İlköğretimde sınıfta öğrenci bırakmadan yapılacak çalışmalar nelerdir? (Sorubak)
Sorubak.Com


İlköğretimde sınıfta öğrenci bırakmadan yapılacak çalışmalar nelerdir?

24 Aralık 2008 tarihinde değişen İlköğretim Kurumları Yöntmeliğinin 47.maddesinde:

"İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir." denilmektedir.

Aynı yöntmeliğin 47 maddesinde:

"a bendinde; Öğrencinin ders yılındaki başarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaşmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

b bedinde ise Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya branş öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir." denilmektedir.

Maddeler yorumlandığında ilköğretim kurumlarında sınıf tekrarı yaptırılacak öğrenciler nedeniyle idari mahkemelerle karşılaşmamak için sınıf öğretmenlerin,ders öğretmenlerin ve idarenin bir takım önlemler alması gerekmektedir.

1.dönem sonu itibarıyla başarısız olan (1.dönem notu 1(bir) olan) öğrencilerle ilgili olarak ,2.dönem başında yapılacak olan Öğretmenler Kurulu ile Şube Öğretmenler Kurulu ve Zümre Öğretmenler Kurulu Gündem maddelerine "Başarısız öğrencilerin durumlarının değerlendirmesi" maddesi eklenerek değerlendirme yapılmalı,1-5 snıflardaki öğrenciler ile 6-8.sınıflardaki öğrencilerinin başarılarının artırılması için önlemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Ders/sınıf öğretmenleri öğrencinin başarısız öğrenci ile yaprığı tüm çalışmaları mutlaka kayıt altına almalıdır. Yaptığı etüd çalışmalarını,başarısız olan öğrenciye uyguladığı tüm yöntem teknik ve metodları rapor haline getirmelidir.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47.maddesinin "b" bendinde .

"İKY-47/b: Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya branş öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir. " denilmektedir.

Açıkca anlaşılacağı üzere bir öğrencinin sınıfta bırakılması için, sınıf veya branş öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenmesi gerekir. Öğrenci velisi ve rehber öğretmen ,okul idaresi ile görüşülmesi,görüşme sonucunda alınacak önlemlerin mutlaka kayıt altına(rapor) alınması gerekir. Başarının sağlanması için gerektiğinde İlköğretim Müfettişlerinin rehberliğinden yararlanılabilir.

Başarının artırılması için alınan tüm önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenmesi gerekir.

Aynı yönetmeliğin 47/c maddesinde:

"Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır." denilmektedir.

Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.

Yukarıda belirtilen tüm önlemlere rağmen öğrenci başarısı sağlanamamış ise Yönetmeliğin 47/c maddesine uygun olmak koşuluyla öğrenci sınıfta bırakılabilir.
 

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri

İlk yorumu siz yapın !

BENZER HABERLER
Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler değişti? 27 Ocak 2016
 
2016 Şubat ataması duyurusu ve kontenjanları
 
4 Ocak 2016 Kar Tatili Olan İller
 
Sorubak'taki dosyaları nasıl açabilirim?
 
Memurlar Ocak 2016'da ne kadar zaman alacak?
 
2016 ÖSYM Sınav Takvimi
 
Özel Okula Teşvikte bin 840 kontenjan boş kaldı
 
MEB Ders Kitapları 2015-2016
 
2015-2016 Lise ve Ortaokul Dinleme Metinleri
 
2015 yılı özel okullar teşvik tercih sonuçları
 
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.