9.sınıf astronomi ve uzay 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları 2012-2013

Cumartesi, 1 Haziran 2013, 12:39 | Yazılı Soruları | 5 Yorum |

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Adı ve Soyadı:
Sınıfı:
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR ASTRONOMİ VE
UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

1)Zamanın oluşmasındaki etkenler aşağıda verilenlerden hangisidir?
l-Ayın kendi çevresinde dönmesi
ll-Dünyanın kendi çevresinde dönmesi
lll-Dünyanın Güneş çevresinde dönmesi
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll
D) l ve ll E) l, ll ve lll 2) Dünya neden geoit şeklindedir?
A) Yuvarlık olduğundan
B) Elips şeklinde olduğundan
C) ¾ ünün sularla kaplı olduğundan
D) Dönmesi nedeniyle merkezkaç kuvveti
oluşmasından
E) Yeryüzünün 4. jeolojik zamanda oluşumunu bu
şekilde tamamlamasından
3) Ekli yıl nedir?
A) Bir yıla birkaç eklenmesidir.
B) Bir yıla birkaç yıl eklenmesidir
C) Bir yıl 365 gün 6 saat; bu 6 saatin 4 yılda bir 24 saat yani bir gün etmesiyle şubat ayının 29 çektiği yıldır.
D) Bir yıl 365 gün 6 saat; bu 6 saate ekli yıl denir.
E) Ekli yıl diye bir şey yoktur. 4) Gök adaları inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Astrofizyoloji B) Kozmoloji C) Jeodezi
D) Astronomi E) oşinografi
5) Gökyüzüne roketi ilk kullanıp çıkan kimdir?
A) Lagari Hasan ÇELEBİ B) Amstrong
C) Denniz TİTO D) Maymunlar E) Köpekler 6) Uzay çalışmalarına bağlı olarak aşağıdaki hangi
teknolojik gelişmelerden değildir?
A) Kanser dedektörü
B) Mikroçip
C) HD televizyonlar
D) Su filtreleri
E) Akıllı süngerler
7) Aşağıdakilerden hangisi uzay aracı değildir?
A) Roketler
B) TV uyduları
C) Uzay mekikleri
D) Uzay sondaları
E) Yapay uydular 8) İlk uzay turisti kimdir?
A) Dennis TİTO
B) Hasan ÇELEBİ
C) Yuri GAGARİN
D) Valantina TERESHKOVA
E) Nicolas KOPERNİK
8) Sismoloji biliminin uğraşı alanı nedir?
A) Uzay araçlarının atmosfer dışında dayanıklılığını
inceler.
B) Bulutsu gezegenleri inceleyen bilim dalıdır.
C) Gezegenlerin yer şekillerini inceler.
D) Uzay araçlarıyla ilgili sinyal çözücü konuları inceler.
E) Depremle ilgili konuları inceler. 9) Dünyanın şekli ve ölçüleri ile ilgilenen bilim dalıdır.
A) Jeomorfoloji
B) Jeoloji
C) Coğrafya
D) Astrofizik
E) Jeodezi
10) Aşağıdakilerden hangisi uzay bilimlerinden birisi değildir?
A) Uzay koloni ve savunma bilimleri
B) Astrobiyoloji
C) Uzay araçları ve yolculuk bilimi
D) Sosyoloji
E) Kozmoloji 11) Yeryüzünde ilk ortaya çıkan bilim aşağıdakilerden hangsidir?
A) Coğrafya bilimleri
B) Sosyal bilimller
C) Astronomi bilimleri
D) Fen bilimleri
E) Matematik bilimleri
12) Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihten itibaren Miladi
takvimi kullanmaya başlamıştır?
A) 10 Aralık 1966
B) 1 Ocak 1926
C) 30 Agustos 1930
D) 19 Mayıs 1919
E) 23 Nisan 1923 13) Uzaya Mikroorganizma taşıma projesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) UMTP
B) BİOPAN
C) TMO
D) SOS
E) TÜBİTAK
14) Bir yıllık sürenin ortalama güneş zamanı olarak alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün gezegenlerin odaklarının birinde güneş bulunan elips yörüngede dolanmalarından
B) Dünyanın kendi etrafında dönerken izlediği
yörüngenin her zaman farklı olmasından
C) Dünyanın Güneş etrafında dönerken izlediği
yörüngenin sürekli değişmesinden
D) Ay”Dünya etrafında dönmesinden Dünyanın
yörüngesini değiştirdiğinden
E) Dünyada yapılan nükleer deneyler, volkan
patlamaları, şiddetli depremler nedeniyle dünyanın
yörüngesinin sürekli değişmesinden 15) Eşlek ile tutulum arasında kaç derecelik açı vardır?
A) 270 23′
B) 260 27′
C) 250 23′
D) 240 23′
E) 230 27′
16) Bu şekil size neyi anlatıyor?

