• Sorubak Forum Sitemize Hoşgeldiniz.
  • İstek, Öneri ve Şikayetlerinizi Bizimle Paylaşın.
  • Sitemize Yetkili Alımları Devam Etmektedir..
Hoşgeldin Misafir ! Giriş Kayıt OlDeğerlendir:
  • 15 Oy - 4.47 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2012-2013 11.sınıf Dil ve Anlatım kitabı etkinlik cevapları (Evrensel İletişim Yayın)
Bu gün sayfa 71 den sonraki etkinliklere devam edelim diyorum. Ne dersiniz?
 
Alıntı
(15.10.2012, 17:56)ulas47 Yazdı:  Bu gün sayfa 71 den sonraki etkinliklere devam edelim diyorum. Ne dersiniz?

Gayet iyi olur iyi paylaşımlar Smile
 
Alıntı
(15.10.2012, 18:00)Muhammed Öztürk Yazdı:  
(15.10.2012, 17:56)ulas47 Yazdı:  Bu gün sayfa 71 den sonraki etkinliklere devam edelim diyorum. Ne dersiniz?

Gayet iyi olur iyi paylaşımlar Smile

Edanur olsaydı şimdi takır takır cevaplamıştı hepsini. Bakalım online olmazsa devam ederiz.
 
Alıntı
SAYFA 53 TEKİ “HAZIRLANALIM”
1-Anı kelimesi “yaşantı,eski,dostluk,geçmiş tarih gibi çağrışımlar uyandırırı.
2- SİZ CEVAPLAYIN
3- Bir olayı onu yaşayanın kaleminden okumak ,ağzından dinlemek etkileyici tabiki de inandırıcıdır.“BİR GÖNÜL ADAMI” PARÇASINA AİT 57- VE 58 SAYFADAKİ ETKİNLİKERİ
1. ETKİNLİK -Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür.
Tanınmış sanatçı, siyasetçi, ve bilim adamlarının yazdığı anılar onların yaşayışlarını, yaşadıkları dönemdeki önemli olayları anlatması bakımından önemlidir.
Özellikleri :
1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
3 – Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve
araştırmalarını anlatır.
5 – Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
6 – Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir

2.ETKİNLİK- Yazar geçmişte yaşadıkları ile ilgili üzerinde oluşan düşünceleri ve izlenimleri aktarmıştır. Bu bir anıdır.
3.ETKİNLİK: olaylar haldun tanerin etrafından meydana geliyor. Aslında bu metnin anlatıcısı yazarın kendiisidir.
4 ETKİNLİK: İçten,gerçekçi ve inandırıcı olmasını sağlar.
5 ETKİNLİK: Evet bir belge niteliği taşırlar.Çünük dönemin siyasi ve sosyal özelliklerini yansıtır bize dönemlerle ilgili bilgiler veriri.
Haldun taner için şöyle diyebilirz:nazik ve kibar biri.
6.ETKİNLİK:
metni yazarken kaynak olarak aldığı kendi yaşantısı.Haldun tanerin yakın çevresi ve yazılarından faydalanmıştır.
Şu bilgiler haldunla ilgilidir.
Kemal tahirin arkadaşı,tiyatro yazarı,dönemin beğenilen bir sanatçısı,iyi ölçülü bir insan,öykü yazamyı denemiştir,1986 da hayatını kaybetmiştir.
7 ETKİNLİK: şÖYLE SÖYLEYEYİM. Anı ayzarları aslında herhangi bir kaynağa ihtiyaçta duymayabilirler. Anıda anlatılanlar bütünüyle gerçektir. Anı olayların değiştirilmedenn olduğun gibi aktarılmayı gerektirir.

SAYFA 62 DEKİ ETKİNLİKLERİ CEVAPLIYORUM:
8-ileri görüşlü-risk alamyı seven-sonuçları tahmin edebilen-umutsuzluğa kapılmayan-vatanını ve milletini seven
Dönem içrisnde anadolu da milli mücadele süreci yaşanmakta.
9-
10-belli bir dönemi ve bu dönemin olaylarını anlatan anı yazarları anlattıklarını kanıtlamak zorundalar.Bu metinde kanıtlanma yoluna gidilmştir. Çünkü anı türünde yer zaman ve kişiler belirtilmiş. bu hususların olmamsı anlatılanların inandırıcılığı bakımından önemli.
11-
1- Gerçek deneyimleri anlatır.
2- Herhangi bir düşünceyi kanıtlama amacı yoktur; bilgilendirme amacı vardır.
3- Söyleşi havasındadır, dili yalındır.
4- Genellikle öyküleyici anlatım biçimiyle yazılır.
5- Konusunu bir yerden alır.

