K?z?lay ?iirleri

EN YENİLER

EN İYİLER

KIZILAYBu gün muhtaç de?ilsem,

Yar?n muhtaç olurum.

Her yard?m?, ?efkati,

K?z?lay'da bulurum.Yoksullara, açlara,

Yaz, k?? tüter oca??.

Felakette, kazada,

Bize açar kuca??.Sava?larda, depremlerde,

Bizi gelir o arar.

Ac?m?z? dindirir,
Ekleyen : Derman Akar
Ekleme Tarihi: 08:03:09

Yard?m elini açan,

Yoksullara ko?ars?n.

?efkat, merhamet saçan,

Muhtaçlara sen vars?n.Deprem olsa bir yerde,

Veya yansa bir ocak.

Her ac?ya, her derde,

Yine sensin ko?acak.Seni bulur yan?nda,

Her felaket, her olay,

Zengin, fakir olanlar,

Sana
Ekleyen : Derman Akar
Ekleme Tarihi: 08:03:09

?ÇK? ÖLDÜRÜR SPOR GÜLDÜRÜR
Gelde ?a?ma
Aptal otu derler
Yinede içerler

Püfür de püfür
Püfür de püfür

Gelde hat?rlatma
?çki öldürür
Spor ise güldürür

K?k?r da k?k?r
K?k?r da k?k?r

Ekleyen : hepsi_0760
Ekleme Tarihi: 09:03:09

KIZILAY'IMGiyindirmek, bar?nd?rmak,

K?z?lay'?n görevidir.

Onun için K?z?lay'?m,

Yoksullar?n bir evidir.Sava?larda yaral?ya,

Yard?m için el uzat?r.

Fakirlere kimsesize,

Oca??nda "a?" kaynat?r.Deprem, yang?n, su bask?n?,

Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 29:10:09

KIZILAYEvsizlere çad?r ve a?,

Yaln?zlara hep arkada?,

Ak?tmadan tek damla ya?,

Hep sen geldin K?z?lay?m.Hastalara doktorunla,

Yoksullara ?efkatinle,

Dü?künlere her halinle,

Hep sen ko?tun K?z?lay?m.Bar?nd?rd?n ü?ütmedin,

Türk, yabanc? dü?ünmedi
Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 29:10:09

KIZILAY

?efkatli kuca??nda

Fakirleri korursun !

S?cak a? oca??nda

Açlar? doyurursun.Yang?n, deprem olunca,

Evlere su dolunca,

Engelleri a?ars?n,

Yard?mlara ko?ars?n.Kara günde ???ks?n,

Yoksullara a??ks?n,

Çok büyüktür hizmetin

Kalbindesin milletin.


Ekleyen : Mustafa
Ekleme Tarihi: 11:10:10

KIZILAY

En kara günümüzde,

Bizi K?z?lay korur,

Yoksullar?n, dertlinin,

Derdine derman olur.Sel, deprem ve yang?n?n

Devas?d?r K?z?lay

Kimsesiz yetimlerin

Babas?d?r K?z?lay.?yi günlerde yard?m

Ederiz K?z?lay'a

Bütün felaketlerden

Kurtuluruz bedavay
Ekleyen : Mustafa
Ekleme Tarihi: 11:10:10

KIZILAY

Sayg? sana ey K?z?lay,

Yapt???n i? de?il kolay,

Yurt için, ulus için

Çal???rs?n, didinirsin.

Sava?ta vurulan er,

Senden çok yard?m bekler,

K?z?l ayl? beyaz bayrak,

Yaral?ya açar kucak.

Arayarak her bir yeri,

Kald?r?rs?n dü?enleri.

?yilik ve can sunars?n.

S
Ekleyen : Mustafa
Ekleme Tarihi: 11:10:10

KIZILAY

Yard?m elini açan,

Yoksullara ko?ars?n.

?efkat, merhamet saçan,

Muhtaçlara sen vars?n.Deprem olsa bir yerde,

Veya yansa bir ocak.

Her ac?ya, her derde,

Yine sensin ko?acak.Seni bulur yan?nda,

Her felaket, her olay,

Zengin, fakir olanlar,

Sana m
Ekleyen : Mustafa
Ekleme Tarihi: 11:10:10

depremde yang?nda sel sava?tayard?ma ko?an sensin enba?tadü?eni kald?ran sensin k?z?lay


kimisiyaral?kimisi hasta
kimisi yang?nda selde sava?ta
derman?n yaraya yard?m?nba?ta i
fakirin halinde bilen k?z?lay
kimsesiz kalana yard?m? yapan
her yaraya merhamini saran
y?k?m an?nda yard?m? bilen

Ekleyen : nursun
Ekleme Tarihi: 28:12:10

1