 tane 1 2 tane 0 var sorumlu geçermiyim
Ahmet Tevfik - 01.06.2013 - 03:57 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben su an 10.siniftayim ve 9.siniftan kalan 3 zayif var ve bu senede 3 tane zayif var sinif gecmek icin ne yapmaliyim ??.
Ahmet Tevfik BAYSAL - 01.06.2013 - 03:49 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
esra 5 dersten iki tanesini sorumluluk sinavlarinda gecmek zorundasın
busra - 31.05.2013 - 04:31 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
dil ve anlatım dersim 1.dönem 3 -- 2.dönem 1 sınıfta kalırmıyım ?
mesude - 30.05.2013 - 09:57 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
lise 11 sınıf öğrencisiyim ortalamam 95.00 çok mutluyum
SİNEM - 27.05.2013 - 13:35 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim 2 tane 1 im var ortalamam 3.12 gibi bir şeyler 9. sınıf öğrencisiyim ortalamayla direk geçiyor muyum yoksa sorumlu mu geçiyorum?lütfen acil cevap!!!
ibrahim - 27.05.2013 - 09:53 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
arkadaşın ortalaması 45 acaba sınıfta kalırmıı
eda/nur - 27.05.2013 - 06:38 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9 tane birim var kalır mıym. Yada naıl geçebil
rim
beren - 26.05.2013 - 07:49 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
3 birle kalırmıyım
Funda özyurt - 25.05.2013 - 12:18 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim geometri ve tarih 1 1. dönem teşekkür almıştım acaba sınıfta kalır mıyım
alivy - 24.05.2013 - 09:26 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Bnim hiç zayıfım yok taktir alıcam
hasan - 22.05.2013 - 10:43 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
12 zayıf kalırmım
elçin - 22.05.2013 - 07:37 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
elçin - 22.05.2013 - 07:36 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
5 tane zayıfım var geçermiyim
murat - 21.05.2013 - 09:55 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
arkadaşlar ben lise üçe gidiyorum sözelciyim dilve anlatımım bir geçermiyim
Of be - 20.05.2013 - 13:33 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
anadolu lisesinde okuyorum ortalamam 70 1. dönem fizigim 0 dı 2. dönem 2 yaptım sorumlu olarak mı geçerim yoksa herhangi bir sorumluluk sınavına tabi tutulmadan mı geçerim
defne - 18.05.2013 - 12:44 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ya benim geometri 5 den 1 düştü amam diğer derslerim iyi sınıfta kalırmıyım
ismail - 14.05.2013 - 19:45 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 10.sınıfım bizim sınıf öğretmenimiz bize en az 2 zayıfınız olursa geçersiniz 3 zayıfınız olursa geçemezsiniz demişti yeni yönetmenlik böyleymiş.
eda - 12.05.2013 - 11:23 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9. sınıfta 1. dönem edebiyat 2 2.dönem 1 oldu kalırmıyım
eda - 12.05.2013 - 11:21 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 9. sınıf öğrencisiyim birinci dönem edebiyatım 2ydi ikinci dönem bir oldu kalırmıyım
seyma - 08.05.2013 - 13:46 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
2 tane zayıfla ceçiliyo ama ortalama tutursa
ayşe - 03.05.2013 - 14:18 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
3 zayıfım var ama 1. dönemki zayıflarım yine zayıf geçermiyim arkadaşlar
ayşe - 03.05.2013 - 14:16 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim 4 zayıfım var eğer 3 zayıfa indirirsem geçermiyim arkadaşlar cevap bekliyotum
merve - 24.04.2013 - 16:57 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 9 sınıfı tekrar okuyorum bu sene insallah geçerim derslerim kötü ama dü
zelticem insallah
KESİNLİKLE KALMAYIN ! - 20.04.2013 - 18:44 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
rgyya - 20.04.2013 - 11:11 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9. sınıfım 1. dönem 0 ikinci dönem 3 yapamazsam geçermiyim
gamze - 04.04.2013 - 07:43 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
merve arkadaş senin 8 zayıfın varmış bide bize gelmiş müdür aileme neder diyosun tabiki benim öyle sorunum yok çünkü teşekkür aldım
arzu can - 25.03.2013 - 20:12 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim 2 tane zayıfım var acaba kalırmıyım yha.
mesut - 21.03.2013 - 11:07 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben sınıfta kalmak itemem