12-açıklayıcı,öyküleyici anlatımlara ağırlık verilmiştir.
13-
14-Bu metinde dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
15-

a. Anı da günlük gibi bir kişinin başından geçen gerçek yaşantılardan kaynaklanan yazı türüdür.

b. Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır.

c. Anılar, yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya koyan yazılardır Günlükler ise daha öznel, derin, içten ve ruhun derinliklerinden kopup gelen Anlık duygu ve düşünceler hakimdir.SAYFA 63 TE BULUNAN ANLAMA VE YORUMLAMA BÖLÜMÜ
1-milli mücadelenin hangi koşular altında yapıldığını olayların neden ve sonuçlarını Atatürk ün yazdığı anlılardan öğrenme imkanımız olacak. Bir anlamda onun anıları ile milli mücadele ve cumhuriyet dönemi hakkında bilgi sahibi olacağız
2-Yakup kadriye ait paragraf bir anı,ahmet oktayın ise günlüktür. Çünkü ahmet oktay içinde bulunduğu günlerde melih cevdetin edebi yönünü anlatırken, yakup kadri çocukluğu ile ilgili olayları ve duyguları anlatmış.
3-
4-Sözlü olarak anlatılan anılar sohbet havası taşır. içten akıcıdır. ancak sözlü olarak sunulması bazı ayrıntıları unutmasına neden olabilir.,YAZILI OLARAK ANLATILAN ANILARDA ANLATIM DÜZENLİ VE PLANLIDIR.
5-
6-tabloyu sırasıyla yazıyorum
-baş sözcüğü ile başlayan ve sıfat tamlaması olan sözcükler bitişik yazılır
-bazı bileşik sözcüklerde ses türemesi ile bitişik yazılır
-tür adları küçük harfle başlar
-kurum adları büyük yazılır
-öğrenim ve öğretim sözcükleri ile bu sözcüklerin dereceleri bitişik yazılır
-kalıplaşmış sözler ayrı yazılır
-sayılar ayrı yazılır
-kuruluş adları büyük yazılır
-lakaplar büyük yazılır
-tarihi anlatılırken ay,gün yıl büyük yazılır
-belgisiz sıfatlar büyük yazılır
-antlaşmalar,kongreler,görüşme adları büyük yazılır
-topluluk ve millet adları büyük yazılır
-kullanışı sırasında kalıplaşan sözcükler bitişik yazılır

7-Parçadaki kelimeler ,noktalama işaretleri,ekler istene düşünceyi anlamlı bir şekilde ortaya koyup,düzgün cümler ortaya çıkarmıştır.
8—-

SAYFA 65 TEKİ ÖLÇME VE DEĞERLEDİRMELERİ CEVAPLIYORUM
A:
1-D
2-D
3-Y
4-D

B) E-E-A

İmage

İmage


1. Anıda yaşananlar aradan belli bir zaman geçtikten sonra yazılır. Günlüklerde ise yaşananlar sıcağı sıcağına aktarılır.
Anıda, yaşananlar sıcağı sıcağına anlatılmadığı için yazar, duygusallıktan uzak bir tavır alır. Olayları daha geniş boyutuyla değerlendirir. Bu bakımdan gerçeğe daha yakındır. Anıda ise anlatılan olayların üzerinden fazla bir zaman geçmediği için yazar, duygusal bir tavır takınır. Anlattıklarına kişisel yargılarını fazlaca yansıtabilir.
2. Anı türünde anlatıcı yazarın kendisidir.
3. Yazar, anlattıklarını belgelerle kanıtlamak zorunda değildir. Yazar, belgelere, canlı tanıklara başvurur ancak anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Kendi gözlem ve izlenimlerini yansıtır.

C) Bu üç soruyu yukarda etkinlikler içinde cevapladım aslında

SAYFA 80
İmage


11. SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTABI CEVAPLARI GEZİ TÜRÜ 2012-2013 (EVRENSEL İLETİŞİM YAY.) sayfa 94- Sayfa 95
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.• Evliya Çelebi‘ninyazdığı Seyahatname adlı eser Türk edebiyatında gezi türünde yazılan ilk eserdir.

• Gezi yazılarında ağırlıklı olarak açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici anlatım türleri kullanılır.

