Tarih: 03.09.2014, Saat: 07:43avatar
Hoşgeldin, Ziyaretçi: (Giriş YapÜye Ol)


24186 Defa Okundu Konu : 2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)

   
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Bu mesaj 09.09.2012 tarihinde, 14:56 saatinde gönderilmiştir.
Yorum: #1
 Mesajları: 572
 Rep Puanı: 263
 Üyelik Tarihi: 01.06.2012
Teşekkürler: 71
173 Mesajına, 788 Teşekkür edildi.
 Durumu:Çevrimdışı
 Rep Ver:
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevaplarını burada paylaşalım


Teşekkür Butondan Lütfen.
Rep Puanı alttaki butondan
Madenciyim.NeT Blog Sayfası

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusuna Madenciyim.NeT Blog Sayfasından Bakmak İstermisiniz?

Türkiye - Madenciyim.NeT
Google Dizinleri

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusunu Google Dizinlerinde Ara/Bul

Türkiye - Madenciyim.NeT

kullanıcının web sitesini ziyaret et kullanıcının tüm mesajlarını bul Bookmark and Share
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: mmnm
Bu mesaj 20.09.2012 tarihinde, 21:53 saatinde gönderilmiştir.
Yorum: #2
 
Teşekkürler:
Mesajına, Teşekkür edildi.

 Rep Ver:
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
2012-2013 11.Sınıf Türk Edeb. Ders Kitabı Yenileşme Dönemi Cevapları (sayfa 9-16 arası)


Sayfa 9-
Hazırlık soruları:
Yenileşme ihtiycının sebepleri:
Tanzimat ", düzenlemeler demektir. Her alanda düzenlemeler yapılacağının duyurulduğu bu fermana Tanzimat Fermanı; bu fermanın ilanıyla başlayan döneme de Tanzimat Dönemi denir.
Fermanın en dikkat çekici yanı, Osmanlı Devleti'nin, Batılı devletlerin anayasalarında yer alan insanın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesini kabul etmesi ve bunu resmî bir törenle duyurmasıdır. Böylece imparatorlukta hukuk devletine doğru bir yöneliş de başlamıştır.
Tanzimatla gelen yenilik ve düzenlemeler, hemen hemen yaşamın her alanını kapsamıştır.
Tanzimat Fermanı'nda, Batılı anlamda bir düzene duyulan gereksinim açıkça belirtilmişti.
Önce yönetim merkezi olarak Babıâli güçlendirildi. II. Mahmut zamanında kurulmuş olan Meclis-i Ahkâm-ı Adliye yeniden düzenlendi. Yeni meclislerin kurulması kararlaştırıldı. Ceza ve ticaretle ilgili yasalar çıktı (1840'ta Ceza Kanunnamesi, 1850'de Ticaret Kanunnamesi).
Osmanlı yurttaşı olan herkesin yasa önünde eşit olduğu vurgulanıyordu. Ayrı­ca üyeleri arasına yabancıların da katıldığı karma ticaret mahkemeleri kuruldu. 1864'te Vilayet Nizamnamesi çıkarıldı. Ülke vilayetlere, vilayetler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da karyelere (köylere) ayrıldı. Vilayetlerin başına va­liler,
sancakların basma mutasarrıflar, kazaların başına da kaymakamlar getirildi. Ayrıca kazalarda, sancaklarda ve vilayetlerde birer idare meclisi kuruldu.

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Yenileşme dönemi ifadesi, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir. Yürürlükte olan uygulamalar ihtiyaca cevap veremiyorsa bu olanalrda yenileşmeye ihtiyaç duyulur.
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Daha iyi verim elde edebilmek daha iyi yararlanmak için düzenlemeye ihtiyaç duyulur. Bu özellikler yapının veya nesnenin durumuna göre değişir.
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]--> Batılılaşma:
Batı medeniyetini veya batılı milletleri taklit cime, onlara benzeme harekeli. ( Batılılaşma, garbhlaşma, avrupalılaşma, modernleşme, as¬rîleşme, çağdaşlaşma da denir).
Avrupanın (sonradan Amerikanın da) başta teknolojisi olmak üzere siyasî, sosyal ve hatta kültürel sistemini aktarma ya da iktibas etmeye dayanan fikirler ve uygulamaların tamamı bu kavramın çerçevesine girer.
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Edebiyatın devirleri:
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, islami devir Türk edebiyatı, Batıtesirinde gelişen Türk edebiyatı.

