EN YENİLER

EN İYİLER

ATATÜRK'Ü DUYMAK
Ulu rüzgâr esmedikçe
Ya?amak uyumak gibi.
Ki?i ne zaman dinç;
Dalgalan?rsa bayrak bayrak gibi.
Ne var ?u dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdü?ün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Bu?day olmak gibi.
Silinir sözcüklerden sen hat?ra geldikçe
C?l?z sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yapt?klar?n her yeni yeti?ene
Her ???k-kaynak gibi.
En yak?nlar zamanla yüzy?llarca uzak gibi,
Bir sen vars?n kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yak?ns?n, daha da s?cak
B?rakt???n toprak gibi.
Kaç Türk var ?u dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir p?nar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sa?l?klar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.
Behçet NECAT?G?L