Gıda Teknolojisi Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Gıda Teknolojisi Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Sorubak)
Sorubak.Com
 
Sorubak Rehberlik Servisi Ekleme Tarihi:  16-07-2012

Gıda Teknolojisi Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları

TANIM 

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan ara meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında;
- Her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et 
ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır,
- Gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır,
- Laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapar, sonuçları yorumlar, gerekli raporları düzenler, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletir,
- Kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar,
- İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular veya uygulanmasını sağlar,
- Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder,
- Gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Her türlü gıda ve gıda katkı maddesi,
- Gıda üretiminde kullanılan makineler,
- Analizler için laboratuar araç gereçleri,
- Gerektiğinde bilgisayar,
- Çeşitli kimyasal maddeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
- Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile işbirliği yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gıda teknolojisi teknisyeni, özel sektörde gıda üreten fabrikaların üretim ve laboratuar bölümlerinde, kamu kuruluşlarının gıda laboratuarlarında görev yaparlar. Laboratuar ve iş ortamı temizdir. Ancak, üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar, veterinerler, diyetisyenler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar. 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki Endüstri Meslek Liselerinin “gıda teknolojisi” bölümlerinde,
- Aksaray Merkez 75.Yıl EML
- Ankara M.Rüştü Uzel Kimya ML
- Afyon Gazi EML
- Balıkesir Merkez İMKB EML
- Bursa Gemlik EML
- Bursa Karacabey EML
- Bursa Mustafakemalpaşa EML
- Çanakkale Gelibolu Mehmet Akif Ersoy EML
- Isparta Eğirdir EML
- İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri ML
- Karaman Merkez EML
- Mersin Tarsus İMKB EML
Ayrıca Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek Liseleri ile Kız Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanının Gıda Analizi dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fen Bilimleri,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Endüstri meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim mezunu olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.
- Endüstri meslek liselerinin 1. sınıfını başarıyla bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan istekli öğrenciler, kontenjan varsa ikinci sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.
- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,
- Kız Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Gıda teknolojisi teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi Endüstri Meslek liselerinde 4 yıl, teknik liselerde 5 yıldır. Bu eğitimde öğrenciler; genel kültür dersleri olarak, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, DinKültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi. Teorik Meslek dersleri olarak; Teknik Resim, Temel Kimya, Analitik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Sınai Kimya, Gıda Üretim Makinaları, Gıda Analiz Metodları, Gıda Üretim Teknolojisi, Soğutma Tekniği. Uygulamalı meslek dersleri olarak; Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı, Gıda Laboratuarı ve Üretim Uygulama derslerini alırlar.
- Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.
- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinde eğitim süresi, 4 yıl, Kız Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liseleri ile Kız Meslek Liselerinde son sınıf öğrencileri, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 3 gün işletmede, 2 gün okulda eğitim görmektedirler. Eğitimde öğrencilere; genel kültür derslerinin yanı sıra, temel sanat eğitimi, insan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri, girişimcilik, bilgisayar, ilk yardım, toplumsal sağlık, temel beslenme, turizm, II. yabancı dil, ağırlama ve gıda teknolojisi hizmet alanları, mesleki kimya, proje geliştirme, mesleki yabancı dil (İng.Alm.Fr.), besin üretim teknolojisi ve analizleri I, besin üretim teknolojisi ve analizleri II, temel laboratuar ve mesleki bilgisayar (paket prog.) dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimi sonunda mezun olanlara “Teknisyen” unvanı ve meslek lisesi diploması verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar. 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Meslek eğitimi süresince öğrenciler beceri eğitimi yaptıkları işletmede aylık olarak asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar.
- Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

- Özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politkasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar.
- Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Gıda teknolojisi teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.
- Endüstri Meslek liselerinin “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar; Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve-Sebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Un Üretim Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, Zeytin Endüstrisi önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.
- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liselerinin “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanından mezun olanlar; Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim), Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve-Sebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Un Üretim Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, Zeytin Endüstrisi, Ev İdaresi (Açıköğretim) programlarına sınavsız olarak girebilirler.
- Ayrıca, endüstri meslek liselerinin “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar; Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Y.O.), Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.), Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. Ve Otelcilik Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Ayrıca; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Alanından mezun olanlar; Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Y.O.), Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.), Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.) Seyahat İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otelcilik ( Bilgisayar ve Turizm Yüksek Okulu), Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER
Gıda teknolojisi teknikeri (gıda teknikeri), Kimya teknisyeni, Laboratuar teknisyeni, Besin endüstrisi teknisyenliği


Gıda Teknolojisi Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
(c) Bu yazının her türlü telif hakkı yazarın kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
sponsorlu bağlantılar
 
Zoologluk mesleği ve iş olanakları Hit
9.061
 
Ziraat Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
31.634
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı mesleği ve iş olanakları Hit
21.095
 
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları Hit
5.418
 
Yerel Yönetimler Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları Hit
98.614
 
Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ve iş olanakları Hit
6.124
 
Yazılım Mühendisliği mesleği ve iş olanakları Hit
8.407
 
Yabancı Dil Öğretmenliği ve iş olanakları Hit
7.925
 
Web Programcılığı mesleği ve iş olanakları Hit
5.771
 
Veteriner Hekimlik mesleği ve iş olanakları Hit
10.191
 
Benzerleri
sponsorlu bağlantılar
Meslekleri Tanıyalım
Yönetici Sekreterliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Adalet Meslek Elemanı Mesleğini Tanıyalım (Meslekler)
Seyehat İşletmeciliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Enerji Öğretmenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Deri Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Kuyumculuk mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Türkologluk mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Yerel Yönetimler Meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Ressamlık mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
Tıp Doktoru (Pratisyen Hekim) mesleği ve iş olanakları (Meslekler)
2014 TABAN PUANLARI
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2014-2015
Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları 2014-2015
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Taban Puanları 2014-2015
İstatistik Taban Puanları 2014-2015
İnşaat Mühendisliği Taban Puanları 2014-2015
Marka İletişimi Taban Puanları 2014-2015
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Taban Puanları 2014-2015
Gıda Teknolojisi Taban Puanları 2014-2015
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları 2014-2015
Çeviribilim Bölümü Taban Puanları 2014-2015
REHBERLİK YAZILARI
YGS Fen Bilimleri Konuları
2013 YGS türkçe konuları
2013 YGS Matematik Konuları
YGS-LYS coğrafya konuları
YGS puan türü ile öğrenci alan bölümler
Tümünü Göster
Burdasınız:Meslekler kategorisinde yer alan "Gıda Teknolojisi Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları" ile ilgili içeriği okuyorsunuz.
 
E-Hesaplama Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map


Sınava Hazırlık
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.