Sayfa 11.
Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır
sosyal yapısı
Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı.
Osmanlı Devleti toplumu, islâm Hukuku ve Örfi Hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri "yönetenler", diğeri "yönetilenler"di. Yönetici sınıfa Osmanlılar, "askerî sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde "askerî" demek, herhangi bir devlet
hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denirdi, Eğitimö ğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denirdi. Genellikle askeriler vergi vermezlerdi. Bunun karşılığında devlete bir hizmet görürlerdi. Böyelce devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenler ise bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar "reaya" diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi.
siyasi yapısı
Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve hukuki rejimi, daha çok bir sentez niteliği taşır. Osmanlı Devleti, her şeyden önce bir Türk ve İslam Devleti'dir. Bir yönüyle de İslamiyet öncesi Türk Devletleri yapısının izlerini taşır.
Eski Türk Devletlerinde, siyasi yapılanmanın en önemli unsurlarından biri kenttir. Bu bağımsız bir şekilde aşiretler halinde yaşayan halkın, barış içinde kalmasını sağlar. Osmanlı'da federatif bir yapı görülmekle birlikte kimi yerlerde de bu kent yapısına rastlanmaktadır.
Zamanla, idare merkezileşti ve hükümdarlar, doğaüstü bir kaynaktan gelme vasıflarını aldılar. Hükümdarlara "padişah-ı cihan" adı verildi. Bu hükümdar, mutlak şahsi evrensel ve kutsal bir kimliğe kavuştu ve bunun gerektirdiği hukuki statüye sahip oldu. Bütün sosyal ve siyasi hayatın hakimi, düzenleyicisi olan en yüksek organ haline geldi.
Osmanlı'nın yapısını büyük ölçüde oluşturan İslam Dini ve bunun temelleri, getirdiği yeni müesseseler dışında, dinde de birtakım değişiklklere yol açtı. Hükümdar, Tanrı'nın tahta çıkardığı değil onun yeryüzündeki temsilcisiydi.
1.
Orta çağa ait dünya görüşünü ifade eden kelimeler: Hüma ‘da mutluluk, ne baykuşta uğursuzluk,ne uğurlu vakit ne ne burçlerın uğursuzluğu,ne atlas dünyayı omuzunda taşıyor,ne ruh göçü kaldı,Ne Amr Zeyd’in esiri,ne Zeyd Amr’ın efendisi...
Modern dünya görüşünü ifade eden kelimeler: Ne zorlama ne zorbalık, Zaman bilim zamanı, Akıl tanrının birliği fikrini ispat ettiği için bütün milletler birlik yolunu tuttu.....


2.Gelenksel zihniyet daah çok uğursuzluk, büyü, gibi temeller üzerine kurulmuş bir analyışı ifade ederken modern zihniyet ise düşüncsini tamamen bilimsel veriler üzerine kurmuştur. Modern zihniyet aklı öne çıkarırken, geleneksel zihniyet geçmişe dayalı nakilci analyışı öne çıkarmıştır.
3.Toplumsal alanda yapılan yenilikler eski düzendekşi kölelik anlayışını yıkıp bireyin özgürlüğünü ön plana çıkarmıştır bu iki beyitte bundan bahsediliyor.
4.Asdullah Paşa son iki beyitte toplumların sonsuza dek yaşayabilmelerini doğunun semavi inançlarıyla değil Batı’nın bilimsel anlayışıyla mümkün olabileceğini savunmaktadır.


Sayfa 12.
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Metnin ilk parağrafında Osmanlı devletinin geri kalamsebepleri sıralanmakatdır.
<!--[if !supportLists]-->a. <!--[endif]-->D, D,YD,Y
<!--[if !supportLists]-->b. <!--[endif]-->Devlet adamlarının iyi yetişmemesi, zamanalrını devlet işlerinden çok eğlenceyle geçirmeleri, devlet yapısını oluşturan tabaka arsında rüşvetin ve adam kayırmanın yaygınlaşması, yeniliklere ayak uyduramama...


