İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Sorubak.Com
sponsorlu bağlantılar

 

Sorubak Rehberlik Servisi
Ekleme Tarihi:  21-07-2012 Bu Yazı:  39268 defa okundu.
Meslekler
İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları

İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
(c) Bu yazının her türlü telif hakkı yazarın kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

TANIM

İç mimar, bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptar,
- Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlar,
- Tasarımın krokisini çizer,
- Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre fiyatını ve işçilik ücretini hesaplar,
- Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olur,
- Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

- Bilgisayar, kalem, rapido, cetvel takımı ile diğer kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İç mimar olmak isteyenlerin,
- Normalin üstünde genel yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırdedebilme, zihinde canlandırabilme özelliklerine,
- Yaratıcı güce,
- Görsel sanatlara ilgili,
- Eleştiriye ve yeniliklere açık kişilik özelliklerine,
- Bir işi planlayıp uygulayabilme yeteneğine,
- Başkalarını etkileyebilme gücüne
sahip olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İç mimar çalışmalarını, büroda, düzenleyeceği mekanda ve malzemelerin yapılacağı atölyede yürütür. Çalışılan ortam bazen sıcak, bazen de soğuk olabilir. Çalışırken mimar, seramikçi, elektrikçi, ses uzmanı vb. teknik elemanlarla ve müşterilerle iletişim halindedir, genellikle nesnelerle uğraşır.

D- MESLEK EĞİTİMİ 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.
- Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne ÖSS Eşit Ağırlık puanla,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi “İç mimarlık” bölümüne ÖSS Sayısal puanla,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık” Bölümüne ÖSS Sayısal puanla,

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan “İç Mimarlık” , “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” bölümlerinin bulunduğu üniversiteler:
- Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimari ve Çevre Tasarımı, 
- Anadolu Üni. (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Bahçeşehir Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
- Beykent Üni. (İstanbul)Mühendislik-Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul )Sanat ve Tasarım Fakültesi,
- Çukurova Üni. (Adana), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Haliç Üni. (İstanbul), Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık,
- İstanbul Kültür Üni. Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
- Kocaeli Üni. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Maltepe Üni. (İstanbul), Mühendislik - Mimarlık Fak. İç Mimarlık, 
- Marmara Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”
- Yeditepe Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI 
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Resim,
- Sanat Tarihi, 
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan okullara girebilmek için, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS), İç Mimarlık bölümü için yeterli “Sayısal (SAY)” puan, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü için yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak,
- Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan okullara girebilmek için ilgili üniversitelerin belirleyeceği ÖSS taban puanı almak ve özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
- ÖSSde başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

“İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe – Matematik, Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanından, “İç Mimarlık” programında öğrenim görmek isteyen adaylar ise liselerin Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Dekor Tasarımı”, “Restorasyon”, “Restorasyon ve Konservasyon”, “Sahne Tasarımı” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İç Mimarlık“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde 5 yıl, diğer üniversitelerde 4 yıldır.
Eğitimde; Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Temel Mimari, Mobilya Tarihi, Bilgisayarlı Tasarım, Tasarım, Kuram ve Yönetim gibi dersler alırlar.
Eğitimin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İç Mimarlık”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” lisans diploması ve “İç Mimar” unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İç mimarın çalışma yeri tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalardır. Genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.
İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, özgün zevklerini ortaya koyabilen iç mimarlara ihtiyaç duyulacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler. 
İşyeri stajında öğrenci ücret alabilir.

EĞİTİM SONRASI

- Özel kuruluşlarda işe başlayan bir eleman net asgari ücretin yaklaşık 3,5-4 katı civarında ücret alır. Ücret çalıştığı işyerinin ücret politikasına, kişinin tecrübesine göre daha da artış göstermektedir.
- Ayrıca, bu meslekte bağımsız çalışma, kendi adına işyeri açmak mümkündür. Bu durumda kazanç, alınan siparişe projelere bağlı olarak çok değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- İşyerlerinin özelliğine göre kişi, idari ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. İşletmelerin Araştırma, Geliştirme ve Proje Departmanlarında Yönetici ve Üretim Müdürü olma imkanı bulunmaktadır.
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
- Meslekte ilerleme daha çok tecrübeye bağlıdır.
- Çeşitli oda ve kuruluşların düzenlemiş oldukları proje yarışmalarına katılarak derece almak meslekte ilerleme açısından önemli bir aşamadır.

BENZER MESLEKLER

- Endüstri ürünleri tasarımcısı,
- Mimar.