A) Ay tutulması
B) Güneş tutulması
C) Gece ve gündüz oluşumunu
D) Dünyanın yıllık hareketini
E) Ayın aylık hareketini 17) Bu şekil size neyi anlatıyor?

A) Ay tutulması
B) Güneş tutulması
C) Gece ve gündüz oluşumunu
D) Dünyanın yıllık hareketini
E) Ayın aylık hareketini
18) Gece ve gündüzün eşit olduğu tarih ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 Eylül-21 Haziran
B) 21 Mart-21 Haziran
C) 21 Mart-23 Eylül
D) 1 Ocak-1 Haziran
E) 21 Aralık-23 Eylül 19) Türkiye de kullanılan saat dilimi aşağıdakilerden hangi şehrin yerel saatidir?
A) Erzurum
B) Adana
C) Ankara
D) İstanbul
E) İzmir
20) 270 doğu boylamında bulunan İstanbul da yerel saat 18:00 iken, 440 doğu boylamında bulunan Erzurum da yerel saat kaçtır?
A) 12:68
B) 10:52
C) 19:08
D) 21:58
E) 13:08 21) 380 doğu boylamında bulunan İskenderun da yerel saat 16:44 iken 90 batı boylamında bulunan Lizbon da yerel saat kaçtır?
A) 19:32
B) 13:96
C) 13:36
D) 21:08
E) 22:08
22) Canlılar neden dünya dışındaki bir gezegende yaşayamaz?
A) Su olmadığı için
B) Oksijen olmadığı için
C) Yiyecek olmadığı için
D) Atmosfer olmadığı için
E) Cep telefonları çekmediği için 23) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Celali takvimi-Osmanlı
B) Miledi takvim-Güneş
C) Hicri takvim-Ay
D) Jülien takvimi-Roma
E) 12 Hayvanlı takvim-Göktürk
24) “Dönemli olarak tekrarlanan her olay ile zaman ölçülebilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle zamanı ölçemeyiz?
A) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi
B) Dünyanın güneş etrafında dönme hareketi
C) Bir sarkacın hareketi
D) Her zıplamasında aynı yüksekliğe çıkan bir top
E) Rüzgarda dalgalanan bir bayrak 25) Ay’ın yeni ay evresinden art arda iki geçişi arasındaki süre kaç gündür?
A) 28
B) 28,5
C) 29
D) 29,5
E) 30
26) Aşağıdakilerden hangisi bir yıldızıl gün uzunluğun eşittir?
A) 20 saat 16 dakika
B) 15 saat 06 dakika
C) 23 saat 56 dakika
D) 21 saat 08 dakika
E) 24 saat 04 dakika 27) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 Hayvanlı takvim
B) Hicri takvim
C) Celali takvimi
D) Rumi takvim
E) Miladi takvim
28) Aynı tarih neden hep farklı güne gelmektedir?
A)Ay sürelerinin eşit olmaması ve haftanın 7 gün olması
B)Gündüzlerin yazları uzun, kışları kısa olması
C)Ramazan ayının her yıl 11 gün önce gelmesi
D)Yılbaşının her zaman kış ayına denk gelmesi
E)Dünyanın yörüngesinin sürekli değişmesi 29) Hz İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 Hayvanlı takvim
B) Hicri takvim
C) Celali takvimi
D) Rumi takvim
E) Miladi takvim
30) Uzaya gönderilen ilk yapay uydu hangisidir?
A) Voyager
B) Luna 2
C) Sputnik 1
D) Sputnik 2