Paragraflar İçin Belirlenen Başlıklar:
1.Osmanlının çöküş nedenleri
2.Çağdaşlaşmak
3.Osmanlı Devletini çağdaşlştırma girişimleri
4.Tanzimat Femanı ile Getirilen Yenilikler
5.Düzenelemelerin gedirdikleri
6.İkilem
7.Çöküş


s.2. Develtin askeri yapısındaki bozulam devletin artık çöküş sürecine girdiğini gösterir. Devlet yapısının ve oteritesinin zayıfladığı manasına gelir.
S.3. Osmanlı ekonnomisinin zayıflamasının nedeni Batıdaki sanayileşmenin karşısında mücadele edememe, teknolojik ve bilimel gelişmelere ayak uyduramama ve imparatorluğun askeri yükünün gitgide artması.
S.4 . Şair Batı ülkelerini gezdiğini ve buraların çok güzel gelişmiş olduğunu anlatmaktadır.
S.5 ulusal egemenlilğin halkta olması ve şahsi teşebbüslere fırsat ve imkan verme
s.6.
S.7. Devletin içinde bulunduğu durumdan kurtulması ve bireysel özgürlüklerin önünün açılması halkın yönetimde söz sahibi olması için yapılmıştır.
S. bazı aydınlar osmanlıcılık fikrini, Bazı aydınlar milliyetçilik fikrini, bazı aydınlar pozitivizmi savunmuşlardır.


Sayfa 14. Değerlendirme Soruları:
1.D,Y,YD,D
2. .....Tanzimat Fermanı........., ....Batı.....
3. Tanzimat Fermanı'nda Hukuk alanındaki yenilikler
Tüm vatandaşlar "Osmanlı vatandaşı" sayılarak din farkılıklarına bağlı ayrıcalıklar kısmen kaldırıldı.
1840'ta bazı maddeleri Fransız Ceza Yasasından alınan yeni Ceza Kanunnamesi hazırlandı. 1858'de tümüyle Batı kaynaklarından esinlenen ikinci Ceza Kanunnamesi kabul edildi.
1850'de Fransız Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanan Ticaret Kanunnamesi yürürlüğe girdi. Bu kanunla faiz, anonim şirket ve kambiyo senedi kavramları ilk kez Osmanlı hukukunda yer aldı.
1840'tan itibaren ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere, laik ilkelere göre işleyen nizamiye mahkemeleri kuruldu; bu mahkemelere müslümanların yanısıra gayrimüslim hakimler atandı. 1853'te cinayet davalarında gayrımüslimlerin de şahitlik yapabileceği kabul edildi. 1851'de ticaret mahkemeleri kuruldu.
1867'de Devlet görevlilerine karşı açılan davaları görmek için Şurayı Devlet (Danıştay) kuruldu.


Tanzimat Fermanı'nda Mali alandaki gelişmeler


1841-1842 yılında ilk bütçe hazırlandı, 1846-1847 yılında ise ilk modern bütçeye geçildi.
Vergilerin mükellefler arasında düzgün ve gelirlere göre dağıtılması amaçlandı.
Devlet görevlilerinin halktan resmi vergiler dışında aldıkları vergiler yasaklandı.
1840'ta Kaime-i Nakdiye ismiyle ilk kâğıt para dolaşıma sokuldu.
1855'te Kırım Savaşı'nın maddi yükünü karşılamak için tarihte ilk kez dış borç alındı.Borç ingiltereden alınmıştır.
Tanzimat Fermanı'nda Askeri yenilikler
Donanma seferberliği başlatan Sultan Abdülaziz.
Askerlik hizmetinin vatani bir vazife olduğu ilan edilerek zorunlu askerlik başlatıldı.1843'te ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı 20, zorunlu askerlik süresi 4 yıl olarak kabul edildi.
1847'de gayrimüslimlerin de orduya girip albay rütbesine kadar yükselmesi kararlaştırıldı.
Avrupa gezisinde Avrupa ülkelerin donanmalarına hayran kalan Sultan Abdülaziz yeni bir donanma kurulması için emir verdi, çok güçlü bir donanma kuruldu.
1867'de Bahriye Nezareti kuruldu.
1869'da Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın öncülüğünde Bahriye Nezareti kuruldu, askeri yapı yenilendi, terfi sistemi düzenlendi.
Tanzimat Fermanı'nda Eğitim alanındaki gelişmeler
Kışın Galatasaray Lisesi
1846'da Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.1848 de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi.
Rüştiyelerin açılmasına hız verildi.
1868'de Fransızca eğitim ve batılı anlamda ilk eğitim verecek olan lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Sultanisi açıldı.
1869'da Fransız eğitim sistemini örnek alan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı.
1870'te Dârülmuallimât adında kız öğretmen okulu açıldı.
İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.
Devlet memuru yetiştirmek amacıyla,Mekteb-i Maarif-i Adliye kuruldu.(II. Mahmut)
Tanzimat Fermanı'nda Sanayileşme hamlesi