mesut - 21.03.2013 - 11:05 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim 4 tane 1im var acaba kalırmıyım
merve - 25.01.2013 - 11:38 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
arkadaşlar 8 tane zayıfım var imam hatipe gidyorum müdürailemi çağırdı müdür ne diyebilir
cem - 28.12.2012 - 18:55 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
osman - 27.12.2012 - 15:26 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ortalamam kaç olursa geçerim düz lisedeyim 10.sınıfım
özge - 15.12.2012 - 15:40 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
dünyanın eçn çalışkanı birim hayatımda hiç 75 almadım hep 85 90 95 100 aldım ve büssürü taktirnamem var büyüyüncede öğretmen olucam hahahaha tüm derslerim 5 hiç 4 üm yok
Atakan - 09.12.2012 - 21:19 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Hazırlık sinifinda biyolojiden kalma varmı
Filiz - 02.12.2012 - 09:20 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 10 sınıf ögrencısıyım 4 tane zayıfım var lisede kc tane zayıf olursa kalınıyo yada kac tane zayıfın varsa gece biliyorsun
merve - 26.11.2012 - 17:57 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ya ben 9. sınıf öğrencisiyim 1. dönem hemde anadolu lisesi ama 1. sınavlarım 4 tane 1 var diğerleri 2,3 çok korkuyorum kalıcam diye ne yapmalıyım
hazal - 20.10.2012 - 13:58 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim derslerimin hepsi beş sadece fiziğim iki kalırmıyım
sena - 20.10.2012 - 13:52 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
benim geometrim edebiyatım matamatiğim ve biyolojim bir sınıfta kalırmıyım
çağlar - 19.09.2012 - 15:15 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
bnm 9. sınıf geometri 1 >35< den simdi bn o dersi vermek zorundamıyım sadece 1 tane 1'im var ??=?=
Burak - 18.09.2012 - 17:24 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9.SINIF KREDİNİZ 73 İSE GEÇİYORSUNUZ AMA 73 ALTI İSE KALIYORSUNUZ KREDİYLE GEÇMEK İSTEMİYORSANIZ 3 ZAYIFLA GEÇEBİLİRSİNİZ10.SINIFTA 9.SINIFTA 3 ZAYIF GETİRDİĞİNİZ İÇİN ZAYIF GETİRME HAKKINIZ OLMUYOR ZATEN 10.SINIFLARIN %80 İ KREDİYLE GEÇİYOR 10.SINIF 9.SINIFTAN DAHA KOLAY BENİM 10.SINIFTA KREDİM 87 Dİ GEÇTİMKREDİYLE GEÇERSENİZ ZAYIF DERSLERİNİZ SİLİNİYOR MESELA KREDİNİZ 90 4 TANE ZAYIFINIZ VAR KREDİYLE GEÇTİĞİNİZ İÇİN ZAYIFLARINIZ SİLİNİR AMA 4 TANE ZAYIFIN ARASINDA "DİL VE ANLATIM" DERSİ VARSA 4 TANE ZAYIFTAN 3 TANESİ SİLİNİR "DİL VE ANLATIM" SİLİNMEZ ÇÜNKÜ BARAJ DERSİDİR
fatma - 15.09.2012 - 16:55 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
bnm bir zayfm war ortalamam da 62 geçermiyim
rüya - 14.09.2012 - 14:44 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
fatih arkadaşmsz yanls bilyosn kaç zayfn olursa olsn ortalmn tutuyosa gecyosn bilmedn konsma
RAHMAN - 11.09.2012 - 23:00 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
bnm 5 zayıf vardı 2 tanesini verdim 10.sınıftayım acaba sınıfta kalmışmıyımdır ortalamam 47.16
ceren - 10.09.2012 - 13:57 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
arkadaşlar ben 10.sınıf öğrenisiyim ve 10.sınıftan 3 zayıfım vardı 1 tanesini verdim ve 2 tane kaldı 9.sınıftanda 2 tane var toplam 4 tane oldu 10.sınıf ortalamam 47.34 geçer miyim
yasin - 10.09.2012 - 08:44 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
buket - 09.09.2012 - 17:43 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
9 zayıfınolurs sınavlara girebilsn 4 dersten girmen lazımm 4ünü kurtar okullar açılınca yne sınavlar var ordanda2 3 tane kurtarırsan sorumlu geçersin ama ortalamn tutuyorsa direk geçersn
soner - 09.09.2012 - 17:16 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
10.sınıf öğrencisiyim 11 e geçemedim 5 zayıfım vardı 2 sini verdim geçermiyim anadolu teknik lisesi öğrencisiyim
Musti - 08.09.2012 - 23:08 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Sorunuzu Şu Adresten sorunuz:
http://www.sorubak.com/forum/forum-Li sede-Sinif-Gecme
Berkay - 08.09.2012 - 23:03 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
Sayın Admin 10. Sınıf not ortalaması 47 olan bir öğrenci sınıf tekrarı yapar mı ? Teşekkürler.
can - 06.09.2012 - 14:30 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ya bn 9 sınıfa gidicem ama kaç birden kalınır ve ders saatleri kaçta başlıyo kaçta bitiyor
halil - 05.09.2012 - 15:58 - Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
ben 10 sınıf ogerncisiyim gecen seneden kalma 3 tane zayıfım var busene de4 tane zayıfım var gecermiyim
Bu Haberle İlgili Toplam 349 Yorum Yapıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

İsminiz
E-Mailiniz
Görüş/Öneri/İstek
Kodu Giriniz

 
.


SPONSORLU BAĞLANTILAR
BENZER HABERLER
2016 ÖSYM Sınav Takvimi
 
Özel Okula Teşvikte bin 840 kontenjan boş kaldı
 
MEB Ders Kitapları 2015-2016
 
2015-2016 Lise ve Ortaokul Dinleme Metinleri
 
2015 yılı özel okullar teşvik tercih sonuçları
 
Kurban Tatili 9 Gün Oldu.
 
2015-2016 Özel okul desteği tercih puanları
 
Anadolu Lisesi Sene Başı Öğretmenler Kurulu Gündem maddeleri 2015-2016
 
Meslek Lisesi Sene Başı Öğretmenler Kurulu Gündem maddeleri 2015-2016
 
İlkokul sene başı öğretmenler kurulu gündem maddeleri 2015-2016
 
 
Hesaplama Sayfası Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.