E) Explorer 1 31) Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarının amaçlarından biri değildir?
A)Ülkedeki bir çok sanayi kolunun gerektirdiği ileri
teknolojinin gelişmesini sağlamak
B)Haberleşme uydularıyla telsiz ve telefon
görüşmelerinin sağlanması
C)Uyduların askeri amaçlarla kullanılması
D)Ülke ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu
göstermek
E)Atmosfer dışına yerleştirilebilecek dev
teleskoplarla evren ile ilgili araştırma yapmak
32) Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarında kullanılan temel araçlar arasında yer almaz?
A) Roketler
B) Uydular
C) Uzay istasyonları
D) Jet motorları
E) Uzay mekikleri 33) NASA’nın “Dünya dışı yaşam” konusundaki çalışmaların yürütüldüğü program aşağıdakilerden hangisidir?
A) İSEEC
B) SETİ
C) RCİ
D) UİA
E) SERA
34) Aşağıdakilerden hangisi uyduların kullanım alanlarından biridir?
A) Uzay araştırma uyduları
B) Haberleşme uyduları
C) Meteoroloji uyduları
D) Uzaktan algılama uyduları
E) Hepsi 35) Uzay araçlarının fırlatılmaları ekvator veya ekvatora yakın yerlerden fırlatılır. Neden?
A) Dünyanın dönme hızı ekvatorda daha fazla
olduğu için yakıttan tasarruf amacıyla
B) Ekvatorda ısı değişimi az olmasından
C) Mevsimsel değişikliğin pek olmamasından
D) Yerleşim yerlerinin daha az olması dolayısıyla
roketin düşmesinde insanların zarar
görmeyeceğinden
E) Hiç biri
36) Bölgesel olarak gördüğümüz su girdapları hangi yöndedir? Neden? Sorusuna en net cevap hangisidir?
A) Saat yönündedir. Dünyanın dönüşüne göre kuzey
yarım kürede olduğumuzdan.
B) Saatin tersi yönündedir. Dünyanın dönüşüne göre
kuzey yarım kürede olduğumuzdan.
C) Saat yönündedir. Dünyanın dönüşüne göre güney
yarım kürede olduğumuzdan.
D) Saatin tersi yönündedir. Dünyanın dönüşüne göre
güney yarım kürede olduğumuzdan.
E) Su girdabı yaşanan çağa göre (buzul çağı, sanayi
dolayısıyla değişen iklim gibi sebeplerle) değişiklik
gösterir. 37) Yıldız içerisinde gerçekleşen tepkime nedir?
A) Gaz ve toz bulutlarının bir araya gelerek ısı ve ışınım yayması
B) N, O, H, He gibi elementlerin bir araya gelmesiyle kızıl bulutun oluşması
C) Hidrojenin Helyuma dönüşmesi
D) Helyumun Hidrojene dönüşmesi
E) Sera gazlarının bir araya gelerek ışık yayması
38) Büyük patlama ve evrenin yaradılışı sırasında yayımladığı ve halen yayıldığı düşünülen elektromanyetik dalga aşağıdakilerden hangisidir?
A) Işık ışını
B) Kozmik ışıma
C) Kara delik
D) Siyah cisim ışıması
E) tayf çizgileri 39) Yıldız nedir?
A) Evreni ısıtan gök küresidir.
B) Acelesi yok sonra öğrenirim
C) Yoğun ve ısı ve ışık saçan plazma küresidir.
D) Bu konu anlatılırken okula gelmemiştim,
hatırlamıyorum
E) Bana ne