Devlet eliyle atölye ve tesis kurulmasını amaçlayan sanayileşme başladı.Önce Yedikule-Küçükçekmece arasında 130 metre uzunluğunda bir tür sanayi parkı kuruldu.
Zeytinburnu'nda demir işleme ve makine imalathanesi, kumaş ve pamuklu çorap üretim tesisi, buradaki fabrikalar için teknik eleman yetiştirecek bir okul açıldı.
Bakırköy'de baruthanenin yanına bir iplik bükme, dokuma ve pamuklu basma fabrikası, Hereke'de bir pamuklu dokuma fabrikası kuruldu.
Yol yapımına önem verilmiştir.
Devlet memurlarının yerli kumaş kullanması zorunluluğu getirildi.
Ancak İngiltere ile yapılan 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması, bu dönemde Osmanlı'nın zararına gelişmiş,dışa bağımlılığı artırmıştır.
4.C 5.D 6.B
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1.E, 2.B. 3.C. 4.D 5.B. 6.E 7.A 8. C 9.E 10. C
11.Askeri, ekonomik alandaki gerileme ve eksiklikler, Batıda gelişen bilme vetekniğe ayak uyduramadığı için ekonomik alanda rekabetin zayıflaması, eğitimin çürümüş yapısı.
12. Mustaaf Reşit Paşa, Sadullah Paşa
13.....
14. Tanzimat Fermanı------Eşitlik
Medrese---------geleneksel eğitim
Darulfunun -------Modern eğitim
Pozitivizm---------Deney ve Gözlem
Romantizm--------
15. D, Y, D,D,Y

Madenciyim.NeT Blog Sayfası

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusuna Madenciyim.NeT Blog Sayfasından Bakmak İstermisiniz?

Türkiye - Madenciyim.NeT
Google Dizinleri

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusunu Google Dizinlerinde Ara/Bul

Türkiye - Madenciyim.NeT

Bookmark and Share
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: ya_kebikec , raikkonen , adsiz789
Bu mesaj 23.09.2012 tarihinde, 21:43 saatinde gönderilmiştir.
Yorum: #3
 Mesajları: 5
 Rep Puanı: 4
 Üyelik Tarihi: 23.09.2012
Teşekkürler: 0
5 Mesajına, 53 Teşekkür edildi.
 Durumu:Çevrimdışı
 Rep Ver:
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
sayfa 18
hazırlık
SINIF İÇİ ETKİNLİK:Gazeteler;bize gündem ile ilgili haber ve yenilikler hakkında bilgi verir.
1.soru:Tanzim etme----->Düzenleme,düzeltme demektir
Kökten değiştirme----->tamamiyle değiştirme demektir
2.soru:Kendinden alt tabakadaki insanlara elinden geldikçe bilgilendirmektir.
3.soru:→İlk çeviri roman, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” tır.
→İlk yerli roman, Şemsettin Sami’nin “Taaşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı romanıdır.
→İlk gerçekçi roman, Recaizade Mahmud Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı romanıdır.
→İlk köy konulu gerçekçi roman, Nabizade Nazım’ın “Kara Bibik” adlı romanıdır.
→İlk tasvir ve tahlil ağırlıklı roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanıdır.
→İlk tiyatro eseri, Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı komedisidir.
→İlk makale, Şinasi’nin “Mukaddime” adlı yazısıdır.
→İlk öykü türü, Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivayat” adlı eserinde görülür. Bu eser 29 küçük öyküden oluşur. Kimi eleştirmenlere göre Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eserinde topladığı öyküler ilk öykü türüne girer.
→İlk şiir çevirisi, Şinasi’nin “Terceme-i Manzume”
→İlk resmi gazete, “Takvim-i Vekayi” (1831) ‘dir.
→İlk özel gazete, “Tercüman-ı Ahval” (1860) ’dir.


Sen deli gibi seversin;o gelir electronik kalp der Blush Heart
Madenciyim.NeT Blog Sayfası

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusuna Madenciyim.NeT Blog Sayfasından Bakmak İstermisiniz?

Türkiye - Madenciyim.NeT
Google Dizinleri

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusunu Google Dizinlerinde Ara/Bul

Türkiye - Madenciyim.NeT

kullanıcının tüm mesajlarını bul Bookmark and Share
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: ya_kebikec , adsiz789 , merve polat , safir38
Bu mesaj 23.09.2012 tarihinde, 22:13 saatinde gönderilmiştir.
Yorum: #4
 
Teşekkürler:
Mesajına, Teşekkür edildi.