B. Aşağıdaki cümlelerde yargı doğru ise yay ayraç içerisine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Gezi yazılanlarında yazar gördükleriyle ilgili izlenimlerini de aktarır. ( D )

• Gezi yazarı, gezisinde gördüğü her şeyi aktarmalıdır. ( Y )

• Gezi yazarı, yazısında öznel ifadeler kullanmaktan kaçınmalıdır. ( Y ) (Gezi yazarı, yazısına kendi görüş ve düşüncelerini de katacaktır. Bir gezi yazısı tamamen nesnel olamaz.)

• Gezi yazıları, gezilen yerle ilgili sorunları tanıtmayı amaçlar. ( Y )

• Gezi yazıları günlükler şeklinde yazılabilir. ( D )

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Gezi yazarları özellikle ilginç şeyleri araştırmalı, ayrıntıları görmesini bilmeli, gördüklerini ilgi çekici bir dille biçimlendirmelidir. Gerektikçe izlenimlerini, yorumlarını da katmalıdır. Okuyucunun gezip görme özlemini karşılarken bir yandan da eğlenceli bir anlatımla daha doğrusu asık suratlı olmayan, bilimsel bir görünüşe bürünmeyen bir anlatımla kimi gerçekleri de aktarmalıdır.

Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Gezi yazıları okuyucuda gezme, görme isteği uyandırmalıdır.

B) Gezi yazarı bölgeyle ilgili ilgi çekici şeylerden söz etmelidir.

C) Gezi yazarı güzel, ilgi çekici bir dil ve anlatım kullanmalıdır.

D) Gezi yazarı gördükleriyle ilgili yorumlar yapmalıdır.

E) Gezi yazısında anlatılanlar gerçek olmalıdır.

2. Aşağıda verilen yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yurttan Yazılar – İsmail Habib Sevük

B) Anadolu Notları – Reşat Nuri Güntekin

C) Mavi Yolculuk – Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Hac Yolunda – Cenap Şahabettin

E) Denizaşırı – Falih Rıfkı Atay

3. Burası, sahiden Amasra’nın büyük ağabeyi. Orada ince kumlu bir berzah vardı, buradaki berzah da öyle. Oranın iki limanından vapurların demirlenmesine elverişli olan şarktakiydi, burada da öyle. Daha tuhafı Amasra yarımadasının önünde ayrı bir ada vardı, burada da var. Yalnız oradakinin adına Dış Liman deniyordu, buradakinin adı Ak Liman.

Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A) Benzetme B) Karşılaştırma C) Tanımlama D) Öyküleme E)Örnekleme

4. Ayasofya kaba bir tanımla büyük bir orta mekân, iki yan mekân, apsis, iç ve dış narteksler-den oluşan bölümleriyle kareye yakın dikdörtgen bir plan üstüne oturur. Kubbesi 55 metre yükseklikte, ortalama 30-31 metre çapıyla devrinin bir mucizesi olarak nitelendirilir. Göğü kapatan bu genişlikte bir kütlenin oluşturacağı karanlık, kubbeyi çerçeveleyen pencerelerle önlenmiştir. Kubbe 1.1 metre aralıklarla 40 kaburgaya dayanıyor. İçeriyi aydınlatan 40 pencere işte bu kırk kaburganın arasında ve alt kısımlarında yer alır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmuştur?

A) Sanatsal betimleme B) Açıklayıcı betimleme C) Öyküleme

D) Tanımlama E) Örnekleme

5. (I) Amasra’yı içeriden görmek için aşağı iniyoruz. (II) Dalı a oraya varmadan sağda, şoseden biraz ileride büyük bir harabe görülüyor. (III) Yerlilerin bedesten dediği yer. (IV) Hâlbuki orası kral sarayıdır. (V) Dehlizler, avlular, yabani otlar… Şurada beş altı metrelik, kapkalın bir duvarın altı açılmış, havada duruyor gibi iki yandaki harcın kuvveti onu çökertmiyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazar anlattıklarına duygularını katmıştır?

A) I B) II C) III D) I E) V

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Yetkililer bu konuda uluslararası iş birliği yapılmasına karar verdiler.

B) Siyasi, askerî ve ekonomi alanlarında görüştüler.

C) Üye olan ülkelere toplantı konusunda bilgi verilmesini gerekli gördüler.

D) Toplantıda herkesin tartışmalara katılması gerektiğini söylediler.

E) Gelecek toplantıda ele alınacak konuyu belirlediler.