40) Gezegen nedir?
A) Cevap vermek istemiyorum
B) Sizin sorularınızdan bıktım
C) Uzaya mı gidecek sanki
D) Gök cismidir.
E) Hidrojeni Helyuma dönüştüren yıldız küresidir. 41) Roketlerde yakıt olarak hangisi kullanılır?
A) Kömür
B) Sıvı Hidroje(yanıcı), sıvı oksijen (yakıcı)
C) Doğal gaz
D) Mazot
E) Süper benzin
42) Evren nedir?
A) Uzay boşluğudur
B) Uzayda bulunan tüm madde ve enerjinin bütününün adıdır.
C) Büyük yıldız ve gezegenlerin adıdır
D) Büyük patlama olayıdır
E) Büyük gezegenlerdeki uçsuz bucaksız düzlüklerdir 43) Dünyaya en yakın gezegen aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Neptün B) Mars C) Merkür

D) Uranüs E) Venüs
44) Aşağıdaki ışın türlerinden hangisi dünya atmosferinden geçebilir?
A)Mikrodalga
B)X ışınları
C)Gama ışınları
D)Mor ötesi ışınlar
E)Radyo dalgaları 45) Görünür ışık için insan gözünün en duyarlı olduğu dalga boyu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Yeşil-Kırmızı B) Sarı-Yeşil
C) Kırmızı –Mor D) Mavi-Mor
E) Turuncu-Mavi
46) Güneş sisteminde gezegenler odaklarının birinde güneş olan elips yörüngelerde dolanmaktadır. Buna göre şekilde belirtilen hangi noktada güneş bulunur?
3
4

5

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 47) Hubble uzay teleskopundan elde edilen görüntüler yeryüzündeki teleskoplardan elde edilen görüntülerden neden daha üstündür?
A)Atmosfer dışında olduğundan
B)Yeryüzünden kontrol edilebildiğinden
C)Enerjisini kendi üretebildiğinden
D)Ayna ve mercek sistemi olduğundan
E)24 saat gözlem yapabildiğinden
48)Aşağıdaki şeçeneklerden hangisi yıldızların
(uzaklılarını) parlaklıklarını ölçme yöntem
ve tekniklerinden biri değildir?
A)Uzaktaki yıldız küçük, yakındaki büyük
görünür.
B)Uzaktaki yıldızın ışığı dağınık yakındakinin
daha toplu görünür.
C)Yakındaki yıldızın ışığı parlak, uzaktaki sönük
görünür.
D)Uzaktaki yıldızın ışığı yanıp sönüyor gibi,
yakındaki sürekli yanar halde görünür.
E)Yıldızlar uzakta yada yakında olmaları anlamak
için ışığının gözümüze gelmesi gerekir. 49) Güneşe baktığımızda güneşin 8 dakika önceki halini görürüz. Bunun nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Güneş ışınları dünyaya geç geldiği için
B) Güneşte çekirdekte oluşan patlamalar
yüzeyine geç ulaştığı için.
C) Güneşte H yakılarak He’ma dönüştüğü için
D) Güneşin şekli sürekli değiştiği için
E) Biz güneş ışınlarını görebilmemiz için sabahı beklemek zorunda olduğumuz için.
50) Ay ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) 21 Mart – 23 Eylül tarihlerinde Ay’ın her
yerinde gece gündüz süreleri eşittir.
B) Ay’ın kendi ekseni ve Dünya etrafında dönüş
süresi eşittir. (29, 5 gün)
C) Ay kendi ve Dünya etrafında batıdan doğuya
doğru döner.
D) Ay kendi ve Dünya etrafında batıdan doğuya
doğru döner.
E) Ay kendi etrafında yavaş, Dünya etrafında hızlı
döner.