 Rep Ver:
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
teşekkürler bu çok iyi oldu.

Madenciyim.NeT Blog Sayfası

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusuna Madenciyim.NeT Blog Sayfasından Bakmak İstermisiniz?

Türkiye - Madenciyim.NeT
Google Dizinleri

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusunu Google Dizinlerinde Ara/Bul

Türkiye - Madenciyim.NeT

Bookmark and Share
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: sakarcocuk21@hotmail.com
Bu mesaj 23.09.2012 tarihinde, 22:30 saatinde gönderilmiştir.
Yorum: #5
 Mesajları: 1
 Rep Puanı: 0
 Üyelik Tarihi: 23.09.2012
Teşekkürler: 2
1 Mesajına, 1 Teşekkür edildi.
 Durumu:Çevrimdışı
 Rep Ver:
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Sayfa 15 deki sorulardan
6-D
10-E olmalı diye düşünüyorum.Çalışmalarınız için teşekkürler

Madenciyim.NeT Blog Sayfası

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusuna Madenciyim.NeT Blog Sayfasından Bakmak İstermisiniz?

Türkiye - Madenciyim.NeT
Google Dizinleri

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusunu Google Dizinlerinde Ara/Bul

Türkiye - Madenciyim.NeT

kullanıcının tüm mesajlarını bul Bookmark and Share
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: mustafa güler
Bu mesaj 10.10.2012 tarihinde, 16:40 saatinde gönderilmiştir.
Yorum: #6
 Mesajları: 1
 Rep Puanı: 0
 Üyelik Tarihi: 25.09.2012
Teşekkürler: 1
0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
 Durumu:Çevrimdışı
 Rep Ver:
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
]kardeş 11. sınıf dil ve anlatım kitap cevaplarını verirmisin

Madenciyim.NeT Blog Sayfası

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusuna Madenciyim.NeT Blog Sayfasından Bakmak İstermisiniz?

Türkiye - Madenciyim.NeT
Google Dizinleri

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık)
Konusunu Google Dizinlerinde Ara/Bul

Türkiye - Madenciyim.NeT

kullanıcının tüm mesajlarını bul Bookmark and Share
Alıntı ile Cevapla
   


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Lightbulb 12.sınıf Türk Edebiyatı kitabı etkinlik cevapları (Mevsim Yayınları) 2014-2015 SorubakCom 0 65 29.08.2014 13:30
Son Yorum: SorubakCom
Lightbulb 11.sınıf Türk Edebiyatı kitabı etkinlik cevapları (Lider Yayınları) 2014-2015 SorubakCom 0 53 29.08.2014 13:06
Son Yorum: SorubakCom
Lightbulb 10.sınıf Türk Edebiyatı kitabı etkinlik cevapları (Nova Basın Yayın) 2014-2015 SorubakCom 0 56 29.08.2014 12:56
Son Yorum: SorubakCom
Lightbulb 9.sınıf Türk Edebiyatı kitabı etkinlik cevapları (Ekoyay Yayınları) 2014-2015 SorubakCom 0 62 29.08.2014 01:59
Son Yorum: SorubakCom
Question 2013-2014 12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Etkinlik Cevapları (Lider Yayıncılık) SorubakCom 437 152,668 22.07.2014 17:24
Son Yorum: ggr

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık) Konusu Araçları
Konu-Yorum Seçenekleri
Konu Atlama & Görünüm Seçenekleri
Konu İçi Arama
Konuyu Oyla
Önceki Konuya Git
Sonraki Konuya Git

Konu Görünümü
Tam Görünüm


Bookmark and Share

2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık) Konusu Bağlantı Araçları
Konuya Ait Link Konu Linki :  
Konuya Ait Html Link Kodu Html Kodu :  
Konuya Ait BBCode-Mykod - URL Kodu URL Adresi :  

Yasal Açıklama
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık) konusundaki tüm mesajlar '' Forum Sorubak '' üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar '' 2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık) '' ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece Forum Sorubak üyelerini ilgilendirir. '' Forum Sorubak '' üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about '' 2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (MEB Yayınclık) ''. Copyright of the articles are belong to their authors.Maden MÜhendislerinin Destek Platformu

Emin Adımlarla Liderliğe Doğru İlerliyoruz