Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?

Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
16-01-2009
Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?

Sorubak BilgiDers yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılmamanız için:


1) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

2) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70

Yorumum: Herhangi bir dersten başarılı sayılmanız için o dersin yıl sonu ortalamasının 50 olması yeterli. Örneğin Matematik 1.dönem 40 ikinci .dönem 60 ise bu dersin yıl sonu notu (40+60)/2=50 başarılı sayılacaksınız.

Diğer bir konuda daha önce ikinci dönem notları birinci dönem notlarında düşük olduğunda başarısız sayılıyordu öğrenci. Bu kaldırıldı. Yeni sisteme göre 1.dönem notunuz ne olursa olsun 2.dönem notunuz 70 veya üzerinde ise bu dersi geçiyorsunuz.

Doğrudan nasıl sınıf geçersiniz?

Ders yılı sonunda;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Yorumum: Lisede doğrudan sınıf geçebilmeniz için bütün derslerden başarılı olmanız veya yıl sonu başarı puanınız en az 50 olmalıdır. Burda dikkat edilmesi gereken şey yıl sonu başarı puanınız 50 ama baraj dersiniz zayıf ise doğrudan geçemezsiniz, Ancak sorumlu olarak geçebilirsiniz.

Sorumlu olarak sınıf nasıl geçersiniz?

Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yorumum: Sorumlu olarak geçebilmeniz için en fazla 3 dersten başarısız olmalısınız. 3′ten fazla dersten başarısız olursanız sınıfta kalırsınız. Bu üç derse allan dersler dahil değil. Allatn 6 derse kadar bir üst sınıfa geçebilirsiniz. Ancak alttan derslerde dahil 6 dan fazla başarısız dersiniz varsa sınıf tekrarı yaparasınız.

Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkınız nasıl biter?

Öğrencilerden;

a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş nasıl olacak?

(1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilerek sınavsız öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına kayıtları bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

      Lise Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplama

Bu Habere Yorum Yap

Yorum (17)

Konu: Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır?
4/5 (12)
FacebookGoogle+TwitterLinkedIn
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
sanane ...
genel 67ortalamam ilk dönem 70 ikinci dönem 63 2 dönemde mat ortalamam 47,25 bu dersten sınava girmek zorundamıyım.Smile
5th July 2017 10:21am
sanane ...
genel 67ortalamam ilk dönem 70 ikinci dönem 63 2 dönemde mat ortalamam 47,25 bu dersten sınava girmek zorundamıyım.
5th July 2017 10:20am
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
korkusuz korkak ...
ingilizce ve kimya 50\\\'nin altında ortalama 50 civarı sınıfta kalırmıyım?
1st June 2017 3:20pm
AHMETCAN1905 ...
ilk dönem notum 45 ikinci dönemde 51 geçer mi geçmez mi? acilllll
29th May 2017 5:24pm
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
ssaaagnee ...
1. dönem 3 zayıfım vardı 2. dönemde 8 zayıfım var ama hocalar tam not gırmedı gecermiyim kalirmıyım bu arada buradan tum fanlarıma sa rbjfhjrhfehe [saglık meslek krds tjn]
28th May 2017 4:49pm
mehmet ...
5 zayıfım var buna edebiyatta dahil yıl sonu ortalamam 52 geçermiyim ??SadSad
25th May 2017 9:08pm
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
kubra ...
Unsure Huh 1.donem ortalamam 55 ve 4 zayıfım var Bunların arasında edebıyatta var 2.Donem nasıl gecerım ?
9th May 2017 11:40pm
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
Emoşın ...
Beyler ortalama 43 kaç olursa geçerim BeyyyLLLllerrr
6th April 2017 4:20pm
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
selam canım ben amcanım ...
normal olarak 50 olusa gecersın ejjsdkj
28th May 2017 4:50pm
Full StarFull StarFull StarFull StarEmpty Star
BatuhaN ...
Beyler ortalamam 49 7 zayıf war ama bunları 2.donem ortlamam 70 den yukarı olursa gecermıyım lutfen acıl bılgııı !!!
19th January 2017 5:00pm
Full StarFull StarFull StarFull StarEmpty Star
BatuhaN ...
Beyler ortalamam 49 7 zayıf war ama bunları 2.donem ortlamam 70 den yukarı olursa gecermıyım lutfen acıl bılgııı !!!
19th January 2017 5:00pm
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
ömer ...
evet
22nd November 2016 3:43pm
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
liseli kız ...
bu sene başladım inşallah geçerim
15th October 2016 12:12pm
müpdezel ...
amin kardeş amin
28th May 2017 4:51pm
Full StarFull StarFull StarFull StarEmpty Star
hande ...
ilk dönem 4 ikinci dönem 5 zayıfım var ortalamalarım 62 ilk dönem 60 ikinci dönem ve dil anlatım dersinden geçtim iki dönemde sınıfı geçer miyim?
14th June 2016 8:38am
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
ömer ...
evet
22nd November 2016 3:42pm
hemşir beggyyyy ...
aman be kalırsan bıdaha okursun dunyanın sonumu amk ne kadar kastınız bende kaldım tekrar oudum mezun bıle oldum suan hemşirim bu arada hasta feln olursanız istanbul arastırma hastanesıne gelebirisiniz genjjjjlerr nfjnjfjdj he bu arada burdan sevgıli anama bubama sevgıler saygılar kaldım dıye benı okuldan almayıp tekrak okuttukları için tsk bdjsjhsj
28th May 2017 4:54pm
RSS RSS

* Zorunlu Alanlar
 
Bold Italic Underline Strike Quote Line Bullet Numeric
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
1000
Bir yılda kaç mevsim var?
 
Sorunun Cevabı:
 
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.