Adı ve Soyadı: A GRUBU
Sınıfı:
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR ASTRONOMİ VE
UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI
1)Zamanın oluşmasındaki etkenler aşağıda verilenlerden hangisidir?
l-Ayın kendi çevresinde dönmesi
ll-Dünyanın kendi çevresinde dönmesi
lll-Dünyanın Güneş çevresinde dönmesi
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll
D) l ve ll E) l, ll ve lll 2) Ekli yıl nedir?
A) Bir yıla birkaç eklenmesidir.
B) Bir yıla birkaç yıl eklenmesidir
C) Bir yıl 365 gün 6 saat; bu 6 saatin 4 yılda bir 24
saat yani bir gün etmesiyle şubat ayının 29
çektiği yıldır.
D) Bir yıl 365 gün 6 saat; bu 6 saate ekli yıl denir.
E) Ekli yıl diye bir şey yoktur.
3) Gökyüzüne roketi ilk kullanıp çıkan kimdir?
A) Lagari Hasan ÇELEBİ B) Amstrong
C) Denniz TİTO D) Maymunlar E) Köpekler 4) Aşağıdakilerden hangisi uzay aracı değildir?
A) Roketler B) TV uyduları
C) Uzay mekikleri D) Uzay sondaları
E) Yapay uydular
5) Sismoloji biliminin uğraşı alanı nedir?
A) Uzay araçlarının atmosfer dışında
dayanıklılığını inceler.
B) Bulutsu gezegenleri inceleyen bilim dalıdır.
C) Gezegenlerin yer şekillerini inceler.
D) Uzay araçlarıyla ilgili sinyal çözücü konuları
inceler.
E) Depremle ilgili konuları inceler. 6) Aşağıdakilerden hangisi uzay bilimlerinden birisi değildir?
A) Uzay koloni ve savunma bilimleri
B) Astrobiyoloji
C) Uzay araçları ve yolculuk bilimi
D) Sosyoloji
E) Kozmoloji
7) Bu şekil size neyi anlatıyor?

A) Ay tutulması B) Güneş tutulması
C) Gece ve gündüz oluşumunu
D) Dünyanın yıllık hareketini E) Ayın aylık hareketini 8) Bir yıllık sürenin ortalama güneş zamanı olarak alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün gezegenlerin odaklarının birinde güneş
bulunan elips yörüngede dolanmalarından
B) Dünyanın kendi etrafında dönerken izlediği
yörüngenin her zaman farklı olmasından
C) Dünyanın Güneş etrafında dönerken izlediği
yörüngenin sürekli değişmesinden
D) Ay”Dünya etrafında dönmesinden Dünyanın
yörüngesini değiştirdiğinden
E) Dünyada yapılan nükleer deneyler, volkan
patlamaları, şiddetli depremler nedeniyle dünyanın yörüngesinin sürekli değişmesinden
9) Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihten itibaren Miladi takvimi kullanmaya başlamıştır?
A) 10 Aralık 1966 B) 1 Ocak 1926
C) 30 Agustos 1930 D) 19 Mayıs 1919
E) 23 Nisan 1923 10) Gece ve gündüzün eşit olduğu tarih ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 Eylül-21 Haziran B) 21 Mart-21 Haziran
C) 21 Mart-23 Eylül D) 1 Ocak-1 Haziran
E) 21 Aralık-23 Eylül
11) 270 doğu boylamında bulunan İstanbul da yerel saat 18:00 iken, 440 doğu boylamında bulunan Erzurum da yerel saat kaçtır?
A) 12:68 B) 19:52 C) 19:08
D) 21:58 E) 13:08 12) Canlılar neden dünya dışındaki bir gezegende
yaşayamaz?
A) Su olmadığı için
B) Oksijen olmadığı için
C) Yiyecek olmadığı için
D) Atmosfer olmadığı için
E) Cep telefonları çekmediği için
13) “Dönemli olarak tekrarlanan her olay ile zaman ölçülebilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle zamanı ölçemeyiz?
A) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi
B) Dünyanın güneş etrafında dönme hareketi
C) Bir sarkacın hareketi
D) Her zıplamasında aynı yüksekliğe çıkan bir top
E) Rüzgarda dalgalanan bir bayrak 14) Aşağıdakilerden hangisi bir yıldızıl gün uzunluğun eşittir?
A) 20 saat 16 dakika
B) 15 saat 06 dakika
C) 23 saat 56 dakika
D) 21 saat 08 dakika
E) 24 saat 04 dakika
15) Aynı tarih neden hep farklı güne gelmektedir?
A)Ay sürelerinin eşit olmaması ve haftanın 7 gün olması
B)Gündüzlerin yazları uzun, kışları kısa olması
C)Ramazan ayının her yıl 11 gün önce gelmesi
D)Yılbaşının her zaman kış ayına denk gelmesi
E)Dünyanın yörüngesinin sürekli değişmesi 16) Uzaya gönderilen ilk yapay uydu hangisidir?
A) Voyager
B) Luna 2
C) Sputnik 1
D) Sputnik 2
E) Explorer 1
17) Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarında kullanılan temel araçlar arasında yer almaz?
A) Roketler
B) Uydular
C) Uzay istasyonları
D) Jet motorları
E) Uzay mekikleri 18) Aşağıdakilerden hangisi uyduların kullanım alanlarından biridir?
A) Uzay araştırma uyduları
B) Haberleşme uyduları
C) Meteoroloji uyduları
D) Uzaktan algılama uyduları
E) Hepsi
19) Bölgesel olarak gördüğümüz su girdapları hangi yöndedir? Neden? Sorusuna en net cevap hangisidir?
A) Saat yönündedir. Dünyanın dönüşüne göre kuzey yarım kürede olduğumuzdan.
B) Saatin tersi yönündedir. Dünyanın dönüşüne göre kuzey yarım kürede olduğumuzdan.
C) Saat yönündedir. Dünyanın dönüşüne göre güney yarım kürede olduğumuzdan.
D) Saatin tersi yönündedir. Dünyanın dönüşüne göre güney yarım kürede olduğumuzdan.
E) Su girdabı yaşanan çağa göre (buzul çağı, sanayi
dolayısıyla değişen iklim gibi sebeplerle) değişiklik gösterir. 20) Güneş sisteminde gezegenler odaklarının birinde güneş olan elips yörüngelerde dolanmaktadır. Buna göre şekilde belirtilen hangi noktada güneş bulunur?
3
4

