Kitap ?iirleri

EN YENİLER

EN İYİLERÇantanda dururum arkada? gibi,
Kitap okuyana kim vermez bilgi...
Aman kap?lmay?n bo? hayallere,
Benden ba?ka olmaz sad?k sevgili.
Yazarlar günlerce yazarlar beni,
Sayfam? açarsan tutmam dilimi.
Yeter ki sen ö?ren bu bana yeter,
Senden esirgemem nurlu elimi.
Bir dolapta hepten biz diz
Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10


Gel benim can karde?im,
Gel güzel kitab?m gel!
Senden ba?ka dünyada
Hiç bir ?ey de?il güzel.

Seninle oynayal?m,
Seninle gülelim gel!
Seninle yerde, gökte
Gezip e?lenelim, gel!

Mehmet Necati ÖNGAY


Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10

?p gibi dizilmi? s?ra ile,
Renk, renk ayr?lm?? ama nafile,
Tozlanm??, y?llarca bak?lmam?? sayfalar?yla,
Eski bir kütüphane.

Kitaplar a?lar olmu? senlerce,
Tabiki içindeki hecelerde,
El sürülmemi? gündüz ve gecelerce,
Eski bir kütüphane.

Kütüphaneden ald???m bir kitap,
Tozunu si
Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10

Sayfalar?n bir p?nar,
Bilgi sunar, nur sunar.
Bütün içenler kanar,
Benim güzel kitab?m.

Her s?k?lan ba?vurur,
Gerçekler sakl? durur.
Sende kaynar ???k, nur,
Benim güzel kitab?m.

Bilgi, görgü hep sende,
Medeniyet sayesinde,
??te yeti?tim ben de,
Benim güzel kitab?m.

?.Ha
Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10

Kitap en iyi arkada?
Bana neyi sorsam söyler
Ne anlatsam en sonunda
Çal??, iyi, do?ru ol der

Geceleri uyumaz o
Beni kald?r?r erkenden
Okulum kadar güzeldir
Kitab? çok severim ben

FAZIL HÜSNÜ DA?LARCA


Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10


Bir dere boyunda ben
Upuzun bir kavakt?m.
Ta dipten doru?a dek
I??l ???l yaprakt?m.

Bir sabah bir testere
Beni de serdi yere.
Kendimi birden bire
Makinelerde buldum.

Çok ?ey geçti ba??mdan...
Bembeyaz ka??t oldum.

?imdi kitab?m i?te,
Yine yapraklar?m var.
Yükselir y?l
Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10


Okumay?, yazmay?
Gördüm, ö?rendim senden.
Büyükleri saymay?
Yine sensin ö?reten.

Sende bilgi, görgü var,
Sende bütün gerçekler.
Sayfalar?n? açar,
Okurum birer birer.

Do?ruluk ve güzellik
Senin yolun insana.
Bize sensin üstelik,
Ö?retmen, baba, ana.

Seni temiz tutarm,
Kirletmem h
Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10Mini mini çocuklar?m
En de?erli varl?klar?m
Sayfam dolu bilgilerle
Sizi candan kucaklar?m.

Çal??maktan hiç y?lmay?n,
Derslerden geri kalmay?n
Tekrar tekrar okuyun da
Çözümlerde yan?lmay?n.

Çok okuyan, çok ?ey bilir,
Çal??kanlar hep sevilir,
Uzaydaki y?ld?zlara
Üstün teknikle gidil
Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10Benim ufak bir odam var,
Dinleniyor orda ba??m.
?çindeki ?u kitaplar,
En sevgili arkada??m.

Beni, bana veren odur,
Gerçek yolum ondan ba?lar;
Bin bir çiçek veren odur,
Onunla dost, büyük ba?lar.

Kitap ruhun kayna??d?r,
Bu kaynaktan iç arkada?;
Kitap ilmin u?ra??d?r,
Ekt
Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10En iyi arkada??m,
Benim bilgi yolda??m.
Var sana ihtiyac?m,
Benim can?m kitab?m.

Gerekirsin sen bize,
Ekmek kadar, su kadar.
?lerleyemez asla,
Okumayan uluslar.

Sen her ?eyi ö?renir,
Her ?eyi incelersin.
Çe?itli konularda,
Ak?llar? süslersin.

Sema BULUT


Ekleyen : sorubak
Ekleme Tarihi: 31:10:10

1 [2]