D. Aşağıdaki sorulan sözlü olarak yanıtlayınız.

1. Gezip görmek ölümlü insanoğlunun gerçekleştirmek istediği büyük bir özlem bir bakıma. Gidip gezdiği yerlerde bir şeyler görebilene elbette. Gördüklerinden güçler kazanmasını bilene. Ama derinliği zorlamayanlar, okyanuslar aşıp yıllar yılı dolaşsa yine de kupkuru ve tamtakır dönüp gelirler. Gösterişli yapılardan, tadına doyulmayan yemeklerden, cicili bicili giysilerden gayrisini görememişlerdir. İnsanları insan yapan iç yanlarını da, insanoğlunun en tükenmez mutluluk kaynağı tabiat anayı da görememişlerdir.

Yukarıdaki parçada yazar gezi yazılarında bulunması gereken hangi özellikler üzerinde durmaktadır?
1. İnsanoğlunun gezip görme merakını gidermek amacıyla yazılan gezi yazıları
Bir yerin tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtmalıdır.
İnsanda merak duygusu uyandırmalı
Gezi yazıları sadece görünenleri değil gezilip görülen yerlerin kültürünü, folklorünü, coğrafi, tarihi özellklerini de yansıtmalıdır.
Herkesin görmediği bazı ayrıntıları da anlatmalıdır.
Bilgi, deneyim ve anlatımın birleşmesiyle sağlam bir üslupla yazılmalıdır.
2. Gezi yazısını anı türünden ayıran özellikler nelerdir?
Anı ile gezi yazılarının karşılaştırılması, benzerlikleri ve farklılıkları
Gezi yazıları anlatım özellikleri bakımından anılara benzer. İki türde de 1. tekil kişili anlatım vardır. Kullanılan anlatım biçimleri aynıdır. (açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici) İkisinde de anlatım açık, duru, yalındır.
Gezi yazısı gezilip görülen yerlerle ilgili gözlemlere, bilgilere yer verilirken yazar hep ikinci plandadır. Gezilen yerler dikkat çeken yönleriyle anlatılır. Anılarda çevrey ait bilgiler gezi yazısı kadar ayrıntılı değildir.. Anılarda olaylar ve olaylarda rol alan kişiler ön plandadır.
Anıda yazar yaşadığı ya da tanık olduğu olayın kendi üzerinde bıraktığı etkileri anlatırken gezi yazarı gözlemlerini ve izlenimlerini aktarır.
3. Gezi yazılarında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Bir Teşekkürü Çoh Görme Big Grin
İmage


Her Hakkım Saklıdır®™
|l|lllll|lll||ll||lll
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³¹³

 
Alıntı
yanlız bir şey söyleyeyim %80 zaten bizim forumda orjinal olarak yazdığımız cevaplar bunlar
Teşekkürümü ve Rep Puanımı İsterim
 
Alıntı
çok acil 66-80 arası cevaplar lazım??
 
Alıntı
(19.10.2012, 15:59)selga Yazdı:  çok acil 66-80 arası cevaplar lazım??
sayfa 95 ve 96 ya kadar cevaplandı. Geriye doğru sayfaları inceleyiniz.
 
Alıntı
(20.10.2012, 12:26)ulas47 Yazdı:  
(19.10.2012, 15:59)selga Yazdı:  çok acil 66-80 arası cevaplar lazım??
sayfa 95 ve 96 ya kadar cevaplandı. Geriye doğru sayfaları inceleyiniz.
baktım onceki sayfalara ama bulamadım yardım edın
 
Alıntı
66 ve 80 dahil mi?
 
Alıntı
70-71 cevapları = http://www.sorubak.com/forum/konu-2012-2013-11-sinif-Dil-ve-Anlatim-kitabi-etkinlik-cevaplari-Evrensel-Iletisim-Yayin.html?page=13
80 sayfa değerlendirme hemen üstte

teşekkürler
 
Alıntı
  


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Sorumlu Ders Dil ve Anlatım sercankc 0 1,009 14.02.2015, 00:18
Son Mesaj: sercankc
Lightbulb 11.sınıf Dil ve Anlatım kitabı etkinlik cevapları (Yıldırım Yayınları) 2014-2015 SorubakCom 4 20,238 14.01.2015, 20:57
Son Mesaj: metin_25
  Anlamlarına Göre Cümleler-8.Sınıf ÇokBilmiş 0 1,382 18.11.2014, 21:59
Son Mesaj: ÇokBilmiş
  Yapısına Göre Cümleler-8.Sınıf ÇokBilmiş 0 1,628 18.11.2014, 21:57
Son Mesaj: ÇokBilmiş
Lightbulb 12.sınıf Dil ve Anlatım kitabı etkinlik cevapları (Paşa Yayıncılık) 2014-2015 SorubakCom 0 7,265 28.08.2014, 01:28
Son Mesaj: SorubakCom

Foruma atla:


Konuyu Görüntüleyenler: 1 Misafir