5

 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
21) Gezegen nedir?
A) Cevap vermek istemiyorum
B) Sizin sorularınızdan bıktım
C) Uzaya mı gidecek sanki
D) Gök cismidir.
E) Hidrojeni Helyuma dönüştüren yıldız küresidir. 22) Evren nedir?
A) Uzay boşluğudur
B) Uzayda bulunan tüm madde ve enerjinin bütününün adıdır.
C) Büyük yıldız ve gezegenlerin adıdır
D) Büyük patlama olayıdır
E) Büyük gezegenlerdeki uçsuz bucaksız düzlüklerdir
23) Aşağıdaki ışın türlerinden hangisi dünya atmosferinden geçebilir?
A)Mikrodalga
B)X ışınları
C)Gama ışınları
D)Mor ötesi ışınlar
E)Radyo dalgaları 24) Büyük patlama ve evrenin yaradılışı sırasında yayımladığı ve halen yayıldığı düşünülen elektromanyetik dalga aşağıdakilerden hangisidir?
A) Işık ışını
B) Kozmik ışıma
C) Kara delik
D) Siyah cisim ışıması
E) tayf çizgileri
25)Aşağıdaki şeçeneklerden hangisi yıldızların
(uzaklılarını) parlaklıklarını ölçme yöntem
ve tekniklerinden biri değildir?
A)Uzaktaki yıldız küçük, yakındaki büyük
görünür.
B)Uzaktaki yıldızın ışığı dağınık yakındakinin
daha toplu görünür.
C)Yakındaki yıldızın ışığı parlak, uzaktaki sönük
görünür.
D)Uzaktaki yıldızın ışığı yanıp sönüyor gibi,
yakındaki sürekli yanar halde görünür.
E)Yıldızlar uzakta yada yakında olmaları anlamak
için ışığının gözümüze gelmesi gerekir.
Adı ve Soyadı: B GRUBU
Sınıfı:
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR ASTRONOMİ VE
UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI
1) Dünya neden geoit şeklindedir?
A) Yuvarlık olduğundan
B) Elips şeklinde olduğundan
C) ¾ ünün sularla kaplı olduğundan
D) Dönmesi nedeniyle merkezkaç kuvveti
oluşmasından
E) Yeryüzünün 4. jeolojik zamanda oluşumunu bu
şekilde tamamlamasından 2) Gök adaları inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Astrofizyoloji B) Kozmoloji C) Jeodezi
D) Astronomi E) oşinografi
3) Uzay çalışmalarına bağlı olarak aşağıdaki hangi
teknolojik gelişmelerden değildir?
A) Kanser dedektörü B) Mikroçip
C) HD televizyonlar D) Su filtreleri
E) Akıllı süngerler 4) İlk uzay turisti kimdir?
A) Dennis TİTO B) Hasan ÇELEBİ
C) Yuri GAGARİN D) Valantina TERESHKOVA
E) Nicolas KOPERNİK
5) Dünyanın şekli ve ölçüleri ile ilgilenen bilim dalıdır.
A) Jeomorfoloji B) Jeoloji
C) Coğrafya D) Astrofizik
E) Jeodezi 6) Yeryüzünde ilk ortaya çıkan bilim aşağıdakilerden hangsidir?
A) Coğrafya bilimleri B) Sosyal bilimller
C) Astronomi bilimleri D) Fen bilimleri
E) Matematik bilimleri
7) Uzaya Mikroorganizma taşıma projesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) UMTP B) BİOPAN C) TMO
D) SOS E) TÜBİTAK 8) Eşlek ile tutulum arasında kaç derecelik açı vardır?
A) 270 23′ B) 260 27′ C) 250 23′
D) 240 23′ E) 230 27′
9) Ay’ın yeni ay evresinden art arda iki geçişi arasındaki süre kaç gündür?
A) 28 B) 28,5 C) 29 D) 29,5 E) 30 10) Türkiye de kullanılan saat dilimi aşağıdakilerden hangi şehrin yerel saatidir?
A) Erzurum B) Adana C) Ankara
D) İstanbul E) İzmir
11) 380 doğu boylamında bulunan İskenderun da yerel saat 16:44 iken 90 batı boylamında bulunan Lizbon da yerel saat kaçtır?
A) 19:32 B) 13:96 C) 13:36
D) 21:08 E) 22:08 12) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Celali takvimi-Osmanlı
B) Miledi takvim-Güneş
C) Hicri takvim-Ay
D) Jülien takvimi-Roma
E) 12 Hayvanlı takvim-Göktürk
13) Hz İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 Hayvanlı takvim
B) Hicri takvim
C) Celali takvimi
D) Rumi takvim
E) Miladi takvim 14) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 Hayvanlı takvim
B) Hicri takvim
C) Celali takvimi
D) Rumi takvim
E) Miladi takvim
15) Bu şekil size neyi anlatıyor?

