EN YENİLER

EN İYİLER

Adam ?kiz Kulelerdeki i?ine gitmek için 11 Eylül sabah? saat 6'da
evden ç?km??.

Manhattan'a geldi?inde i?e gitmekten vazgeçip önce sevgilisine
ugramaya karar vermi?. Cep telefonunu da kapatm??.

Saat 10 civar?nda, hala sevgilisinin evindeyken telefonunu açm??,
telefonu aç?ld??? anda çalmaya ba?lam??. Avaz avaz ba??ran kar?s?,

"Hangi cehennemdesin sen? Bir saattir sana ula?maya cal???yorum. Meraktan deliye döndüm."


diye hesap sormu?.

Sakin sakin yan?tlam?? adam:

-Ofisimdeyim tabii...:)