H- EK BİLGİLER

İç Mimari eğitiminin ;

Birinci yılında; Temel Sanat Eğitimi, Desen, Modelaj, Fotoğraf, Teknik Resim dersleri alarak görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelinir.
İkinci yılında; Mesleki Tasarım Eğitimi, Temel Mimari, Görsel Anlatım Teknikleri, Mobilya Konstrüksiyon ve Çağdaş Sanat dersleri alınır.
Üçüncü yılında; Öğrenciler estetik ve işlerliği bir bütün içinde ortaya koyarak projeler yaparlar ve staj görürler. Temel Strüktür, Mobilya Tarihi ve Mimaride Estetik, İnce Yapı derslerini alırlar.
Dördüncü yılında; Öğrenciler verilen projeleri önceki birikimlerine göre eksiksiz ve çok yönlü çizerek profesyonelce sunmaya çalışırlar. Bilgisayarlı Tasarım, Yapı Donatım, Tasarım Kuram ve Yönetim, Analiz ve Keşif dersleri alarak aynı zamanda staj da görürler.

 
Zoologluk mesleği ve iş olanakları Hit
7.940
 
Ziraat Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
27.128
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı mesleği ve iş olanakları Hit
18.279
 
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları Hit
4.984
 
Yerel Yönetimler Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları Hit
87.834
 
Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ve iş olanakları Hit
5.595
 
Yazılım Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
7.644
 
Yabancı Dil Öğretmenliği ve iş olanakları Hit
7.011
 
Web Programcılığı mesleği ve iş olanakları Hit
5.284
 
Veteriner Hekimlik mesleği ve iş olanakları Hit
9.242
 
Benzerleri

sponsorlu bağlantılar
Meslekleri Tanıyalım
Forklift Operatörlüğü mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Fizik Öğretmenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Laboratuar Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Türkçe Öğretmenliği ve iş olanakları (Meslekler)
Savunma ve güvenlik Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Orman Endüstri Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Deniz ulaştırma işletme mühendisliği ve iş olanakları (Meslekler)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Acil Tıp Teksiyeni mesleğini tanıyalım. (Meslekler)
sponsorlu bağlantılar
2014 TABAN PUANLARI
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları 2014-2015
Harita Mühendisliği Taban Puanları 2014-2015
Yapı Ressamlığı Taban Puanları 2014-2015
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları 2014-2015
Matematik Mühendisliği Taban Puanları 2014-2015
Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2014-2015
Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
Basın ve Yayın Taban Puanları 2014-2015
Yaşlı Bakımı Taban Puanları 2014-2015
Bankacılık Bölümü Taban Puanları 2014-2015
REHBERLİK YAZILARI
YGS Fen Bilimleri Konuları
2013 YGS türkçe konuları
2013 YGS Matematik Konuları
YGS-LYS coğrafya konuları
YGS puan türü ile öğrenci alan bölümler
Tümünü Göster
Burdasınız:Meslekler kategorisinde yer alan "İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları" ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
 
Online Deneme / Blog / Sorubak Plan / YGS Taban Puanları/ Sorubak Oyun / Sorubak Rehberlik / Sorubak Şiir / Sorubak Video

 1.SINIF DOKÜMANLARI

2.SINIF DOKÜMANLARI 

3.SINIF DOKÜMANLARI

4.SINIF DOKÜMANLARI 

5.SINIF DOKÜMANLARI

6.SINIF DOKÜMANLARI 

7.SINIF DOKÜMANLARI 

8.SINIF DOKÜMANLARI 

 1.Sınıf Zümre Toplantıları
 2.Sınıf Zümre Toplantıları
 3.Sınıf Zümre Toplantıları
 4.Sınıf Zümre Toplantıları
 5.Sınıf Zümre Toplantıları

 6.Sınıf Zümre Toplantıları
 7.Sınıf Zümre Toplantıları

 8.Sınıf Zümre Toplantıları

1.Sınıf Veli Toplantıları
2.Sınıf Veli Toplantıları
3.Sınıf Veli Toplantıları
4.Sınıf Veli Toplantıları
5.Sınıf Veli Toplantıları

6.Sınıf Veli Toplantıları
7.Sınıf Veli Toplantıları

8.Sınıf Veli Toplantıları

1.Sınıf Performans Görevleri
2.Sınıf Performans Görevleri
3.Sınıf Performans Görevleri
4.Sınıf Performans Görevleri
5.Sınıf Performans Görevleri

6.Sınıf Performans Görevleri
7.Sınıf Performans Görevleri
8.Sınıf Performans Görevleri

1.Sınıf Ders Sunuları
2.Sınıf Ders Sunuları
3.Sınıf Ders Sunuları
4.Sınıf Ders Sunuları
5.Sınıf Ders Sunuları

6.Sınıf Ders Sunuları
7.Sınıf Ders Sunuları

8.Sınıf Ders Sunuları

1.Sınıf Çizgi Çalışmaları
 1.Sınıf Deneme Sınavları
 ELAT Ses Çalışmaları
 İNORM Ses Çalışmaları
 UKIYSD Ses Çalışmaları

 ÖBÜŞZÇ Ses Çalışmaları
 GCPH Ses Çalışmaları

 ĞVFJ Ses Çalışmaları

Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map


Sınava Hazırlık
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.