A) Ay tutulması B) Güneş tutulması
C) Gece ve gündüz oluşumunu
D) Dünyanın yıllık hareketini
E) Ayın aylık hareketini 16) Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarının amaçlarından biri değildir?
A)Ülkedeki bir çok sanayi kolunun gerektirdiği ileri
teknolojinin gelişmesini sağlamak
B)Haberleşme uydularıyla telsiz ve telefon
görüşmelerinin sağlanması
C)Uyduların askeri amaçlarla kullanılması
D)Ülke ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu
göstermek
E)Atmosfer dışına yerleştirilebilecek dev
teleskoplarla evren ile ilgili araştırma yapmak
17) NASA’nın “Dünya dışı yaşam” konusundaki çalışmaların yürütüldüğü program aşağıdakilerden hangisidir?
A) İSEEC
B) SETİ
C) RCİ
D) UİA
E) SERA 18) Uzay araçlarının fırlatılmaları ekvator veya ekvatora yakın yerlerden fırlatılır. Neden?
A) Dünyanın dönme hızı ekvatorda daha fazla
olduğu için yakıttan tasarruf amacıyla
B) Ekvatorda ısı değişimi az olmasından
C) Mevsimsel değişikliğin pek olmamasından
D) Yerleşim yerlerinin daha az olması dolayısıyla
roketin düşmesinde insanların zarar
görmeyeceğinden
E) Hiç biri
19) Yıldız içerisinde gerçekleşen tepkime nedir?
A) Gaz ve toz bulutlarının bir araya gelerek ısı ve ışınım yayması
B) N, O, H, He gibi elementlerin bir araya gelmesiyle kızıl bulutun oluşması
C) Hidrojenin Helyuma dönüşmesi
D) Helyumun Hidrojene dönüşmesi
E) Sera gazlarının bir araya gelerek ışık yayması 20) Yıldız nedir?
A) Evreni ısıtan gök küresidir.
B) Acelesi yok sonra öğrenirim
C) Yoğun ve ısı ve ışık saçan plazma küresidir.
D) Bu konu anlatılırken okula gelmemiştim,
hatırlamıyorum
E) Bana ne

