İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Sorubak.Com
 
Sorubak Rehberlik Servisi Ekleme Tarihi:  21-07-2012

İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları

TANIM

İç mimar, bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptar,
- Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlar,
- Tasarımın krokisini çizer,
- Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre fiyatını ve işçilik ücretini hesaplar,
- Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olur,
- Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

- Bilgisayar, kalem, rapido, cetvel takımı ile diğer kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İç mimar olmak isteyenlerin,
- Normalin üstünde genel yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırdedebilme, zihinde canlandırabilme özelliklerine,
- Yaratıcı güce,
- Görsel sanatlara ilgili,
- Eleştiriye ve yeniliklere açık kişilik özelliklerine,
- Bir işi planlayıp uygulayabilme yeteneğine,
- Başkalarını etkileyebilme gücüne
sahip olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İç mimar çalışmalarını, büroda, düzenleyeceği mekanda ve malzemelerin yapılacağı atölyede yürütür. Çalışılan ortam bazen sıcak, bazen de soğuk olabilir. Çalışırken mimar, seramikçi, elektrikçi, ses uzmanı vb. teknik elemanlarla ve müşterilerle iletişim halindedir, genellikle nesnelerle uğraşır.

D- MESLEK EĞİTİMİ 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.
- Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne ÖSS Eşit Ağırlık puanla,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi “İç mimarlık” bölümüne ÖSS Sayısal puanla,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık” Bölümüne ÖSS Sayısal puanla,

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan “İç Mimarlık” , “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” bölümlerinin bulunduğu üniversiteler:
- Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimari ve Çevre Tasarımı, 
- Anadolu Üni. (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Bahçeşehir Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
- Beykent Üni. (İstanbul)Mühendislik-Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul )Sanat ve Tasarım Fakültesi,
- Çukurova Üni. (Adana), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Haliç Üni. (İstanbul), Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık,
- İstanbul Kültür Üni. Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
- Kocaeli Üni. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Maltepe Üni. (İstanbul), Mühendislik - Mimarlık Fak. İç Mimarlık, 
- Marmara Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”
- Yeditepe Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI 
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Resim,
- Sanat Tarihi, 
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan okullara girebilmek için, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS), İç Mimarlık bölümü için yeterli “Sayısal (SAY)” puan, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü için yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak,
- Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan okullara girebilmek için ilgili üniversitelerin belirleyeceği ÖSS taban puanı almak ve özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
- ÖSSde başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

“İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe – Matematik, Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanından, “İç Mimarlık” programında öğrenim görmek isteyen adaylar ise liselerin Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Dekor Tasarımı”, “Restorasyon”, “Restorasyon ve Konservasyon”, “Sahne Tasarımı” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İç Mimarlık“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde 5 yıl, diğer üniversitelerde 4 yıldır.
Eğitimde; Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Temel Mimari, Mobilya Tarihi, Bilgisayarlı Tasarım, Tasarım, Kuram ve Yönetim gibi dersler alırlar.
Eğitimin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İç Mimarlık”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” lisans diploması ve “İç Mimar” unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İç mimarın çalışma yeri tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalardır. Genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.
İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, özgün zevklerini ortaya koyabilen iç mimarlara ihtiyaç duyulacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler. 
İşyeri stajında öğrenci ücret alabilir.

EĞİTİM SONRASI

- Özel kuruluşlarda işe başlayan bir eleman net asgari ücretin yaklaşık 3,5-4 katı civarında ücret alır. Ücret çalıştığı işyerinin ücret politikasına, kişinin tecrübesine göre daha da artış göstermektedir.
- Ayrıca, bu meslekte bağımsız çalışma, kendi adına işyeri açmak mümkündür. Bu durumda kazanç, alınan siparişe projelere bağlı olarak çok değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- İşyerlerinin özelliğine göre kişi, idari ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. İşletmelerin Araştırma, Geliştirme ve Proje Departmanlarında Yönetici ve Üretim Müdürü olma imkanı bulunmaktadır.
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
- Meslekte ilerleme daha çok tecrübeye bağlıdır.
- Çeşitli oda ve kuruluşların düzenlemiş oldukları proje yarışmalarına katılarak derece almak meslekte ilerleme açısından önemli bir aşamadır.

BENZER MESLEKLER

- Endüstri ürünleri tasarımcısı,
- Mimar.

H- EK BİLGİLER

İç Mimari eğitiminin ;

Birinci yılında; Temel Sanat Eğitimi, Desen, Modelaj, Fotoğraf, Teknik Resim dersleri alarak görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelinir.
İkinci yılında; Mesleki Tasarım Eğitimi, Temel Mimari, Görsel Anlatım Teknikleri, Mobilya Konstrüksiyon ve Çağdaş Sanat dersleri alınır.
Üçüncü yılında; Öğrenciler estetik ve işlerliği bir bütün içinde ortaya koyarak projeler yaparlar ve staj görürler. Temel Strüktür, Mobilya Tarihi ve Mimaride Estetik, İnce Yapı derslerini alırlar.
Dördüncü yılında; Öğrenciler verilen projeleri önceki birikimlerine göre eksiksiz ve çok yönlü çizerek profesyonelce sunmaya çalışırlar. Bilgisayarlı Tasarım, Yapı Donatım, Tasarım Kuram ve Yönetim, Analiz ve Keşif dersleri alarak aynı zamanda staj da görürler.


İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
(c) Bu yazının her türlü telif hakkı yazarın kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
sponsorlu bağlantılar
 
Zoologluk mesleği ve iş olanakları Hit
9.075
 
Ziraat Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
31.649
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı mesleği ve iş olanakları Hit
21.111
 
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları Hit
5.423
 
Yerel Yönetimler Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları Hit
98.686
 
Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ve iş olanakları Hit
6.124
 
Yazılım Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
8.411
 
Yabancı Dil Öğretmenliği ve iş olanakları Hit
7.930
 
Web Programcılığı mesleği ve iş olanakları Hit
5.774
 
Veteriner Hekimlik mesleği ve iş olanakları Hit
10.193
 
Benzerleri
sponsorlu bağlantılar
Meslekleri Tanıyalım
Radyo,Televizyon Muhabiri Mesleği ve İş Olanakları (Meslekler)
Denizcilik İşletmeleri Yöneticiliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Sinema Yönetmeni ve iş bulma olanakları (Meslekler)
Döküm Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Gümrük İşletme Meslek Elemanlığı mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
İşletme Mühendisliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Ev Ekonomistliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Sınıf öğretmenliği ve iş olanakları (Meslekler)
Matematik Öğretmenliği ve iş olanakları (Meslekler)
2014 TABAN PUANLARI
Çevre Sağlığı Taban Puanları 2014-2015
Moda Yönetimi Taban Puanları 2014-2015
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
Makine, Resim ve Konstrüksiyon Taban Puanları 2014-2015
Tahribatsız Muayene Taban Puanları 2014-2015
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları 2014-2015
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları 2014-2015
Diyaliz Taban Puanları 2014-2015
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
REHBERLİK YAZILARI
YGS Fen Bilimleri Konuları
2013 YGS türkçe konuları
2013 YGS Matematik Konuları
YGS-LYS coğrafya konuları
YGS puan türü ile öğrenci alan bölümler
Tümünü Göster
Burdasınız:Meslekler kategorisinde yer alan "İç Mimarlık mesleği ve iş olanakları" ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
 
E-Hesaplama Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map


Sınava Hazırlık
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.