21) Roketlerde yakıt olarak hangisi kullanılır?
A) Kömür
B) Sıvı Hidroje(yanıcı), sıvı oksijen (yakıcı)
C) Doğal gaz
D) Mazot
E) Süper benzin 22) Dünyaya en yakın gezegen aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Neptün B) Mars C) Merkür

D) Uranüs E) Venüs
23) Ay ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 21 Mart – 23 Eylül tarihlerinde Ay’ın her
yerinde gece gündüz süreleri eşittir.
B) Ay’ın kendi ekseni ve Dünya etrafında dönüş süresi eşittir. (29, 5 gün)
C) Ay kendi ve Dünya etrafında batıdan doğuya doğru döner.
D) Ay kendi ve Dünya etrafında batıdan doğuya doğru döner.
E) Ay kendi etrafında yavaş, Dünya etrafında hızlı döner 24) Hubble uzay teleskopundan elde edilen görüntüler yeryüzündeki teleskoplardan elde edilen görüntülerden neden daha üstündür?
A)Atmosfer dışında olduğundan
B)Yeryüzünden kontrol edilebildiğinden
C)Enerjisini kendi üretebildiğinden
D)Ayna ve mercek sistemi olduğundan
E)24 saat gözlem yapabildiğinden
25) Güneşe baktığımızda güneşin 8 dakika önceki halini görürüz. Bunun nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Güneş ışınları dünyaya geç geldiği için
B) Güneşte çekirdekte oluşan patlamalar
yüzeyine geç ulaştığı için.
C) Güneşte H yakılarak He’ma dönüştüğü için
D) Güneşin şekli sürekli değiştiği için
E) Biz güneş ışınlarını görebilmemiz için
sabahı beklemek zorunda olduğumuz için.

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

sorubak-yazl sorular-eşlek ile tutulum arasında kaç derecelik açı vardır-astronomi ve uzay bilimleri 9 sınıf-ekli yil nedir
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
Etiket , ,

"9.sınıf astronomi ve uzay 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları 2012-2013" içeriği hakkında 5 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. leila diyor ki:

  ya cevaplar nerde

 2. dafgdfa diyor ki:

  cevaplar yok mu?

 3. 75.YILDMO 1099 diyor ki:

  cevapları nerde :as

 4. azat diyor ki:

  cevaplarını neden vermediniz sorular defterimde de var ama cevaplar çkmıyo

 5. şeymanur ışık diyor ki:

  cevaplar yok

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Serbest Kürsü

 • okan: açıköğretim üniversitesine gitmek istiyorum ygs puanıma okul puanım eklenecekmi ona göre tercih yapacağım
 • KONUKOĞLU: Arkadaşlar 10.sınıfta nakil yapmak istiyorum.Nakil yaparsam TEOG puanım mı ele alınacak yoksa 10.sınıf ortalamam mı ???
 • BATUHAN TÜLÜ: BENCE HEPSİ MÜTHİŞ BEN kağıda çözüp aileme anlattım
 • BATUHAN TÜLÜ: BENCE HEPSİ MÜTHİŞ
 • Önder: Yazıklar olsun bi masaya yumruğunu vuracak adam yokmuş..kuzu kuzu vermişiz topraklarımızı…..
 • Önder: Sevr antlaşması madem geçersiz kılınıyor e o zaman versenize 12 ada ve Musul u bize geri!? İşte bu sebepten dolayı bu antlaşma bir zafer değil, bir utançtır bizim için.
 • adam: sorular nasıl
 • enes: sorular ne türdendi bize zor dediler nelere çalışalım mesela 6.sınıfız
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecsemde gecmesemde muaf olup mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim fakat...
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecede gecmesemde mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim üniversite...

11.Sınıf İslam Ahlakı 2.dönem 2.yazılı soruları

5